Yritystietojen ottaminen käyttöön Power BI:tä varten

Lisätietojen hakeminen Rahoitusin tietoihin on helppoa Power BI- ja Rahoitus-sisältöpakettien avulla. Power BI hakee tiedot ja muodostaa näiden tietojen perusteella valmiin koontinäytön ja raportit.

Sisältöpaketit on määritetty etukäteen niin, että niitä voidaan käyttää Dynamics 365 for Financialsiin rekisteröitymisessä saatavan esittely-yrityksen myynti- ja taloustietojen kanssa.

 • Valitse koontinäytöstä mikä tahansa visuaalinen kohde, kun haluat käsitellä jotakin seitsemästä perustana olevasta raportista.
 • Suodata raportti tai lisää seurattavia kenttiä.
 • Kiinnitä tämä mukautettu näkymä koontinäyttöön, kun haluat jatkaa seuraamista.
  Koontinäyttö ja perustana olevat raportit päivitetään päivittäin. Voit hallita päivitysaikataulua ja muokata tietojoukon esiintymistiheyttä.
Huomautus

Voit myös luoda omia raportteja ja koontinäyttöjä Power BI:ssä Rahoitusin tietojen perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liiketoimintatietojen yhdistäminen Power BI:hin.

Rahoitusin käyttäminen Power BI:ssä

Voit tarkastella Rahoitusin tietoja Power BI:ssä, kun seuraavat vaatimukset toteutuvat:

 • Rahoitusin käyttöoikeus. Lisätietoja on myös kohdassa Financials.
 • Power BI:n käyttöoikeus. Lisätietoja on kohdassa Power BI.

Power BI -sivustossa on lisätietoja sisältöpaketteja sisältävien palvelujen yhdistämisestä Power BI:hin.

Rahoitusin tietojen käyttö Power BI:ssä edellyttää, että yhteyssivulla on määritetty seuraavat tiedot:

Kenttä Kuvaus
OData-syötteen URL-osoite ODatan URL-osoite, jonka avulla Power BI voi käyttää yrityksen tietoja. Osoite voi olla esimerkiksi https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('My%2Business').
Todennusmenetelmä Valitse Perus.
Käyttäjänimi Nimi siinä muodossa, kun näkyy Rahoitus-tilillä, kuten Matti Virtanen.
Salasana Tämä on Rahoitusin käyttäjätilin verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

Sinun on siis haettava kolme eri tietoa Financialsista: ODatan URL-osoite ja käyttäjätilin verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

URL-osoitteen hakeminen

Kun lisäät Rahoitusin Power BI:hin, URL-osoite on määritettävä, jotta Power BI voi käyttää yrityksen tietoja. URL-osoitteeseen viitataan yhteyssivulla OData-syötteen URL-osoite -nimellä. Sen on oltava seuraavassa muodossa:

   https://mybusiness.financials.dynamics.com:7048/MS/ODataV4/Company('CRONUS%20US') 

Tässä esimerkissä mybusiness on Financials-palvelun nimi ja CRONUS US esittely-yrityksen nimi. %20 tarkoittaa nimessä olevaa väliä.
Voit hakea URL-osoitteen hakemalla Rahoitusin WWW-palvelut-ikkunan ja avaamalla sen. Ikkuna sisältää tällä hetkellä käytettävissä olevat WWW-palvelut. Voit kopioida ODatan URL-osoite -kentän linkin johonkin ODatan oletus-WWW-palveluun.

Käyttäjänimen ja verkkopalvelun käyttöoikeusavaimen hakeminen

Jotta Rahoitusin tietoja voisi käyttää Power BI:tä, käyttäjänimi ja salasana on määritettävä Muodosta Financials-yhteys -ikkunassa. Käyttäjänimi on nimesi siinä muodossa kuin se näkyy Rahoitusin tilillä, jotta Power BI voit kirjautua Rahoitusiin. Salasana on Rahoitusin käyttäjätilillä määritetty verkkopalvelun käyttöoikeusavain.

Voit etsiä nämä tiedot etsimällä Rahoitusissa Käyttäjät-ikkunan ja avaamalla käyttäjätilin kortin. Kopioi Yleiset-pikavälilehdessä Käyttäjänimi-kentän sisältö ja Verkkopalvelun käyttö-pikavälilehdessä Verkkopalvelun käyttöoikeusavain -kentän sisältö. Jos Verkkopalvelun käyttöoikeusavain -kenttä on tyhjä, valitse valintanauhassa ensin Muuta verkkopalvelun käyttöoikeusavainta, sitten Avain ei vanhene koskaan -kenttä ja lopuksi OK-painike. Tämän jälkeen voit kopioida avaimen.

Tietojen hakeminen Rahoitusista

Rahoitusin koontinäyttö sisältää tavallisimmat liiketoiminnan seuraamisessa käytettävät raportit. Tiedot puretaan Rahoitusin yrityksestä verkkopalveluiden avulla oikeiden tietojen lukemista varten. Rahoitusin WWW-palvelut-ikkunassa näkyvät sinulle määritetyt verkkopalvelut. Niihin ovat esimerkiksi myös seuraavat Power BI -sisältöpaketin käyttämät verkkopalvelut:

 • ItemSalesAndProfit
 • ItemSalesByCustomer
 • powerbifinance
 • SalesDashboard
 • SalesOpportunities
 • SalesOrdersBySalesPerson
 • TopCustomerOverview
Huomautus

Jos muutat näiden verkkopalveluiden nimet, tiedot eivät näy Power BI:ssä.
Jos haluat lisätä muiden tietojen käytön Power BI:ssä, etsi taulukot Rahoitusista, näytä ne verkkopalveluina ja lisää ne sisältöpakettiin. Tämä on lisäskenaario. Suosittelemme, että aloitat käsittelemisen Power BI:n valmiilla tiedoilla.

Vianetsintä

Power BI:n koontinäyttö käyttää julkaistuja yllä mainittuja WWW-palveluita. Koontinäytössä ovat esittely-yrityksen tiedot tai oman yrityksesi tiedot, jos toit tiedot nykyisestä rahoitusratkaisustasi. Tämä osa sisältää ratkaisun tyypillisempiin ongelmiin.

"Parametrin tarkistus epäonnistui. Varmista, että kaikki parametrit ovat sallittuja."
Jos näyttöön tulee tämä virhe Rahoitusin URL-osoitteen antamisen jälkeen, varmista, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

"Sisäänkirjautuminen epäonnistui"
Jos näyttöön tulee sisäänkirjautumisen epäonnistumista ilmoittava virhe, kun kirjaudut koontinäyttöön Rahoitusin tunnistetiedoilla, syy voi olla jonkin seuraavista:

 • Käyttämälläsi tilillä ei ole Rahoitusin tietojen lukuoikeuksia.

  Tarkista Rahoitusin käyttäjätili ja varmista, että olet käyttänyt oikeaa verkkopalvelun käyttöoikeusavainta salasanana. Yritä tämän jälkeen uudelleen.

 • Rahoitusin ilmentymällä, johon yrität muodostaa yhteyden, ei ole sallittua SSL-varmennetta. Tällöin näyttöön tulee eritellympi virhesanoma ("luotetun SSL-suhteen muodostaminen ei onnistu").

  Huomautus

  Itse allekirjoitettuja varmenteita ei tueta.

"Jokin meni vikaan"
Jos näet "Jokin meni vikaan" -virhevalintaikkunan sen jälkeen, kun todentamisvalintaikkuna on ohitettu, syy on todennäköisesti ongelma muodostettaessa yhteyttä sisältöpaketin tietoihin.

Katso myös

Tervetuloa Dynamics 365 for Financialsiin!
Liiketoiminnan tietojen siirtäminen muista rahoitusjärjestelmistä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen Power BI -tietolähteenä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen PowerApps-tietolähteenä
Dynamics 365 for Financialsin käyttäminen Microsoft Flow'ssa

Käynnistä maksuton kokeiluversio!