Toimintaohje: Käyttöomaisuuden yleisten tietojen määrittäminen

Ennen kuin voit hallita käyttöomaisuuseriä, sinun on määritettävä oletusarvoiset KP-tilit, kohdistustunnukset, päiväkirjamallit ja -erät käyttöomaisuuden kirjaamista ja uudelleenluokittelua varten. Voit luokitella käyttöomaisuuserät luokkiin, kuten aineellisiin ja aineettomiin.

Yleisten oletusarvojen määrittäminen käyttöomaisuudelle

Voit määrittää yleisen toiminnan tai käyttöomaisuuserien toiminnallisuuden ja määrittää asiakirjanumerosarjat Käyttöomaisuuden asetukset -ikkunassa.

 1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Käyttöomaisuuden asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

Käyttöomaisuuden kirjausryhmien määrittäminen

Kirjausryhmiä käytetään määrittelemään käyttöomaisuusryhmiä. Näiden kirjausryhmien tapahtumat kirjataan samoille KP-tileille.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n kirjausryhmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto.
 3. Täytä KO:n kirjausryhmän kortti -ikkunassa tarvittavat kentät.

  Huomautus

  Varmista, että eri käyttöomaisuuserien kirjausten vastatilit lisätään automaattisesti, kun päiväkirjarivien Syötä KO-vastatil -toiminto valitaan, tee seuraavan vaiheen osoittamat toiminnot arvonkorotuksen kirjaamisen perusteella.

 4. Valitse Vastatili-pikavälilehden Arvonkorotuksen vastatili -kenttään se pääkirjanpitotili, jolle haluat kirjata arvonkorotuksen vastatilitapahtumat.

Lisätietoja Syötä KO-vastatili -toiminnon käyttämisestä käyttöomaisuuden KP-päiväkirjariveillä on esimerkiksi kohdassa Toimintaohje: Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus.

Käyttöomaisuuden kohdistustunnusten määrittäminen

Transaktioita voidaan kohdistaa useille osastoille tai projekteille käyttäjäkohtaisten kohdistusavainten mukaisesti. Voit määrittää esimerkiksi kohdistusavaimen kohdistamaan autojen poistokustannuksia 35 %:lla hallinto-osastolle ja 65 %:lla myyntiosastolle. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Kustannusten ja tulojen kohdistaminen.

Kohdistusavaimet koskevat käyttöomaisuusluokkia yksittäisten omaisuuserien sijaan.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n kirjausryhmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse KO:n kirjausryhmät -ikkunassa Kohdistukset-toiminto ja valitse sitten kirjaustyyppi.
 3. Täytä KO:n kohdistukset -ikkunassa tarvittavat kentät.
 4. Toista vaihe 2 ja 3 kunkin kirjaustyypin osalta, jolle haluat määritellä kohdistusavaimia.

Käyttöomaisuuden päiväkirjamallien määrittäminen

Malli on päiväkirjan ennalta määritelty asettelu. Mallissa on tietoja jäljityskoodeista, raporteista ja numerosarjoista. Lisätietoja on kohdassa Yleisten päiväkirjojen käyttäminen.

Dynamics 365 luo automaattisesti käyttöomaisuuden päiväkirjamallin, kun avaat Käyttöomaisuuspäiväkirja-ikkunan ensimmäisen kerran. Voit kuitenkin määrittää lisää päiväkirjamalleja.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n päiväkirjan mallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät.

Käyttöomaisuuden päiväkirjaerien määrittäminen

Voit määrittää useita päiväkirjan eriä eli yksittäisiä päiväkirjoja kullekin päiväkirjan mallille. Käyttäjällä voi esimerkiksi olla oma päiväkirjan erä, jossa käytetään työntekijän nimikirjaimia päiväkirjan erän nimenä. Lisätietoja on kohdassa Yleisten päiväkirjojen käyttäminen.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n päiväkirjan mallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asiaankuuluva päiväkirjamalli ja valitse sitten Erät-toiminto.
 3. Täytä KO-päiväkirjan erät -ikkunassa tarvittavat kentät.

Käyttöomaisuuden uudelleenluokituspäiväkirjamallien määrittäminen

Kyseisiä uudelleenluokituspäiväkirjoja voidaan käyttää käyttöomaisuuserien siirtämisessä, jakamisessa ja yhdistämisessä. Dynamics 365 luo automaattisesti käyttöomaisuuden uudelleenluokituspäiväkirjan mallin, kun avaat KO:n uudelleenluokituspvk -ikkunan ensimmäisen kerran. Voit kuitenkin määrittää lisää uudelleenluokituspäiväkirjan malleja. Lisätietoja on kohdassa Yleisten päiväkirjojen käyttäminen.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n uud.luok.pvk:n mallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä tarvittavat kentät.

Käyttöomaisuuden uudelleenluokituspäiväkirjaerien määrittäminen

Voit määrittää useita päiväkirjan eriä eli yksittäisiä päiväkirjoja kullekin uudelleenluokituspäiväkirjan mallille. Käyttäjällä voi esimerkiksi olla oma uudelleenluokituspäiväkirjan erä, jossa käytetään työntekijän nimikirjaimia uudelleenluokituspäiväkirjan erän nimenä. Lisätietoja on kohdassa Yleisten päiväkirjojen käyttäminen.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n uud.luok.pvk:n mallit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asiaankuuluva päiväkirjamalli ja valitse sitten Erät-toiminto.
 3. Täytä KO:n uud.luok.pvk:n erät -ikkunassa tarvittavat kentät.

Käyttöomaisuuden luokkakoodien määrittäminen

Käyttöomaisuuden luokkakoodeja voidaan käyttää käyttöomaisuuserien, esimerkiksi aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden, ryhmittelyyn.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO-luokat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Syötä koodit ja nimet niiden luokkien osalta, jotka haluat luoda.

Käyttöomaisuuden alaluokkakoodien määrittäminen

Käyttöomaisuuden alaluokkakoodia voi käyttää ryhmittelemään käyttöomaisuus luokkiin, esimerkiksi rakennuksiin, ajoneuvoihin, huonekaluihin ja koneisiin.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO:n alaluokat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Syötä koodit ja nimet niiden luokkien osalta, jotka haluat luoda.

Käyttöomaisuuden sijaintikoodien määrittäminen

KO-sijaintikoodia voidaan käyttää rekisteröimään käyttöomaisuuden sijainti, esimerkiksi myyntiosasto, vastaanotto, hallinto, tuotanto tai fyysinen varasto. Nämä tiedot ovat tarpeen vakuutusta ja inventointia varten.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KO-sijainnit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Syötä koodit ja nimet niiden käyttöomaisuuden sijaintien osalta, jotka haluat luoda.

Avaustapahtumien rekisteröiminen

Jos käytät käyttöomaisuutta ensimmäistä kertaa Dynamics 365issa, pääkirjanpidon kohdistusalue on määritettävä ennen käyttöomaisuuden määrittämistä. Se, miten tämä tehdään, riippuu siitä, onko käyttöomaisuus on integroitu pääkirjanpidon kanssa.

Seuraavaa menetelmää käytetään, jos käyttöomaisuustransaktioita tulee kirjata pääkirjanpitoon.

 1. Varmista, että olet saanut valmiiksi Käyttöomaisuuden asetusten perustoimenpiteet.
 2. Luo jokaiselle olemassa olevalle omaisuuserälle käyttöomaisuuskortti.
 3. Käyttöomaisuuden poistokirjojen määrittäminen.
 4. Ota käyttöön pääkirjanpidon integrointi seuraavien vaiheiden avulla.
 5. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Poistokirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 6. Valitse asianmukainen poistokirja. Valitse Kotisivu-välilehden Hallinta-ryhmässä Muokkaa luetteloa, jolloin Poistokirjan kortti -ikkuna avautuu.
 7. Varmista, että Integrointi-pikavälilehden kaikki kentät ovat tyhjiä (poista kaikki valintamerkit). Jos poistokirjoja on useita, ota jokaisessa käyttöön pääkirjanpidon integrointi.
 8. Anna käyttöomaisuuden päiväkirjassa seuraavat rivit kutakin käyttöomaisuutta varten:
  • Syötä rivi ja hankintameno.
  • Rivi, jolla on kumulatiivinen poisto edellisen tilikauden loppuun.
  • Rivi, jolla on kumulatiivinen poisto nykyisen tilivuoden alusta päivään, jonka Dynamics 365 määrittää poiston laskennan aloituskohdaksi.

Jos avaussaldoja on muita, myös ne voidaan syöttää (esimerkiksi arvonalennukset ja arvonkorotukset).

Jos käyttöomaisuutta ei ole integroitu käyttöomaisuuden kanssa, ohita työvaiheet 4–7.

Katso myös

Käyttöomaisuuden määrittäminen
Käyttöomaisuus
Rahoitus
Tervetuloa Dynamics 365 for Finance and Operations, Business editioniin!
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen