Kontaktiyritysten toimialaryhmien määrittäminen

Toimialaryhmien avulla osoitetaan, minkä tyyppiseen toimialaryhmään (esimerkiksi vähittäistavarakauppa ja autoteollisuus) kontaktit kuuluvat.

Kontaktien toimialaryhmien käyttäminen on kaksivaiheinen prosessi. Ensin määritetään toimialaryhmän koodi. Tämä vaihe suoritetaan vain kerran jokaiselle toimialaryhmälle. Kun toimialaryhmän koodi on määritetty, voit aloittaa koodin liittämisen kontaktiyrityksille.

Huomautus

Jos aiot synkronisoida kontaktisi ohjelman muissa osissa olevien toimittajien, asiakkaiden tai pankkitilien kanssa, haluat ehkä määrittää niille liikesuhteen.

Toimialaryhmän koodin määrittäminen

Toimialaryhmän koodi määrittää ryhmän tyypin tai luokan, joka voi olla esimerkiksi mainonnalle MAINOS tai televisiolle ja radiolle TIED.VÄL. Toimialaryhmän koodeja voi olla useita. Voit määrittää toimialaryhmät Toimialaryhmät-ikkunan avulla.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Toimialaryhmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse Uusi-toiminto. Täytä sitten koodi ja kuvaus. Koodi voi olla enintään 11 merkkiä pitkä. Se voi sisältää numeroita ja kirjaimia.

Toimialaryhmien määrittäminen kontaktille

Toimialaryhmiä ei voi liittää kontaktihenkilöön, vaan ainoastaan yrityksiin.

  1. Avaa kontakti.
  2. Valitse Yritys-toiminto ja sitten Toimialaryhmät-toiminto. Näyttöön tulee Kontaktin toimialaryhmät -ikkuna.
  3. Valitse Toimialaryhmien koodi -kentässä toimialaryhmät, jotka haluat liittää.

Toista nämä vaiheet ja luo niin monta toimialaryhmää kuin haluat. Voit luoda samaan tapaan toimialaryhmiä kontaktiluettelosta.

Kontaktille määritettyjen toimialaryhmien lukumäärä näkyy Kontakti-ikkunan Segmentointi-osan Toimialaryhmien lkm -kentässä.

Kun olet liittänyt toimialaryhmiä kontakteihisi, voit käyttää näitä tietoja valitessasi kontakteja segmentteihisi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kontaktien lisääminen segmentteihin.

Katso myös

Kontaktiyrityksen luominen
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen