Asiakassuhteiden hallinta Dynamics 365 for Salesin avulla Dynamics 365 for Financialsissa

Jos käytät Dynamics 365 for Salesia asiakassuhteissa, voit käyttää Rahoitusia tilausten käsittelyyn ja talousasioissa. Tällä tavoin saavutetaan saumaton integrointi liidistä tuottoon.

Kun sovellus on määritetty integroitumaan Dynamics 365 for Salesiin, voit käyttää Sales-tietoja Rahoitusista ja toisin päin tietyissä tilanteissa. Tämän integroinnin ansiosta voit käsitellä ja synkronoida molemmille palveluille yhteisiä tietotyyppejä, kuten asiakkaita, kontakteja ja myyntitietoja, sekä pitää tiedot ajan tasalla molemmissa palveluissa.

Huomautus

Rahoitusin nykyisessä versiossa Dynamics 365 for Salesia kutsutaan Dynamics CRM:ksi. Yksinkertaisuuden vuoksi tässä artikkelissa käytetään jatkossa Rahoitusissa käytössä olevia termejä.

Esimerkiksi myyjä voi käyttää Dynamics CRM:ssä Rahoitusin hinnastoja myyntitilauksen luonnissa. Kun he lisäävät nimikkeen Dynamics CRM:n myyntitilausriville, he näkevät myös nimikkeen varastotason (saatavuuden) Rahoitusista. Nämä tiedot on julkaistu avustetun Dynamics CRM -yhteyden määritys -asennusoppaan osana.

Huomautus

Tämä toiminto edellyttää, että kokemukseksi on valittu Ohjelmistopaketti. Lisätietoja on kohdassa Rahoitus -kokemuksen mukauttaminen.

Yhteyden määrittäminen

Voit käynnistää aloitussivulta avustetun Dynamics CRM -yhteyden määritys -asennusoppaan helpottamaan yhteyden määritystä. Kun yhteys on muodostettu, Dynamics CRM:n tietueet on yhdistetty saumattomasti Rahoitusin tietueisiin.

Huomautus

Seuraavassa selitetään asetusten ohjattu määritys, mutta voit suorittaa samat tehtävät manuaalisesti CRM-yhteyden määritys -ikkunassa.

Voit valita avustetussa asennusoppaassa, mitkä tiedot synkronoidaan palvelujen välillä. Voit myös määrittää, että haluat tuoda nykyisen Dynamics CRM -ratkaisun. Siinä tapauksessa on määritettävä hallinnollinen käyttäjätili.

Käyttäjätilin määrittäminen ratkaisun tuontia varten

Asennusopas käyttää hallinnollista tiliä nykyisen Dynamics CRM -ratkaisun tuontiin. Tämän tilin on oltava Dynamics CRM:n oikea käyttäjä, jolla on seuraavat käyttöoikeusroolit:

 • järjestelmänvalvoja
 • ratkaisun mukauttaja.

Lisätietoja on TechNetin artikkelissa Käyttäjien luominen ja Microsoft Dynamics 365 (online) -käyttöoikeusroolien määrittäminen ja kohdassa Toimintaohje: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta.

Tätä tiliä käytetään vain asennuksen aikana. Kun ratkaisu on tuotu Rahoitusiin, tiliä ei enää tarvita.

Synkronoinnin käyttäjätilin määrittäminen

Integraatiota varten tarvitaan jaettu käyttäjätili. Niinpä sinun onkin luotava Office 365 -tilauksessa erillinen käyttäjä, jota käytetään kahden palvelun välillä tapahtumaan synkronointiin. Tämän tilin on oltava jo kelvollinen Dynamics CRM -käyttäjä, mutta tilille ei tarvitse määrittää käyttöoikeusrooleja, koska asennusopas tekee sen puolestasi. Tämä käyttäjätili on määritettävä asennusoppaassa ainakin kerran sen perusteella, kuinka laajan synkronoinnin haluat ottaa käyttöön. Lisätietoja on TechNetin artikkelissa Käyttäjien luominen ja Microsoft Dynamics 365 (online) -käyttöoikeusroolien määrittäminen.

Jos otat käyttöön tuotteen saatavuuden, integrointiin käytettävällä käyttäjätilillä on oltava verkkopalvelun käyttöoikeusavain. Se on kaksivaiheinen toiminto. Sinun on valittava kyseisen tilin Rahoitus-sivulla Muuta verkkopalvelun käyttöoikeusavainta -painike ja määritettävä CRM-yhteyden asennusoppaassa kyseinen käyttäjä OData-verkkopalvelun käyttäjäksi.

Jos otat käyttöön myyntitilauksen integroinnin, sinun on määritettävä tämän synkronoinnin käsittelevä käyttäjä. Se voi olla joko integrointikäyttäjä tai jokin muu käyttäjätili.

Tietueiden yhdistäminen

Voit valita avustetussa asennusoppaassa mitä kahden palvelun välillä synkronoidaan. Voit määrittää myöhemmin myös tietyn tyyppisten tietojen synkronoinnin. Tätä kutsutaan yhdistämiseksi ja tässä osassa kerrotaan, mitä seikkoja on kannattaa ottaa huomioon.

Jos haluat nähdä Dynamics CRM -tilit Rahoitusin asiakkaina, kaksi tietuetyyppiä on yhdistettävä. Se on aika yksinkertaista: avaa Asiakasluettelo-ikkuna Rahoitusissa, jonka valintanauhan toiminnolla nämä tiedot voi yhdistää Dynamics CRM:n kanssa. Voit sitten määrittää, mitä Dynamics CRM -tilejä tietyt Rahoitusin asiakkaat vastaavat.

Tietyillä alueilla toimintoa varten on ensin yhdistettävä tietyt tietojoukot ennen muita tietojoukkoja. Lisätietoja on seuraavassa luettelossa:

 • Asiakkaat ja tilit
  • Myyjät on yhdistettävä ensin Dynamics CRM -käyttäjien kanssa
 • Nimikkeet ja resurssit
  • Mittayksiköt on yhdistettävä ensin Dynamics CRM -yksikköryhmien kanssa
 • Nimikkeiden ja resurssien hinnat
  • Asiakkaan hintaryhmät on yhdistettävä ensin Dynamics CRM:n hintoihin
Huomautus

Jos hinnoissa käytetään ulkomaan valuuttaa, varmista, että valuutat yhdistetään Dynamics CRM:n tapahtumavaluuttoihin.

Dynamics CRM:n myyntitilaukset tarvitsevat lisätietoja, kuten asiakkaita, mittayksiköitä, valuuttoja, asiakkaan hintaryhmiä, nimikkeitä ja/tai resursseja. Dynamics CRM:n myyntitilausten saumaton käyttö edellyttää, että asiakkaat, mittayksikkö, asiakkaan hintaryhmät, nimikkeet ja/tai resurssit yhdistetään ensin.

Tietueiden täysi synkronointi

Valitse avustetun asennusoppaan lopussa Suorita täysi synkronointi -toiminto. Tämä toiminto aloittaa kaikkien Rahoitusin tietueiden synkronoinnin kaikkien yhdistetyn Dynamics CRM -ratkaisun liittyvien tietueiden synkronoinnin. Valitse Täyden CRM-synkronoinnin tarkistus -ikkunassa Aloita-toiminto. Synkronointi aloittaa sitten töiden suorittamisen riippuvuuksien mukaisesti. Esimerkiksi valuuttatietueet synkronoidaan ennen asiakastietueita. Täysi synkronointi voi kestää kauan, joten se tapahtuu taustalla, jotta voit jatkaa Rahoitusin käyttöä.

Voit tarkistaa täyden synkronoinnin yksittäisten töiden etenemistä, porautua alaspäin Työjonon tapahtuman tila-, Integrointitaulukkoon – projektin tila- tai Integrointitaulukosta – projektin tila -kentissä Täyden CRM-synkronoinnin tarkistus -ikkunassa.

Saat CRM-yhteyden määritys -ikkunassa koska tahansa tietoja täydestä synkronoinnista. Täältä voit avata myös Integrointitaulukon yhdistämismääritykset -ikkunan, jossa on tietoja synkronoitavista Financialsin ja Dynamics CRM -ratkaisun taulukoista.

Katso myös

Kontaktienhallinta
Rahoitus -ohjelman käyttäminen
Rahoitusin käyttökokemuksen mukauttaminen
Toimintaohje: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
Organisaation ja käyttäjien perehdyttäminen Dynamics 365 (online) -ratkaisuun

Käynnistä maksuton kokeiluversio!