Valuutan vaihtokurssien päivittäminen

Kaikille valuutoille täytyy määrittää koodi, jos yritys ostaa tai myy käyttäen jotain muuta valuuttaa kuin paikallista valuuttaa, jos yrityksellä on myyntisaamisia tai ostovelkoja muissa valuutoissa; tai jos yritys tallentaa KP-kauppatapahtumia eri valuuttoina.

Yritysten toiminnan ollessa yhä useamman maan/alueen laajuista niiden on entistä tärkeämpää pystyä tarkistamaan ja raportoimaan taloustiedot useana valuuttana. Ohjelma tukee usean valuutan käyttöä. Ohjelman sisällä pääkirjanpito määritetään käyttäen paikallista valuuttaa (PVA) ja toinen valuutta määritetään lisävaluutaksi, jolle asetetaan ajantasainen vaihtokurssi.

Määrittämällä toisen valuutan lisäraportointivaluutaksi Finance and Operations, Business edition kirjaa summat automaattisesti sekä paikallisena valuuttana että lisäraportointivaluuttana kuhunkin KP-tapahtumaan sekä muihin tapahtumiin, kuten ALV-tapahtumiin. Kun KP-tapahtumien summat lasketaan lisäraportointivaluuttana, oikea vaihtokurssi etsitään Valuutan vaihtokurssit -ikkunan tietoja avulla.

Varoitus

Lisäraportointivaluutta-toimintoa EI saa käyttää rahoituslaskelmien käännösten perustana. Tällä työkalulla ei pysty kääntämään ulkomaisten tytäryritysten tilinpäätöksiä osana yrityksen konsolidointia. Lisäraportointivaluutta antaa ainoastaan mahdollisuuden laatia raportteja muuta valuuttaa käyttäen, ikään kuin tämä valuutta olisi yrityksen paikallinen valuutta.

Vaihtokurssien muuttaminen

Koska vaihtokurssit vaihtelevat jatkuvasti, järjestelmän lisävaluutta-arvot on tarkistettava jaksoittain. Jos tarkistuksia ei tehdä, ulkomaisista valuutoista (tai lisävaluutoista) muunnetut summat voivat olla harhaanjohtavia, kun ne kirjataan pääkirjanpitoon PVA:na. Lisäksi päivittäiset tapahtumat, jotka on kirjattu ennen päivittäisen vaihtokurssin lisäämistä ohjelmaan, on päivitettävä, kun päivittäinen vaihtokurssi on lisätty. Muuta vaihtokursseja -eräajon avulla voi muuttaa kirjattujen asiakas-, toimittaja- ja pankkitilitapahtumien vaihtokursseja. Sen avulla voi myös päivittää KP-tapahtumien lisäraportointivaluutan summia.

Raporttien ja summien näyttäminen lisäraportointivaluuttana

Lisäraportointivaluutan käyttäminen voi helpottaa yrityksen raportointiprosessia seuraavissa tapauksissa:

  • Yritys toimii EU:n ulkopuolella ja suuri osa sen liiketoimista tapahtuu EU:ssa toimivien yritysten kanssa. Tässä tapauksessa EU:n ulkopuolisen yrityksen kannattaa ehkä raportoida euroina, jotta sen finanssiraportit olisivat helpommin EU-liikekumppanien käytettävissä.

  • Yritys haluaa esittää raporttinsa oman paikallisen valuuttansa lisäksi myös laajemmin kansainvälisesti käytetyssä valuutassa.

Monet Pääkirjanpito-sovellusalueen raportit perustuvat KP-tapahtumiin. Voit näyttää raportin taloudelliset tiedot lisäraportointivaluuttana valitsemalla vain Näytä lisäraportointivaluuttana -kentän kyseisessä KP-raportti-ikkunassa.

Valuutanvaihdon kurssipalvelun määrittäminen

Voit pitää valuutan vaihtokurssit ajan tasalla ulkoisen palvelun, kuten FloatRatesin avulla.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Valuutanvaihtokurssipalvelut ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto.
  3. Täytä tarvittavat kentät Valuutanvaihtokurssipalvelut-ikkunassa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
  4. Ota palvelu käyttöön valitsemalla Käytössä.

Valuutan vaihtokurssien päivittäminen palvelun avulla

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, anna Valuutat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Päivitä valuutan vaihtokurssit -toiminto.

Valuutat-ikkunan Vaihtokurssi-kentän arvo päivittyy uusimman valuutan vaihtokurssin mukaan.

Katso myös

Vuosien ja jaksojen sulkeminen
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen