Liiketoiminnan toiminnallisuus

Dynamics 365issa on lähinnä tukkukauppa- ja palvelualalla toimivien PK-yritysten tavallisissa liiketoimintaprosesseissa tarvitsemat toiminnot. Tämän lisäksi tuetaan myös monimutkaisia prosesseja, kuten kokoonpanoa, tuotantoa, huoltoa ja ohjattua varastoinninhallintaa.

Dynamics 365 sisältää vakiomääritykset useimmille liiketoimintaprosesseille. Voit muuttaa määritykset omaa liiketoimintaasi vastaavaksi. Aloitussivulla on avustettuja asennusoppaita, joiden avulla voit määrittää tiettyjä skenaarioita sekä lisätä ominaisuuksia Dynamics 365iin. Useat liiketoiminnan toiminnallisuusalueet on määritettävä manuaalisesti. Lisätietoja on ohjeaiheessa Dynamics 365in määrittäminen.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Maksujen suorittaminen ja kerääminen, kassavirran hallinta, tuottojen siirtäminen, vuoden lopun sulkemisen valmistelut ja käyttöomaisuuden hallinta. Rahoitus
Tietojen hankkiminen liiketoiminnan suorituskyvystä budjettien, raportointimallien ja analyysinäkymien avulla. Business Intelligence
Myyntiprosessien ja -tietojen, kuten tarjousten, tilausten, palautusten ja asiakastilien, hallinta sekä suoratoimitukset. Myynti
Ostoprosessien ja tietojen, kuten laskujen, tilausten, palautusten ja toimittajatilien hallinta sekä nimikkeiden osto myyntiasiakirjoista. Osto
Uuden varaston tai palvelutyypin nimikkeiden rekisteröinti, nimikkeiden luokittelu haun helpottamiseksi, varastotasojen muuttaminen ja yleisten varaston arvostustehtävien suorittaminen. Vaihto-omaisuus
Projektin töiden luonti ja resurssien ajoittaminen, projektibudjettien hallinta, etenemisen seuranta sekä koneiden ja työntekijöiden työtuntien seuranta. Projektinhallinta
Järjestä käyttöomaisuutta, varmista oikeat jaksottaiset poistot ja seuraa kunnossapitokustannuksia. Käyttöomaisuus
Myyntitoimintojen hallinta ja tuki sekä vuorovaikutuksen keskittäminen ensisijaisiin asiakkaisiin ja kontakteihin. Kontaktienhallinta
Tarkkojen työtekijätietojen tallentaminen ja poissaolojen rekisteröinti analysointia varten. Henkilöstöhallinto
Suunnittele tuotannon toiminnot, joita raaka-aineiden muuntaminen valmiiksi tuotteiksi edellyttää. Suunnittelu
Yhdistä myytävät nimikkeet yksinkertaisesti uudeksi nimikkeeksi, kuten tuotepaketiksi. Kokoonpanon hallinta
Määritä tuotannon resurssit ja kapasiteetti, muuta työvaiheiden aikatauluja, siirrä komponentteja tuotantoon ja käynnistä tuotannon työvaiheita. Tuotanto
Varmista tuotteiden vastaanoton ja toimituksen tehokkuus. Varastoinninhallinta
Ajoita huoltokäyntejä ja määritä huoltotilauksia ja jäljitä varaosia ja tarvikkeita. Service Management
Voit määrittää ja käyttää työnkulkuja, jotka yhdistävät eri käyttäjien tai järjestelmän suorittamia liiketoimintaprosessin tehtäviä, kuten automaattisia kirjauksia. Uusien asiakirjojen luontiin ja kirjaukseen liittyvien hyväksyntöjen pyytäminen ja antaminen ovat tyypillisiä työnkulun osavaiheita. Työnkulku
Mahdollista käyttäjille tietojen vaihtaminen ulkoisten lähteiden kanssa, kuten sähköisten asiakirjojen lähettämisessä ja vastaanottamisessa sekä pankkitiedostojen tuonnissa ja viennissä, että valuutan vaihtokurssien päivittämisessä. Sähköinen tiedonsiirto
Kirjaa ulkoiset asiakirjat Dynamics 365issa liitteineen ja luo sitten manuaalisesti liittyvät asiakirjat tai muunna tiedostot automaattisesti sähköisiksi asiakirjoiksi. Saapuvat asiakirjat

Katso myös

Dynamics 365in määrittäminen
Tervetuloa Dynamics 365 for Finance and Operations, Business editioniin!
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen