Myyntisaamisten hallinta

Säännöllinen vaihe missä tahansa rahoituskierrossa on pankkitilien täsmäyttäminen, mikä edellyttää maksujen kohdistamista asiakas- tai toimittajatapahtumiin, jotta myyntilaskut tai ostohyvityslaskut voidaan sulkea.

Finance and Operations, Business editionissa voi rekisteröidä maksut nopeasti Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa tuomalla pankin tiliotteen tai syötteen. Maksut kohdistetaan avoimiin asiakas- tai toimittajatapahtumiin maksutekstin ja tapahtumatietojen välisen täsmäytyksen perusteella. Voit tarkastella ja muuttaa täsmäytyksiä ennen päiväkirjan kirjaamista sekä sulkea tapahtumien pankkitilitapahtumia päiväkirjaan kirjauksen aikana. Pankkitili täsmäytetään, kun kaikki maksut on kohdistettu.

Maksuja voi kuitenkin kohdistaa ja pankkitilejä täsmäyttää myös muualla.

  • Pankkitilin täsmäytystilaan -ikkuna, josta voit myös tarkistaa tapahtumia. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien täsmäyttäminen erikseen.
  • Voit kohdistaa ja tarkistaa manuaalisesti Maksurekisteröinti-ikkunassa käteisenä, sekkinä tai pankkitapahtumana vastaanotetut maksut maksamattomia myyntiasiakirjoja vastaan. Huomaa, että tämä toiminto on käytettävissä vain myyntiasiakirjoja varten.
  • Kassapäiväkirja-ikkunassa, jossa vastaanotot kirjataan antamalla manuaalisesti maksurivi soveltuvaan pääkirjaan tai soveltuvalle asiakkaalle tai toiselle tilille. Voit kohdistaa vastaanoton tai hyvityksen yhteen avoimeen tapahtumaan tai useisiin avoimiin tapahtumiin, ennen kuin kirjaat kassapäiväkirjan. Voit tehdä kohdistuksen myös asiakastapahtumista.

Toinen osa myyntisaamisten hallintaa on kerätä avoimet saldot, kuten viivästyskulut, ja lähettää muistutuksia. Finance and Operations, Business editionissa nämä toimet voi tehdä erilaisilla tavoilla. Lisätietoja on kohdassa Avointen saldojen perintä.

Seuraavassa taulukossa on tehtäväsarja ja linkit tehtäviä kuvaaviin aiheisiin.

Toiminta Katso
Kohdista maksut avoimiin asiakas- tai toimittajatapahtumiin tuodun pankin tiliotetiedoston tai syötteen perusteella. Täsmäytä pankkitili sitten, kun kaikki maksut on kohdistettu. Maksujen kohdistaminen automaattisesti ja pankkitilien täsmäyttäminen
Kohdista maksut avoimiin asiakasmaksuihin maksamattomien myyntiasiakirjojen luettelon manuaalisen tapahtuman perusteella. Asiakkaan maksujen täsmäyttäminen manuaalisesti maksamattomien myyntiasiakirjojen luettelosta
Kirjaa asiakkaiden kassaanmaksut tai hyvitykset kassapäiväkirjaan ja kohdista asiakastapahtumat päiväkirjasta tai kirjatuista tapahtumakirjauksista. Täsmäytä asiakkaan maksut manuaalisesti
Asiakkaiden muistuttaminen erääntyneistä summista, koron laskeminen ja viivästyskululaskut sekä myyntireskontran hallinta. Avointen saldojen perintä
Varmista. että tiedät toimitettujen nimikkeiden kulut määrittämällä lisätyt nimikekulut, kuten nimikkeiden myynnin jälkeen syntyvät rahti-, käsittely-, vakuutus- ja kuljetuskulut. Kaupan lisäkustannusten huomiointi nimikekulujen avulla
Määritä toleranssi, jonka mukaan järjestelmä sulkee laskun, vaikka maksu ja mahdolliset alennukset eivät täysin vastaa laskun koko summaa. Maksutoleranssien ja maksualennustoleranssien käsitteleminen

Katso myös

Myynti
Ostovelkojen hallinta
Finance and Operations, Business edition -ohjelman käyttäminen
Yleiset liiketoimintatoiminnot

Käynnistä maksuton kokeiluversio!

Get training!