Toimintaohje: Käyttöomaisuuden poisto tai kuolettaminen

Poistoja käytetään jakamaan käyttöomaisuuden, esimerkiksi koneiden ja laitteiden, kustannuksia niiden poistoajalle. Jokaisen käyttöomaisuuserän osalta tulee määrittää, miten sille tehdään poistoja.

Poistot voi kirjata kahdella tavalla:

 • automaattisesti Laske poisto -eräajon avulla.
 • Manuaalisesti käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan avulla.

Dynamics 365 voi laskea päivittäisen poiston, jolloin voit laskea poiston mille tahansa ajanjaksolle. Nykyisiä toiminnan tuloksia voi siis analysoida esimerkiksi kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Laskennassa käytetään 360 päivän vakiovuotta ja 30 päivän vakiokuukautta. Lisätietoja on kohdassa Poistotavat.

Jos useat osastot käyttävät käyttöomaisuuserää, jaksottaiset poistot voidaan kohdistaa automaattisesti näille osastoille käyttäjäkohtaisen kohdistustaulukon mukaisesti.

Virheellisiä poistotapahtumia voi peruuttaa Peruuta KO-tapahtumat -eräajolla. Oikean poistosumman voi kirjata tämän jälkeen suorittamalla uudelleen Laske poisto -eräajon. Virheet kirjataan korjattaessa KO-virhetapahtumiksi.

Indeksointia käytetään muuttamaan arvoja yleisten hintatason muutosten mukaan. Tee indeksimuutos KO:teen -eräajoa voidaan käyttää poistosummien uudelleenlaskemiseen.

Poistojen laskeminen automaattisesti

Laske poisto -eräajon voi suorittaa kerran kuukaudessa tai valitsemanasi ajankohtana. Eräajo ei huomioi myytyjä tai suljettuja käyttöomaisuuseriä eikä käyttöomaisuuseriä, jotka eivät ole aktiivisia ja jotka käyttävät manuaalista poistomenetelmää.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Laske poisto ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 3. Valitse OK-painike.

  Eräajo laskee poiston ja luo rivejä käyttöomaisuuden KP-päiväkirjaan.

 4. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO - KP-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunan Poistopäivien lukumäärä -kentän avulla nähdään, kuinka monta poistopäivää on laskettu.

 5. Valitse Kirjaa-toiminto.

Poistojen kirjaaminen manuaalisesti käyttöomaisuuden KP-päiväkirjasta

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Luo alkuperäisen päiväkirjan rivi ja täytä kentät tarpeen mukaan.
 3. Valitse KO:n kirjaustyyppi -kentässä Poisto.
 4. Valitse Syötä KO-vastatili -toiminto. Toinen päiväkirjan rivi luodaan vastatilille, joka on määritetty poiston kirjaamista varten. Lisätietoja on "Käyttöomaisuuden kirjausryhmien määrittäminen" -osassa kohdassa Toimintaohje: Käyttöomaisuuden yleisten tietojen määrittäminen.
 5. Valitse Kotisivu-välilehdessä Kirjaa, jolloin päiväkirja kirjataan.

Jos summien kohdistamiseksi eri osastoille tai projekteille on määritetty käyttöomaisuuden kohdistusavaimia, summat kohdistetaan kirjaamisen aikana. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Käyttöomaisuuden yleisten tietojen määrittäminen.

Käyttöomaisuuden KO-päiväkirjan kohdistusten laskeminen

Jos useat osastot käyttävät käyttöomaisuuserää, jaksottaiset poistot voidaan kohdistaa automaattisesti näille osastoille käyttäjäkohtaisen kohdistustaulukon mukaisesti.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Luo alkuperäinen rivi ja täytä kentät tarpeen mukaan.
 3. Valitse KO:n kirjaustyyppi -kentässä Kohdistus.
 4. Valitse Syötä KO-vastatili -toiminto. Toinen päiväkirjan rivi luodaan vastatilille, joka on määritetty kohdistuksen kirjaamista varten.
 5. Valitse Kotisivu-välilehdessä Kirjaa, jolloin päiväkirja kirjataan.

Valmistele useiden poistokirjojen kirjaaminen monistusluetteloiden avulla

Kun täytät poistokirjaan kirjattavat päiväkirjarivit, voit monistaa rivit erilliseen päiväkirjaan, josta ne voidaan kirjata eri poistokirjaan. Lisätietoja on "Tapahtumien kirjaaminen eri poistokirjoihin" -osassa.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Poistokirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa poistokirja ja valitse Osa monistusluettelosta -valintaruutu.

Tärkeä

Jos olet lisännyt valintamerkin Käytä monistusluetteloa -kenttään, älä käytä päiväkirjassa numerosarjaa. Tämä sen vuoksi, että käyttöomaisuuden KP-päiväkirjan numerosarjat ja käyttöomaisuuspäiväkirjan numerosarjat eivät ole samoja.

Tapahtumien kirjaaminen eri poistokirjoihin

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Käytä monistusluetteloa -valintaruutu siinä päiväkirjassa, johon poisto kirjataan.
 3. Täytä tarvittavat jäljellä olevat kentät.
 4. Valitse Kirjaa-toiminto.
 5. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO-päiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.

  Huomautus

  Käyttöomaisuuspäiväkirja-ikkuna sisältää uusia rivejä eri poistokirjoille monistusluettelon mukaan.

 6. Tarkista rivit tai muokkaa niitä ja valitse sitten Kirjaa-toiminto.

  Huomautus

  Toinen tapa monistaa tapahtuma erilliseen kirjaan on syöttää poistokirjan koodi Monista poistokirjaan -kenttään silloin, kun päiväkirjariviä täytetään.

Tapahtumia voidaan kopioida poistokirjasta toiseen käyttämällä Kopioi poistokirja -eräajoa. Eräajo luo päiväkirjarivejä päiväkirjan erään, jonka olet määrittänyt KO-päiväkirjan asetukset -ikkunassa poistokirjalle, johon haluat kopioida. Katso lisätietoja seuraavasta menettelystä.

Käyttöomaisuustapahtumien kopioiminen poistokirjojen välillä

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Poistokirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa poistokirjan kortti ja valitse Kopioi poistokirja -toiminto.
 3. Täytä Kopioi poistokirja -ikkunassa tarvittavat kentät.
 4. Valitse OK-painike.

Kopioidut rivit luodaan joko käyttöomaisuuden KP-päiväkirjassa tai käyttöomaisuuspäiväkirjassa sen mukaisesti, onko kopioitava poistokirja integroitu pääkirjanpitoon.

Katso myös

Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuuden määrittäminen
Rahoitus
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen