Projektin edistymisen ja suorituskyvyn valvonta

Projektin edetessä kulutetaan materiaaleja, resursseja ja muita kuluja, ja nämä on kirjattava projektiin. Keskeneräinen työ (KET) on ominaisuus, jonka avulla voit arvioida kirjanpidossa olevien projektien taloudellisen arvon projektin ollessa meneillään. Monissa tapauksissa saatat kirjata projektille kuluja ennen projektin laskuttamista. Kun projektista on kirjattu vain kuluja, rahoituslaskelma on epätarkka. Lisätietoja on kohdassa Tietoja KET-menetelmistä.

Voit seurata arvoa kirjanpidossa laskemalla KET:n ja kirjaamalla arvon kirjanpitoon.

Voit laskea KET:n seuraavien arvojen perusteella:

 • kustannusarvo
 • myyntiarvo
 • tuloutettavat kustannukset
 • valmistumisen prosenttiosuus
 • valmis sopimus.

Jos haluat tarkastella tulosta jollakin muulla menetelmällä, voit vaihtaa menetelmää ja laskea KET:n uudelleen. KET:n laskentakertojen määrää ei ole rajoitettu. Ohjelma laskee KET:n mutta ei kirjaa sitä kirjanpitoon. Kun olet laskenut KET:n, voit kirjata sen kirjanpitoon.

Projektin KET-menetelmän luominen

Voit luoda projektin KET-menetelmän, joka kuvastaa organisaatiosi tarpeita. Luonnin jälkeen voit määrittää sen projektin oletusarvoiseksi KET-laskentamenetelmäksi, jota käytetään organisaatiossa.

Huomautus

Kun olet käyttänyt uutta tapaasi luodaksesi KET-tapahtumat, et voi enää poistaa tai muokata tapaa.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektin KET-menetelmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto ja täytä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 3. Sulje ikkuna.
 4. Määritä tämä uusi menetelmä oletusarvoksi valitsemalla Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoittamalla Projektienhallinnan asetukset ja valitsemalla sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 5. Valitse Oletus KET-menetelmä -kentässä menetelmä luettelosta.

Määritä projektin KET-menetelmä

Kun luot uuden projektin, määritä, mihin projektin KET-menetelmään se kohdistetaan. Joissakin tapauksissa käytettävissä oleva projektin KET-menetelmä on määritetty oletusasetukseksi.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Uusi-toiminto. Lisätietoja on kohdassa Projektien luominen.
 3. Valitse Projektikortti-ikkunan KET-menetelmä-kentässä KET-menetelmä luettelosta. Vaikka oletusmenetelmä olisi määritetty, voit valita tarvittaessa toisen vaihtoehdon.

Keskeneräisen työn laskeminen

Voit määrittää tasetileille kirjattavan KET-summan kauden lopussa suoritettavaa raportointia varten. Tähän käytetään Laske projektin KET -erätyötä.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektin KET-menetelmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Laske KET -toiminto.
 3. Täytä Laske projektin KET -ikkunassa tarvittavat kentät.
 4. Valitse OK-painike.

Huomautus

Eräajo laskee ainoastaan keskeneräisen työn. Sitä ei kirjata pääkirjanpitoon. Nämä toimet edellyttävät, että suoritat Kirjaa KET kirjanpitoon -eräajon, kun olet laskenut keskeneräisen työn. Katso lisätietoja seuraavasta menettelystä.

Keskeneräisen työn kirjaaminen

Kun keskeneräinen työ on laskettu, voit kirjata sen tasetileille jakson lopun raportointia varten. Tähän käytetään Kirjaa projektin KET kirjanpitoon -erätyötä.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektin KET-menetelmät ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä Kirjaa projektin KET kirjanpitoon -ikkunassa tarvittavat kentät.
 3. Valitse OK-painike.

Projektin käytön arvioiden tarkasteleminen ja päivitysten kirjaaminen

Voit katsella projektin käyttöä projektin valmistumiseen asti yhden vaiheen avulla. Tämä tapahtuu käyttämällä Laske projektin jäljellä oleva käyttö -eräajoa kaikissa tehtävissä projektin alusta loppuun.

Näin voit seurata ja vertailla alkuperäisiä arvioita todellisiin tuloksiin. Voit myös tehdä tarvittaessa muutoksia tai uusia tapahtumia. Olet esimerkiksi saattanut arvioida projektin kestoksi 10 tuntia, mutta aikaa on kulunut jo 15 tuntia. Voit lisätä viisi tuntia aiemmin luotuun päiväkirjariviin tai luoda uuden rivin, jolla nämä viisi tuntia raportoidaan ylityönä, joka on toinen työtyyppi. Sitten lasketaan oikeat kustannukset ja hinta, jotka voidaan kirjata päiväkirjaan.

Huomautus

Nimiketapahtumat luovat nimiketapahtumia ja vähentävät varastomäärää. Kirjaa varaston kustannus KP:oon -eräajo siirtää kustannuksen varastosta pääkirjanpitoon. Resurssitapahtumat luovat resurssitapahtumia.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektipäiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asianmukaisen projektin päiväkirja ja valitse sitten Laske jäljellä oleva käyttö -toiminto.
 3. Syötä Laske projektin jäljellä oleva käyttö -ikkunassa päiväkirjaan lisättävä asiakirjan numero ja kirjauspäivämäärä. Valitse sitten OK-painike.
 4. Päivitä tarvittavat muutokset päiväkirjaan.
 5. Valitse Kirjaa.

Projektitapahtumien katsominen

Kaikki projekteihin liittyvät tapahtumat on tallennettu projektirekistereihin ja numeroitu järjestyksessä numerosta 1 alkaen. Projektirekisterissä voi saada yleiskuvan kaikista projektitapahtumista.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Projektipäiväkirjat ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse asianmukainen rekisteri ja valitse sitten Projektikirjaukset-toiminto.

Projektitapahtumat-ikkunassa voit tarkastella mihin tahansa projektiin liittyviä tapahtumia.

Katso myös

Projektien hallinta Varaston kustannusten hallinta
Rahoitus
Osto
Myynti
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen