KP-raporttimallien käyttäminen

Saat KP-raporttimallien avulla tietoja tilikarttaan sisältyvistä kirjanpitotiedoista. KP-raporttimallit analysoivat kirjanpitotilien lukuja ja vertaavat pääkirjanpidon tapahtumia pääkirjanpidon budjettitapahtumiin. Tulokset näkyvät aloitussivun kaavioissa, kuten kassavirtakaaviossa.

Financials sisältää käyttövalmiita KP-raporttimalleja. Voit myös määrittää itse verrattavat luvut määrittämällä omat rivit ja sarakkeet. Voit esimerkiksi luoda KP-raporttimalleja katteen laskemista varten erilaisille dimensioille, kuten osastoille tai asiakasryhmille. Voit luoda niin monta mukautettua rahoituslaskelmaa kuin haluat.

KP-raporttimallien määrittäminen vaatii tilikartan taloustietojen ymmärtämistä. Voit esimerkiksi tarkastella pääkirjanpidon tapahtumia budjettitapahtumien prosenttiosuuksina. Tämä edellyttää, että budjetit on luotu. Lisätietoja on kohdassa Budjettien luominen.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Suite. Lisätietoja on kohdassa Financials -kokemuksen mukauttaminen.

Tililuokat ja KP-raporttimallit

Tililuokkien avulla voit muuttaa rahoituslaskelmien asettelua. Kun olet määrittänyt tililuokat KP-tilin luokat -ikkunassa ja valinnut Luo KP-raporttimallit -toiminnon, tärkeimpien rahoituslaskelmien perustana olevat KP-raporttimallit päivitetään. Kun seuraavan kerran suoritat jonkin näistä raporteista, uudet kokonaissummat ja korvaustapahtumat lisätään muutosten perusteella. Lisätietoja on kohdassa Pääkirjanpito ja tilikartta.

Uuden KP-raporttimallin luominen

KP-raporttimallien käyttäminen kirjanpitotilien lukujen analysoimista varten tai pääkirjanpidon tapahtumien vertaamiseksi pääkirjanpidon budjettitapahtumiin. Voit esimerkiksi tarkastella KP-tapahtumien prosenttiosuuksia budjettitapahtumista.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa Uusi-toiminto ja luo uusi KP-raporttimallin nimi.
 3. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 4. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto.
 5. Täytä KP-raporttimalli -ikkunan kentät tarpeesi mukaan.

  Kun olet luonut uuden KP-raporttimallin ja määrittänyt rivit sinun täytyy määrittää sarakkeet. Voit joko määrittää ne manuaalisesti tai liittää ennalta määrätyn sarakeasettelun KP-raporttimalliisi.

 6. Valitse Muokkaa sarakeasetuksia -toiminto.
 7. Täytä Sarakeasettelu-ikkunan kentät tarpeesi mukaan.

Huomautus

Jos KP-raporttimallin sarakeasettelun oletusarvoa ei määritetty, sarakkeet on määritettävä manuaalisesti.

Prosenttilukuja laskevan sarakkeen luominen

Joskus haluat ehkä sisällyttää KP-raporttimalliin sarakkeen, joka laskee prosenttiluvut kokonaissummasta. Jos esimerkiksi eri rivit jakavat myynnin dimensioittain, voit lisätä sarakkeen, joka ilmoittaa kunkin rivin prosenttiosuuden kokonaissummasta.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa KP-raporttimalli.
 3. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto, jos haluat määrittää KP-raporttimallin rivin, joka laskee prosenttilukujen perustana olevan kokonaissumman.
 4. Lisää KP-raporttimalli-ikkunaan rivi välittömästi ensimmäisen sellaisen rivin yläpuolelle, jolla haluat näyttää prosenttiluvun.
 5. Täytä rivin kentät seuraavasti: valitse Summaustyyppi-kenttään Määritä prosentin perusta. Anna Yhteensä-kentässä kaava, jonka laskemaan kokonaissummaan prosenttiarvo perustuu. Jos esimerkiksi rivi 11 sisältää kokonaismyynnin, syötä 11.
 6. Valitse Muokkaa sarakeasetuksia -toiminto, kun haluat määrittää sarakkeen.
 7. Täytä rivin kentät seuraavasti: valitse Saraketyyppi-kenttään Kaava. Anna Kaava-kenttään sen summan kaava, jolle haluat laskea prosentin, ja sen perää %-merkki. Jos esimerkiksi sarake N sisältää nettomuutoksen, syötä N %.
 8. Toista vaiheet 4-7 kullekin riviryhmälle, jonka haluat jakaa prosenttiluvun mukaan.

KP-raporttimallien määrittäminen käyttäen yleiskuvauksia

KP-raporttimallin käyttäminen pääkirjanpidon lukuja ja pääkirjanpidon budjettilukuja vertaavan laskelman luomiseksi.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä KP-raporttimallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KP-raporttimallien nimet -ikkunassa KP-raporttimalli.
 3. Valitse Muokkaa KP-raporttimallia -toiminto
 4. Valitse KP-raporttimalli -ikkunan Nimi-kentässä haluamasi KP-raporttimallin nimi.
 5. Valitse Syötä tilit -toiminto.
 6. Valitse tilit, joita haluat ilmoitukseesi ja valitse sitten OK-painike.

  Tilit on nyt lisätty KP-raporttimalliin. Halutessasi voit myös muuttaa sarakeasettelua.

 7. Valitse Yleiskuvaus-toiminto.
 8. Valitse Dimensiosuodattimet-pikavälilehti ja määritä Budjettisuodatus-kentässä haluamasi suodattimen nimi.
 9. Valitse OK-painike.

Nyt voit kopioida ja liittää budjettierittelyn laskentataulukkoon.

Katso myös

Business Intelligence
Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Financials -ohjelman käyttäminen