Toimintaohje: ALV:n raportointi veroviranomaisille

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Finance and Operations, Business editionin raportteja, joilla voit lähettää myynnin ja ostojen arvolisäverosummia koskevat tiedot alueesi veronviranomaisille.

Käytössä on seuraavat raportit:

 • EU-myyntiluettelo Euroopan unionin (EU:n) myyntiluettelo sisältää arvolisävero- eli ALV-summat, jotka olet kerännyt EU-maissa sijaitseville ALV-rekisteröidyille asiakkaille suuntautuneesta myynnistä.
 • ALV-palautus-raportti sisältää kaikissa sellaisissa maissa toimiville asiakkaille suuntautuneen myynnin ja ostojen ALV:n, joissa käytetään arvonlisäveroa.

Jos haluat tarkastella täydellistä ALV-tapahtumahistoriaa, jokainen ALV:n sisältävä kirjaus luo tapahtuman ALV-tapahtumat-sivulla. Näitä tapahtumia käytetään laskettaessa ALV-laskelmasi summaa (maksu tai palautus) tietyltä kaudelta. Voit tarkastella ALV-tapahtumia valitsemalla Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoittamalla ALV- tapahtumat ja valitsemalla sitten aiheeseen liittyvän linkin.

Tietoja EU-myyntiluettelo-raportista

Isossa-Britanniassa kaikkien tavaroita ja palveluja ALV-rekisteröidyille asiakkaille, myös muiden EU-maiden asiakkaille, myyvien yritysten on lähetettävä EU-myyntiluettelo-raportin sähköinen versio XML-muodossa HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) -viraston sivuston kautta. EU-myyntiluettelo-raportti toimii vain EU-maiden kohdalla.

Raportti sisältää yhden rivin kullekin asiakastapahtumalle ja näyttää kokonaissumman tietyntyyppisille tapahtumille. Raportti voi sisältää kolmentyyppisiä tapahtumia:

 • B2B-tuotteet
 • B2B-palvelut
 • B2B-kolmikantakaupan tuotteet

B2B-tuotteet ja -palvelut määrittävät, onko kyse myydystä tavarasta tai palvelusta, jota voi hallita ALV-kirjausasetusten EU-palvelu-asetuksella. B2B-kolmikantakaupan tuotteet ilmaisevat, onko kyse kaupankäynnistä kolmannen osapuolen kanssa, jolloin niitä voi hallita myyntiasiakirjojen, kuten myyntitilausten, laskujen ja hyvityslaskujen, EU-kolmikantakauppa-asetuksella.

Kun veroviranomainen on tarkistanut raporttisi, yrityksesi yhteyshenkilö saa viranomaiselta sähköpostiviestin. Finance and Operations, Business editionissa yhteyshenkilö määritetään Yritystiedot-sivulla. Ennen kuin lähetät raportin, varmista, että olet valinnut yhteyshenkilön.

Tietoja ALV-palautusraportista

Voit lähettää tällä raportilla osto- ja myyntiasiakirjoissa olevan ALV:n. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi osto- ja myyntitilaukset, laskut ja hyvityslaskut. Tiedot ovat raportissa samassa muodossa kuin tulli- ja veroviranomaisille tehtävässä yhteenvetoilmoituksessa.

ALV lasketaan määritettyjen ALV-kirjausasetusten ja ALV-kirjausryhmien perusteella.

Tapahtumat voidaan määrittää sisältämään ALV-palautuksia varten seuraavat tiedot:

 • Lähetä vain avoimet tapahtumat tai avoimet ja suljetut tapahtumat. Tämä on kätevää esimerkiksi silloin, kun valmistelet lopullista vuositason ALV-palautusta.
 • Lähetä vain määritettyjen kausien tapahtumat tai sisällytä myös edellisten kausien tapahtumat. Tämä on kätevää päivitettäessä jo lähetettyä ALV-palautusta, jos esimerkiksi toimittaa lähettää laskun myöhässä.

Veroviranomaisen verkkopalveluun yhdistäminen

Finance and Operations, Business edition sisältää palveluyhteyden veroviranomaisten sivustoihin. Jos toimit esimerkiksi Isossa-Britanniassa, voit ottaa käyttöön GovTalk-palveluyhteyden, jonka kautta voit lähettää EU-myyntiluettelo- ja ALV-palautus-raportit sähköisessä muodossa. Jos haluat lähettää raportin manuaalisesti antamalla tiedot esimerkiksi veronviranomaisten sivustossa, yhteyttä ei ole pakko ottaa käyttöön.

Jotta voisit ilmoittaa arvonlisäveron viranomaiselle sähköisesti, Finance and Operations, Business edition on yhdistettävä veroviranomaisen verkkopalveluun. Tämä edellyttää, että luot tilin ALV-viranomaisen kanssa. Kun sinulla on tili, voit ottaa käyttöön Finance and Operations, Business editionissa tarjotun palveluyhteyden.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Palvelun yhteydet ja valitse sitten sopiva linkki.
 2. Täytä vaaditut kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

  Huomautus

  Yhteyden toimivuus kannattaa testata. Sen voi tehdä valitsemalla Testitila-valintaruudun sekä valmistelemalla ja lähettämällä ALV-raportin kohdassa ALV-raportin valmisteleminen ja lähettäminen kuvatulla tavalla. Palvelu testaa testitilassa, voiko veroviranomainen vastaanottaa raportin. Raportin tila ilmaisee, onnistuiko testilähetys vai ei. Muista kuitenkin, että tietoja ei ole vielä oikeasti lähetetty. Kun haluat lähettää raportin oikeasti, poista Testitila-valintaruudun valinta ja toista sitten lähetysprosessi.

ALV-raporttien määrittäminen Finance and Operations, Business editionissa

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita ALV-raportin asetukset ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Jos haluat, että käyttäjät voivat muuttaa ja uudelleenlähettää näitä raportteja, valitse Muokkaa lähetettyjä raportteja -valintaruutu.
 3. Valitse kussakin raportissa käytettävä numerosarja.

ALV-raportin valmisteleminen ja lähettäminen

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita EU-myyntiluettelo tai ALV-palautus ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi ja täytä sitten tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 3. Voit luoda raportin sisällön Ehdota rivejä -toiminnolla.

  Huomautus

  Voit tarkastella EU-myyntiluettelo-raportin riveillä olevia tapahtumia ennen raportin lähettämistä. Valitse ensin rivi ja valitse sitten Näytä ALV-tapahtumat-toiminto.

 4. Voit tarkistaa ja valmistella raportin lähetystä varten valitsemalla Vapauta-toiminnon.

  Huomautus

  Finance and Operations, Business edition vahvistaa, että raportti on määritetty oikein. Jos tarkistus epäonnistuu, virheet näkyvät Virheet ja varoitukset -kohdassa ja voit tehdä näiden tietojen perusteella tarvittavat korjaukset. Jos kyse on Finance and Operations, Business editionin puuttuvasta asetuksesta, voit yleensä avata korjaukseen tarvittavat tiedot sisältävän sivun napsauttamalla sanomaa.

 5. Raportin voit lähettää Lähetä -toiminnolla.

Kun lähetät raportin, Finance and Operations, Business edition valvoo palvelua ja pitää kirjaa yhteydenpidosta. Tila-kenttä ilmaisee raportin kulun prosessissa. Kun viranomainen on esimerkiksi käsitellyt raporttisi, sen tilaksi tulee Onnistui. Jos veroviranomaiselle lähetetyssä raportissa on virheitä, sen tilaksi muutetaan Epäonnistui. Voit tarkastella virheitä Virheet ja varoitukset -kohdassa, korjata virheet ja lähettää raportin uudelleen. Voit tarkastella luetteloa kaikista EY-myyntiluetteloraporteistasi EU-myyntiluetteloraportit-sivulla.

Veroviranomaisen ja yrityksen välisen viestintähistorian tarkastelu

Joissakin maissa tapahtuu viestinvaihtoa veroviranomaiselle raporttien lähettämisen yhteydessä. Näet ensimmäisen ja viimeisen lähettämäsi tai vastaanottamasi sanoman valitsemalla Lataa lähetysviesti ja Lataa vastausviesti -toiminnon.

ALV-raporttien lähettäminen manuaalisesti

Jos raportti lähetetään jollakin muulla tavalla, esimerkiksi viemällä se XML-tiedostoksi ja lataamalla sen veroviranomaisen verkkosivulle, raportointikauden voi sulkea sen jälkeen valitsemalla Merkitse lähetetyksi. Kun olet merkinnyt ALV-raportin vapautetuksi, siitä tulee ei muokattava. Jos raporttia on muutettava sen jälkeen, kun se on merkitty vapautetuksi, raportti on ensin avattava uudelleen.

ALV-laskelma

Netto-ALV on jaksoittain maksettava veroviranomaisille. Jos ALV on laskettava usein, voit suorittaa Laske ja kirjaa ALV-laskelma -eräajon, joka sulkee avoimet ALV-tapahtumat ja siirtää ostojen ja myynnin ALV-summat ALV-maksutilille.

Kun siirrät ALV-summat maksutilille, ostojen ALV-tilille hyvitetään ja myyntien ALV-tililtä veloitetaan ne summat, jotka on laskettu määritetylle ajalle. Nettosumma hyvitetään (tai veloitetaan, jos ostojen ALV-summa on suurempi) ALV-maksutilille. Voit kirjata maksun välittömästi tai tulostaa ensin testiraportin.

Huomautus

Kun suoritat Laske ja kirjaa ALV-laskelma -eräajon mutta et määritä Liiketoiminnan ALV-kirjausryhmä- ja Tuotteen ALV-kirjausryhmä -asetuksia, kaikkien liiketoiminnan kirjausryhmien ja tuotteen kirjausryhmien koodien tapahtumat sisällytetään.

Omien ALV-raporttien määrittäminen

Voit käyttää EY-myyntiraporttiluetteloa sellaisenaan, mutta voit myös luoda omat raporttisi. Tämä edellyttää muutaman koodiyksiköt luomista. Ohjeita saat tarvittaessa Microsoft-kumppanilta.

Seuraavassa taulukossa kuvataan koodiyksiköt, jotka sinun on luotava raporttiasi varten.

Koodiyksikkö Mitä raportin on tehtävä
Ehdota rivejä Hakea tiedot ALV-tapahtumat-taulukosta ja näytettävä ne riveinä ALV-raportilla.
Sisältö Hallittava raportin muotoa. Onko raportti esimerkiksi XML- vai JSON-muotoinen. Muoto, jota käytetään riippuu veroviranomaisesi verkkopalvelun vaatimuksista.
Lähettäminen Määrittää miten ja milloin ALV-raportti lähetetään veroviranomaisten vaatimusten mukaisesti.
Vastauksen käsittelijä Veroviranomaisen vastauksen käsittely. Viranomainen voi esimerkiksi lähettää sähköpostin yrityksesi yhteyshenkilölle.
Peruuta Aiemmin veroviranomaiselle lähetetyn ALV-raportin peruutussanoman lähettäminen.

Huomautus

Kiinnitä huomiota raportin koodiyksiköitä luodessasi ALV-raportin versio -kentän arvoon. Tässä kentässä on oltava sama versio, joka on tai oli veroviranomaisen vaatimuksena. Voit esimerkiksi kirjoittaa kentän arvoksi 2017 osoittamaan, että raportti noudattaa kyseisenä vuonna voimassa olleita vaatimuksia. Voimassa olevan version saat selville veroviranomaiseltasi.

Katso myös .

Arvonlisäveron laskemisen ja kirjaustapojen määrittäminen
Myynnin ja ostojen ALV:n käsitteleminen
Myynnin määrittäminen
Myynnin laskutus