Dynamics 365 for Sales -sovelluksessa luotujen asiakkaiden ja myynnin hallinta

Jos käytät Dynamics 365 for Salesia asiakassuhteissa, voit käyttää Dynamics 365ia tilausten käsittelyyn ja talousasioissa. Tällä tavoin saavutetaan saumaton integrointi liidistä tuottoon.

Kun sovellus on määritetty integroitumaan Dynamics 365 for Salesiin, voit käyttää Sales-tietoja Dynamics 365ista ja toisin päin tietyissä tilanteissa. Tämän integroinnin ansiosta voit käsitellä ja synkronoida molemmille palveluille yhteisiä tietotyyppejä, kuten asiakkaita, kontakteja ja myyntitietoja, sekä pitää tiedot ajan tasalla molemmissa palveluissa.

Esimerkiksi myyjä voi käyttää Dynamics 365 for Salesissa Dynamics 365in hinnastoja myyntitilausta luodessaan. Kun he lisäävät nimikkeen Dynamics 365 for Sales myyntitilausriville, he näkevät myös nimikkeen varastotason (saatavuuden) Dynamics 365ista.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Suite. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 -kokemuksen mukauttaminen.

Yhteyden määrittäminen

Voit käynnistää aloitussivulta asetusten ohjatun Dynamics 365 for Sales -yhteyden määrittäminen -määrittämisen, joka auttaa yhteyden määrittämisessä. Kun yhteys on muodostettu, Dynamics 365 for Salesin tietueet on yhdistetty saumattomasti Dynamics 365in tietueisiin.

Huomautus

Seuraavaksi käsitellään asetusten ohjattu määritys, mutta voit suorittaa samat tehtävät manuaalisesti Dynamics 365 for Sales -yhteyden määrittäminen -ikkunassa.

Voit valita avustetussa asennusoppaassa, mitkä tiedot synkronoidaan palvelujen välillä. Voit myös määrittää, että haluat tuoda nykyisen Dynamics 365 for Sales -ratkaisun. Siinä tapauksessa on määritettävä hallinnollinen käyttäjätili.

Käyttäjätilin määrittäminen ratkaisun tuontia varten

Asennusopas tuo nykyisen Dynamics 365 for Sales -ratkaisun käyttämällä järjestelmänvalvojatiliä. Tämän tilin on oltava hyväksytty Dynamics 365 for Salesin käyttäjä, jolla on seuraavat käyttöoikeusroolit:

 • järjestelmänvalvoja
 • ratkaisun mukauttaja.

Lisätietoja on TechNetin artikkelissa Käyttäjien luominen ja Microsoft Dynamics 365 (online) -käyttöoikeusroolien määrittäminen ja kohdassa Toimintaohje: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta.

Tätä tiliä käytetään vain asennuksen aikana. Kun ratkaisu on tuotu Dynamics 365iin, tiliä ei enää tarvita.

Synkronoinnin käyttäjätilin määrittäminen

Integraatiota varten tarvitaan jaettu käyttäjätili. Niinpä sinun on luotava Office 365 -tilauksessa erillinen käyttäjä, jota käytetään kahden palvelun välillä tapahtumaan synkronointiin. Tämän tilin on jo oltava hyväksytty Dynamics 365 for Salesin käyttäjä, mutta tilille ei tarvitse määrittää käyttöoikeusrooleja, koska asennusopas tekee sen puolestasi. Tämä käyttäjätili on määritettävä asennusoppaassa ainakin kerran sen perusteella, kuinka laajan synkronoinnin haluat ottaa käyttöön. Lisätietoja on TechNetin artikkelissa Käyttäjien luominen ja Microsoft Dynamics 365 (online) -käyttöoikeusroolien määrittäminen.

Jos otat käyttöön tuotteen saatavuuden, integrointiin käytettävällä käyttäjätilillä on oltava verkkopalvelun käyttöoikeusavain. Se on kaksivaiheinen toiminto kyseisen käyttäjätilin Dynamics 365-sivulla. Sinun on valittava Muuta verkkopalvelun käyttöoikeusavainta -painike ja määritettävä kyseinen käyttäjä OData-verkkopalvelun käyttäjäksi Dynamics 365 -yhteyden asennusoppaassa.

Jos otat käyttöön myyntitilauksen integroinnin, sinun on määritettävä tämän synkronoinnin käsittelevä käyttäjä. Se voi olla joko integrointikäyttäjä tai jokin muu käyttäjätili.

Tietueiden yhdistäminen

Voit valita avustetussa asennusoppaassa mitä kahden palvelun välillä synkronoidaan. Voit määrittää myöhemmin myös tietyn tyyppisten tietojen synkronoinnin. Tätä kutsutaan yhdistämiseksi ja tässä osassa kerrotaan, mitä seikkoja on kannattaa ottaa huomioon.

Jos haluat esimerkiksi Dynamics 365 for Salesin tilit Dynamics 365in asiakkaina, kaksi tietuetyyppiä on yhdistettävä. Se on aika yksinkertaista: avaa Asiakasluettelo-ikkuna Dynamics 365issa ja yhdistä nämä tiedot valintanauhan toiminnolla Dynamics 365 for Salesiin. Voit sitten määrittää, mitä Dynamics 365 for Salesin tilejä tietyt Dynamics 365in asiakkaat vastaavat.

Tietyillä alueilla toimintoa varten on ensin yhdistettävä tietyt tietojoukot ennen muita tietojoukkoja. Lisätietoja on seuraavassa luettelossa:

 • Asiakkaat ja tilit
  • Myyjät on yhdistettävä ensin Dynamics 365 for Salesin käyttäjien kanssa
 • Nimikkeet ja resurssit
  • Mittayksiköt on yhdistettävä ensin Dynamics 365 for Salesin yksikköryhmien kanssa
 • Nimikkeiden ja resurssien hinnat
  • Asiakkaan hintaryhmät on yhdistettävä ensin Dynamics 365 for Salesin hintoihin

Huomautus

Jos hinnoissa käytetään ulkomaan valuuttaa, varmista, että valuutat yhdistetään Dynamics 365 for Salesin tapahtumavaluuttoihin.

Dynamics 365 for Salesin myyntitilaukset tarvitsevat lisätietoja, kuten asiakkaita, mittayksiköitä, valuuttoja, asiakkaan hintaryhmiä, nimikkeitä ja/tai resursseja. Dynamics 365 for Salesin myyntitilausten saumaton käyttö edellyttää, että asiakkaat, mittayksikkö, asiakkaan hintaryhmät, nimikkeet ja/tai resurssit yhdistetään ensin.

Tietueiden täysi synkronointi

Valitse asetusten ohjatun määritysoppaan lopussa Suorita täysi synkronointi -toiminto. Tämä toiminto aloittaa kaikkien Dynamics 365in tietueiden synkronoinnin kaikkien liittyvien tietueiden synkronoinnin yhdistetyssä Dynamics 365 for Sales -ratkaisussa. Valitse Täyden CRM-synkronoinnin tarkistus -ikkunassa Aloita-toiminto. Synkronointi aloittaa sitten töiden suorittamisen riippuvuuksien mukaisesti. Esimerkiksi valuuttatietueet synkronoidaan ennen asiakastietueita. Täysi synkronointi voi kestää kauan, joten se tapahtuu taustalla, jotta voit jatkaa Dynamics 365in käyttöä.

Voit tarkistaa täyden synkronoinnin yksittäisten töiden etenemistä, porautua alaspäin Työjonon tapahtuman tila-, Integrointitaulukkoon – projektin tila- tai Integrointitaulukosta – projektin tila -kentissä Täyden CRM-synkronoinnin tarkistus -ikkunassa.

Dynamics 365 -yhteyden määritys -ikkunasta voi katsoa koska tahansa tietoja täydestä synkronoinnista. Voit avata sieltä myös Integrointitaulukon yhdistämismääritykset -ikkunan, jossa on tietoja synkronoitavista Dynamics 365 Business editionin ja Dynamics 365 for Sales -ratkaisun taulukoista.

Katso myös

Kontaktienhallinta
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen
Dynamics 365in käyttökokemuksen mukauttaminen
Toimintaohje: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
Organisaation ja käyttäjien perehdyttäminen Dynamics 365 (online) -ratkaisuun

Käynnistä maksuton kokeiluversio!