Business Intelligence

Yritykset hankkivat päivittäisessä toiminnassaan valtavia määriä tietoja. Nämä tiedot voivat kuvata esimerkiksi organisaation myyntilukuja, ostoja, toimintakuluja, työntekijöiden palkkoja ja budjetteja, ja ne voivat olla päätöksentekijöille arvokasta liiketoimintatietoa. Rahoitus sisältää erinäisiä toimintoja, joiden avulla voit kerätä, analysoida ja jakaa yrityksen tietoja.

Dimensiotoiminnallisuudella on tärkeä osa liiketoimintatietojen kannalta. Dimensio on tieto, jonka voi lisätä tapahtumaan eräänlaiseksi merkiksi. Tämän tiedon avulla voi yhdistää ryhmiksi tapahtumia, joilla on samoja ominaisuuksia, kuten asiakkaita, alueita, tuotteita tai myyjiä, sekä noutaa nämä ryhmät helposti analysoitavaksi. Dimensioita voi käyttää esimerkiksi analyysinäkymien määrityksessä sekä KP-raporttimallien luonnissa. Lisätietoja on kohdassa Dimensioiden käyttäminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Vastaanottaja Katso
Tarkastele todellisia summia verrattuna kaikkien tilien budjetoituihin summiin useilta kausilta. Todellisten summien analysointi budjetoituihin summiin nähden
Luo uusia KP-raporttimalleja määrittääksesi tilinpäätöksiä raportointia tai taulukoina näyttämistä varten. KP-raporttimallien käyttäminen
Analyysinäkymän määrittäminen tietojen analysointia varten dimensioiden avulla. Analysoi tiedot dimensioiden mukaan
Uusien analyysiraporttien luominen myyntejä, ostoja ja varastoa varten sekä analyysimallien määrittäminen. Uusien myynnin analyysiraporttien luominen

Katso myös

Rahoitus
Kirjanpitokausien sulkeminen
Tuominen muista rahoitusjärjestelmistä
Rahoitus -ohjelman käyttäminen