KP-budjettien luominen

Sinulla voi olla useita budjetteja samalle ajanjaksolle, kun luot budjetit eri nimillä. Määrittele ensin budjetin nimi ja syötä budjettiluvut. Budjetin nimi tulee sitten kaikkiin luomiisi budjettitapahtumiin.

Kun luot budjetin, voit määritellä jokaiselle budjetille neljä dimensiota. Näitä budjettikohtaisia dimensioita kutsutaan budjettidimensioiksi. Valitse budjettidimensiot jo luomistasi dimensioista. Budjettidimensioita voidaan käyttää, kun halutaan asettaa suodatin budjetille tai kun halutaan lisätä dimensiotietoa budjettitapahtumiin. Lisätietoja on kohdassa Dimensioiden käyttäminen.

Budjeteilla on tärkeä osa liiketoimintatiedoissa, kuten KP-raporttimalleihin perustuvissa tilinpäätöksissä, jotka sisältävät budjettitapahtumia, tai analysoitaessa budjetoituja summia todellisia summia vastaan tilikartassa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Business Intelligence.

Budjeteilla on tärkeä osa budjettitapahtumia sisältävissä liiketoimintatiedoissa, kuten KP-raporttimalleihin perustuvissa tilinpäätöksissä, tai analysoitaessa tilikartan budjetoituja ja todellisia summia. Lisätietoja on kohdassa Business Intelligence.

Voit käsitellä kustannusbudjetteja samalla tavoin kustannuslaskennassa. Lisätietoja on kohdassa Kustannusbudjettien luominen.

Uuden KP-budjetin luominen

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä KP-budjetit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Muokkaa luetteloa -toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
  3. Valitse Muokkaa budjettia -toiminto.
  4. Täyttämällä Budjetti-ikkunan yläosan kentät määrität, mitä näytetään.

    Näytössä näkyvät vain ne tapahtumat, joilla on Budjetin nimi -kentässä annettu nimi. Koska budjetin nimi on juuri luotu, suodatinta vastaavia tapahtumia ei ole. Tämän vuoksi ikkuna on tyhjä.

  5. Jos haluat lisätä summan, napsauta solua matriisissa. KP-budjetin tapahtumat -ikkuna avautuu.
  6. Luo uusi rivi ja määritä Summa-kentän arvo. Sulje KP-budjetin tapahtumat -ikkuna.
  7. Toista vaiheet 5 ja 6, kunnes olet määrittänyt kaikki budjettisummat.

Huomautus

Suodattimet -pikavälilehdessä voit suodattaa budjettitietoja sen mukaan, mitä budjettidimensioita olet luonut budjetin nimen alle.

Katso myös

Rahoitus
Business Intelligence
Rahoituksen määrittäminen
Pääkirjanpito ja tilikartta
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen