ALV:n raportointi veroviranomaisille

Euroopan yhteisö (EY) -myyntiluetteloraportti sisältää luettelon arvonlisäveron (ALV) summista, jotka olet kerännyt myynneistä EU:n sisällä, jotta voit lähettää ALV-summat veroviranomaisen verkkopalveluun.

Huomautus

Isossa-Britanniassa kaikki yritykset, joiden vuosittainen myynti EU-jäsenvaltioissa sijaitseville asiakkaille ylittää tietyn summan, ovat velvoitettuja lähettämään sähköisen version Euroopan yhteisön (EY) -myyntiluetteloraportista XML-muodossa Britannian veroviranomaisen verkkosivun kautta.

EY-myyntiluetteloraportti toimii vain EU-maiden kohdalla. Se ei esimerkiksi sisällä arvonlisäveroa myynneistä Kiinan tai Yhdysvaltain kaltaisiin maihin.

Jotta voisit ilmoittaa arvonlisäveron viranomaiselle sähköisesti, Rahoitus on yhdistettävä veroviranomaisen verkkopalveluun. Tämä edellyttää, että luot tilin ALV-viranomaisen kanssa. Kun sinulla on tili, voit ottaa käyttöön Rahoitusissa tarjotun palveluyhteyden. Esimerkiksi Iso-Britanniassa voit käyttää GovTalk-palveluyhteyttä.

Raportti sisältää yhden rivin kullekin asiakastapahtumalle ja näyttää kokonaissumman tietyntyyppisille tapahtumille. Raportti voi sisältää kolmentyyppisiä tapahtumia:

 • B2B-tuotteet
 • B2B-palvelut
 • B2B-kolmikantakaupan tuotteet

B2B-tuotteet ja palvelut määrittävät, onko myyty tavaraa vai palvelua, joita hallitsee EU-palvelu -asetus ALV-kirjausasetuksissa. B2B-kolmikantakaupan tuotteet ilmaisevat kaupankäyntiä kolmannen osapuolen kanssa, ja näitä hallitaan myyntiasiakirjojen, kuten myyntitilausten, laskujen ja hyvityslaskujen EU-kolmikantakauppa-asetuksella.

Kun lähetät raportin, Rahoitus valvoo palvelua ja pitää kirjaa yhteydenpidosta. Tila-kenttä ilmaisee raportin kulun prosessissa. Kun viranomainen on esimerkiksi käsitellyt raporttisi, sen tilaksi tulee Onnistui. Jos veroviranomaiselle lähetetyssä raportissa on virheitä, sen tilaksi muutetaan Epäonnistui. Voit tarkastella virheitä kohdassa Virheet ja varoitukset, korjata ne ja lähettää raportin uudelleen. Voit tarkastella luetteloa kaikista EY-myyntiluetteloraporteistasi EU-myyntiluetteloraportit-sivulla.

Huomautus

Jos raportti lähetetään jollakin muulla tavalla, esimerkiksi viemällä se XML-tiedostoksi ja lataamalla sen veroviranomaisen verkkosivulle, raportointikauden voi sulkea sen jälkeen valitsemalla Merkitse lähetetyksi. Kun olet merkinnyt ALV-raportin vapautetuksi, siitä tulee ei muokattava. Jos raporttia on muutettava sen jälkeen, kun se on merkitty vapautetuksi, raportti on ensin avattava uudelleen.

Kun veroviranomainen on tarkistanut raporttisi, yrityksesi yhteyshenkilö saa viranomaiselta sähköpostiviestin. Rahoitusissa yhteyshenkilö määritetään Yritystiedot-sivulla. Ennen kuin lähetät raportin, varmista, että olet valinnut yhteyshenkilön.

[!NOTE] > EY-myyntiluetteloraportti voi sisältää enintään 1000 riviä. Jos rivejä on enemmän, lähetä useampi raportti. -->

Veroviranomaisen verkkopalveluun yhdistäminen

Rahoitus tarjoaa palveluyhteydet, jotka yhdistävät veroviranomaisen sivustoihin. Esimerkiksi Iso-Britanniassa sinun on otettava käyttöön GovTalk-palveluyhteys.

 1. Kirjoita Etsi sivuja tai raportteja -kenttään Palveluyhteydet ja valitse sitten asiaankuuluva linkki.
 2. Täytä vaaditut kentät.

EY-myyntiluetteloraportin määrittäminen

 1. Kirjoita Etsi sivuja tai raportteja -kenttään ALV-raportin asetukset ja valitse sitten asiaankuuluva linkki.
 2. Jos haluat antaa käyttäjille mahdollisuuden muuttaa ja uudelleenlähettää näitä raportteja, valitse Muokkaa lähetettyjä raportteja -valintaruutu.
 3. Määritä EY-myyntiluetteloraporteissa käytettävä numerosarja.

EY-myyntiluetteloraportin valmistelu ja lähettäminen

 1. Kirjoita Etsi sivuja tai raportteja -kenttään EY-myyntiluetteloraportti ja valitse sitten asiaankuuluva linkki.
 2. Valitse Uusi ja täytä sitten tarvittavat kentät.
 3. Voit luoda raportin sisällön Ehdota rivejä -toiminnolla.

  Huomautus

  Voit tarkastella rivin tapahtumia ennen kuin lähetät raportin. Valitse ensin rivi ja valitse sitten Näytä ALV-tapahtumat-toiminto.

 4. Kun haluat valmistella raportin lähettämistä varten, valitse Vapauta-toiminto.
 5. Raportin voit lähettää Lähetä -toiminnolla.

Rahoitus vahvistaa, että raportti on määritetty oikein. Jos vahvistus epäonnistuu, virheet näkyvät Virheet ja varoitukset -ikkunassa niin, että voit tehdä tarvittavat muutokset.

Veroviranomaisen ja yrityksen välisen viestintähistorian tarkastelu

Joissakin maissa tapahtuu viestinvaihtoa veroviranomaiselle raporttien lähettämisen yhteydessä. Näet ensimmäisen ja viimeisen lähettämäsi tai vastaanottamasi sanoman valitsemalla Lataa lähetysviesti ja Lataa vastausviesti -toiminnon.

Omien ALV-raporttien määrittäminen

Voit käyttää EY-myyntiraporttiluetteloa sellaisenaan, mutta voit myös luoda omat raporttisi. Tämä edellyttää muutaman koodiyksiköt luomista. Ohjeita saat tarvittaessa Microsoft-kumppanilta.

Seuraavassa taulukossa kuvataan koodiyksiköt, jotka sinun on luotava raporttiasi varten.

Koodiyksikkö Mitä raportin on tehtävä
Ehdota rivejä Hakea tiedot ALV-tapahtumat-taulukosta ja näytettävä ne riveinä ALV-raportilla.
Sisältö Hallittava raportin muotoa. Onko raportti esimerkiksi XML- vai JSON-muotoinen. Muoto, jota käytetään riippuu veroviranomaisesi verkkopalvelun vaatimuksista.
Lähettäminen Määrittää miten ja milloin ALV-raportti lähetetään veroviranomaisten vaatimusten mukaisesti.
Vastauksen käsittelijä Veroviranomaisen vastauksen käsittely. Viranomainen voi esimerkiksi lähettää sähköpostin yrityksesi yhteyshenkilölle.
Peruuta Aiemmin veroviranomaiselle lähetetyn ALV-raportin peruutussanoman lähettäminen.
Huomautus

Kiinnitä huomiota raportin koodiyksiköitä luodessasi ALV-raportin versio -kentän arvoon. Tässä kentässä on oltava sama versio, joka on tai oli veroviranomaisen vaatimuksena. Voit esimerkiksi kirjoittaa kentän arvoksi 2017 osoittamaan, että raportti noudattaa kyseisenä vuonna voimassa olleita vaatimuksia. Voimassa olevan version saat selville veroviranomaiseltasi.

Katso myös .

Määritä ALV
Myynnin määrittäminen
Toimintaohje: Myynnin laskutus