Käyttöomaisuus

Dynamics 365 -ohjelman Käyttöomaisuus-sovellusalueesta saat yleiskuvan käyttöomaisuudestasi, ja se takaa oikeat jaksottaiset poistot. Se mahdollistaa myös kunnossapitokulujen seuraamisen, vakuutussopimusten hallinnoimisen, käyttöomaisuustransaktioiden kirjaamisen sekä monenlaisten raporttien ja tilastojen luomisen.

Kunkin käyttöomaisuuserän osalta tulee määrittää kortti, joka sisältää tietoja kyseisestä käyttöomaisuuserästä. Voit määrittää rakennuksia tai tuotantolaitoksia pääkäyttöomaisuuseräksi. Voit myös ryhmitellä niitä eri tavoin, kuten esimerkiksi luokan, osaston ja sijainnin mukaan. Tämän jälkeen voit aloittaa käyttöomaisuuden hankinnan, kunnossapidon ja myynnin. Voit myös määrittää budjetoitua käyttöomaisuutta. Tämän ansiosta raportteihin voidaan sisällyttää mitä tahansa ennakoituja hankintoja ja myyntejä.

Voit seurata käyttöomaisuuden poistoja sekä muita käyttöomaisuuteen liittyviä rahoitustapahtumia määrittämällä jokaiselle yrityksen käyttöomaisuuserälle vähintään yhden poistokirjan. Poisto tehdään suorittamalla raportti, joka laskee kausittaisen poiston ja täyttää päiväkirjaan tapahtumat, jotka ovat valmiita kirjattaviksi. Dynamics 365 tukee useita poistotapoja. Lisätietoja on kohdassa Poistotavat. Voit määrittää useita poistokirjoja käyttöomaisuutta kohti eri tarkoituksia varten. Poistokirjat voivat käsitellä esimerkiksi veroraportointia tai sisäistä raportointia.

Kunkin käyttöomaisuuserän osalta voidaan tallentaa kunnossapitokulut ja seuraava huoltopäivämäärä. Kunnossapitokulujen seuraaminen voi olla tärkeää budjetointitarkoituksia varten ja käyttöomaisuuden vaihtamista koskevia päätöksiä varten.

Jokainen käyttöomaisuuserä voidaan liittää yhteen tai useampaan vakuutussopimukseen. Tämä helpottaa sen tarkastamista, että vakuutussopimussummat vastaavat sopimukseen linkitettyjen käyttöomaisuuserien arvoa. Tämä helpottaa myös vuosittaisten vakuutusmaksujen seuraamista.

Huomautus

Voit tallentaa käyttöomaisuustapahtumat Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja- tai Käyttöomaisuuspäiväkirja-ikkunaan sen mukaan, koskevatko tapahtumat talousraportointia vai sisäistä hallintaa. Käyttöomaisuuden ohje sisältää tietoja vain Käyttöomaisuuden KP-päiväkirja -ikkunan käyttämisestä. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Käyttöomaisuuden poiston määrittäminen.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Suite. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 -kokemuksen mukauttaminen.

Oletusarvot, käyttöomaisuuden laskenta, kirjausryhmät, kohdistusavaimet, päiväkirjat ja kirjaustyypit on määritettävä ennen käyttöomaisuuden hallinnan aloittamista. Lisätietoja on kohdassa Käyttöomaisuuden määrittäminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Luo käyttöomaisuus, liitä poistomenetelmät, kirjaa hankinnat ja jäännösarvot ja tulosta käyttöomaisuusluettelot. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden hankinta
Tallenna huoltokäynnit ja kirjaa kunnossapitokustannukset sekä seuraa niitä. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden kunnossapito
Päivitä vakuutustiedot, kirjaa hankintakustannukset vakuutussopimuksiin, muokkaa vakuutuksen kattavuutta, katsele vakuutustilastoja ja luetteloi vakuutussopimukset. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden vakuuttaminen
Luokittele käyttöomaisuus uudelleen, siirrä käyttöomaisuus eri sijainteihin, jaa käyttöomaisuuseriä tai yhdistä niitä. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden siirtäminen, jakaminen tai yhdistäminen
Muuta käyttöomaisuuserien arvoja ja kirjaa arvonkorotus- sekä arvonalennustransaktiot. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus
Laske ja kirjaa poisto sekä analysoi poisto käyttöomaisuusraporteissa. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden poisto tai kuolettaminen
Kirjaa luovutustransaktiot, tarkastele luovutustapahtumia ja kirjaa osittaisia luovutuksia. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden luovuttaminen tai poistaminen käytöstä
Hallitse käyttöominaisuuserien budjetteja, budjetin hankintamenoja, käyttöomaisuuden luovutusten budjetointia ja poistojen budjetointia. Toimintaohje: Käyttöomaisuuden budjettien hallinta

Katso myös

Käyttöomaisuuden määrittäminen
Dynamics 365in käyttökokemuksen mukauttaminen
Rahoitus
Tervetuloa Dynamics 365 for Finance and Operations, Business editioniin!
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen

Käynnistä maksuton kokeiluversio!