KP-raporttimallien käyttäminen

Saat KP-raporttimallien avulla tietoja tilikarttaan sisältyvistä kirjanpitotiedoista. KP-raporttimallit analysoivat kirjanpitotilien lukuja ja vertaavat pääkirjanpidon tapahtumia pääkirjanpidon budjettitapahtumiin. Tulokset näkyvät aloitussivun kaavioissa, kuten kassavirtakaaviossa.

Finance and Operations, Business edition sisältää käyttövalmiita KP-raporttimalleja. Voit myös määrittää itse verrattavat luvut määrittämällä omat rivit ja sarakkeet. Voit esimerkiksi luoda KP-raporttimalleja katteen laskemista varten erilaisille dimensioille, kuten osastoille tai asiakasryhmille. Voit luoda niin monta mukautettua rahoituslaskelmaa kuin haluat.

KP-raporttimallien määrittäminen vaatii tilikartan taloustietojen ymmärtämistä. Voit esimerkiksi tarkastella pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumien prosenttiosuuksina. Tämä edellyttää, että budjetit on luotu. Lisätietoja on kohdassa KP-budjettien luominen.

Tililuokat ja KP-raporttimallit

Tililuokkien avulla voit muuttaa rahoituslaskelmien asettelua. Kun olet määrittänyt tililuokat KP-tilin luokat -ikkunassa ja valinnut Luo KP-raporttimallit -toiminnon, tärkeimpien rahoituslaskelmien perustana olevat KP-raporttimallit päivitetään. Kun seuraavan kerran suoritat jonkin näistä raporteista, uudet kokonaissummat ja korvaustapahtumat lisätään muutosten perusteella. Lisätietoja on kohdassa Pääkirjanpito ja tilikartta.

Uuden KP-raporttimallin luominen

KP-raporttimallien käyttäminen kirjanpitotilien lukujen analysoimista varten tai pääkirjanpidon tapahtumien vertaamiseksi pääkirjanpidon budjettitapahtumiin. Voit esimerkiksi tarkastella KP-tapahtumien prosenttiosuuksia budjettitapahtumista.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa Uusi-toiminto ja luo uusi KP-raporttimallin nimi.
 3. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 4. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto.
 5. Täytä KP-raporttimalli -ikkunan kentät tarpeesi mukaan.

  Kun olet luonut uuden KP-raporttimallin ja määrittänyt rivit sinun täytyy määrittää sarakkeet. Voit joko määrittää ne manuaalisesti tai liittää ennalta määrätyn sarakeasettelun KP-raporttimalliisi.

 6. Valitse Muokkaa sarakeasetuksia -toiminto.
 7. Täytä Sarakeasettelu-ikkunan kentät tarpeesi mukaan.

Huomautus

Jos KP-raporttimallin sarakeasettelun oletusarvoa ei määritetty, sarakkeet on määritettävä manuaalisesti.

Prosenttilukuja laskevan sarakkeen luominen

Joskus haluat ehkä sisällyttää KP-raporttimalliin sarakkeen, joka laskee prosenttiluvut kokonaissummasta. Jos esimerkiksi eri rivit jakavat myynnin dimensioittain, voit lisätä sarakkeen, joka ilmoittaa kunkin rivin prosenttiosuuden kokonaissummasta.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa KP-raporttimalli.
 3. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto, jos haluat määrittää KP-raporttimallin rivin, joka laskee prosenttilukujen perustana olevan kokonaissumman.
 4. Lisää KP-raporttimalli-ikkunaan rivi välittömästi ensimmäisen sellaisen rivin yläpuolelle, jolla haluat näyttää prosenttiluvun.
 5. Täytä rivin kentät seuraavasti: valitse Summaustyyppi-kenttään Määritä prosentin perusta. Anna Yhteensä-kentässä kaava, jonka laskemaan kokonaissummaan prosenttiarvo perustuu. Jos esimerkiksi rivi 11 sisältää kokonaismyynnin, syötä 11.
 6. Valitse Muokkaa sarakeasetuksia -toiminto, kun haluat määrittää sarakkeen.
 7. Täytä rivin kentät seuraavasti: valitse Saraketyyppi-kenttään Kaava. Anna Kaava-kenttään sen summan kaava, jolle haluat laskea prosentin, ja sen perää %-merkki. Jos esimerkiksi sarake N sisältää nettomuutoksen, syötä N %.
 8. Toista vaiheet 4-7 kullekin riviryhmälle, jonka haluat jakaa prosenttiluvun mukaan.

KP-raporttimallien määrittäminen käyttäen yleiskuvauksia

KP-raporttimallin käyttäminen pääkirjanpidon lukuja ja pääkirjanpidon budjettilukuja vertaavan laskelman luomiseksi.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa KP-raporttimalli.
 3. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto
 4. Valitse KP-raporttimalli -ikkunan Nimi-kentässä haluamasi KP-raporttimallin nimi.
 5. Valitse Syötä tilit -toiminto.
 6. Valitse tilit, joita haluat ilmoitukseesi ja valitse sitten OK-painike.

  Tilit on nyt lisätty KP-raporttimalliin. Halutessasi voit myös muuttaa sarakeasettelua.

 7. Valitse Yleiskuvaus-toiminto.
 8. Valitse Dimensiosuodattimet-pikavälilehti ja määritä Budjettisuodatus-kentässä haluamasi suodattimen nimi.
 9. Valitse OK-painike.

Nyt voit kopioida ja liittää budjettierittelyn laskentataulukkoon.

Katso myös

Business Intelligence
Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen