Toimintaohje: Tarjousten tekeminen

Luot myyntitarjouksen tallentaaksesi tarjouksen asiakkaalle myydäksesi määrätyt tuotteet määrätyillä toimitus- ja maksuehdoilla. Voit lähettää myyntitarjouksen asiakkaalle kommunikoidaksenne tarjouksesta. Voit lähettää asiakirjan sähköpostitse PDF-liitteenä. Sähköpostin perusteksti voidaan esitäyttää tarjouksen yhteenvedolla. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.

Kun neuvottelet asiakkaan kanssa, voit muuttaa ja lähettää myyntitarjouksen uudelleen niin paljon kuin tarvitaan. Kun asiakas hyväksyy tarjouksen, voit muuntaa myyntitarjouksen myyntilaskuksi tai -tilaukseksi, jossa myynti käsitellään. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myynnin laskuttaminen tai Toimintaohje: Tuotteiden myyminen.

Voit täyttää myyntitarjouksen asiakkaan kentät kahdella tavalla sen mukaan, onko asiakas jo rekisteröity. Katso vaiheet 2 ja 3 seuraavassa menettelyssä.

Myyntitarjousten luominen

Valitse aloitussivulla Myyntitarjous-toiminto.

 1. Syötä Asiakas-kenttään nykyisen asiakkaan nimi.

  Muut Myyntitarjous-ikkunan kentät sisältävät valitun asiakkaan vakiotiedot. Jos asiakasta ei ole rekisteröity, toimi seuraavasti:

 2. Syötä Asiakas-kenttään uuden asiakkaan nimi.
 3. Valitse uuden asiakkaan rekisteröimisen valintaikkunassa Kyllä-painike.
 4. Valitse Valitse uuden asiakkaan malli -ikkunassa malli uuden asiakkaan kortin perusteella ja valitse sitten OK-painike.
 5. Uuden asiakkaan kortissa näkyy valitun asiakasmallin tiedot. Täytä jäljellä olevat kentät. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Uusien asiakkaiden rekisteröiminen.
 6. Kun olet määrittänyt asiakaskortin, valitse OK-painike palataksesi Myyntitarjous-ikkunaan.

  Myyntitarjouksen useat kentät täytetään nyt tiedoilla, jotka olet määrittänyt uuden asiakkaan kortissa.

 7. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät Myyntitarjous-ikkunassa. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

Voit nyt täyttää asiakkaille myytävien tuotteiden tai KP-tilille kirjattavan asiakastapahtuman myyntitilauksen rivit.

Jos olet määrittänyt toistuvien myyntien rivin asiakkaalle, kuten kuukausittainen täydennystilaus, voit lisätä nämä rivit tilaukseen valitsemalla Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.

 1. Valitse Rivit-pikavälilehden Tyyppi-kentässä sen tuotteen, kulun tai tapahtuman tyyppi, jonka kirjaat myyntirivin asiakkaalle.
 2. Valitse Nro-kenttään kirjattava tietue Tyyppi-kentän arvon mukaan.

  Jätä Nro-kenttä tyhjäksi seuraavissa tapauksissa: -Jos rivi on tarkoitettu kommentille. Kirjoita kommentti Kuvaus-kenttään. -Jos rivi on tarkoitettu ei-varastoitavalle nimikkeelle. Valitse Valitse ei-varastoitavat nimikkeet -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Ei-varastoitavien nimikkeiden käsitteleminen.

 3. Ilmoita Määrä-kentässä, kuinka monta tuote-, kulu- tai tapahtumayksikköä rivi kirjaa asiakkaalle.

  Huomautus

  Jos nimikkeen tyyppi on Nimike - Palvelu tai Resurssi, määrä on aikayksikkö, esimerkiksi tunnit, kuten rivin Mittayksikkökoodi-kenttä osoittaa.

  Rivisumma-kentän arvo lasketaan Yksikköhinta x Määrä.

  Hinta ja rivin summat ilmaistaan ALV:n kanssa tai ilman sitä sen mukaan, mitä valitsit Hinnat sisältävät verot -kenttään asiakkaan kortissa.

 4. Jos haluat antaa alennuksen, anna prosentti Rivialennus-%-kentässä. Rivisumma-kentän arvo päivittyy vastaavasti.

  Jos nimikkeiden erikoishinnat on määritetty asiakkaan tai nimikkeen kortin Myyntihinnat ja myyntirivien alennukset-pikavälilehdellä, myyntiriviin hinta ja summa päivittyvät automaattisesti, jos sovitut hinnan ehdot täyttyvät. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

 5. Toista vaiheet 9–12 jokaiselle tuotteelle, jonka haluat tarjota asiakkaalle.

  Rivien kokonaissummat lasketaan automaattisesti samalla, kun rivejä luodaan ja muokataan.

 6. Syötä Laskun alennussumma -kenttään summa, joka vähennetään Yhteensä sis. ALV:n -kentässä olevasta arvosta.

  Jos asiakkaalle on määritetty laskualennukset, määritetty prosenttiluvun arvo lisätään automaattisesti Asiakkaan laskun alennus-% -kenttään, jos ehdot täyttyvät. Liittyvä summa lisätään Laskun alennussumma ilman ALV:a -kenttään. Lisätietoja on kohdassa Myyntihinnan, alennuksen ja maksusopimusten tallentaminen.

 7. Kun myyntitarjouksen rivit ovat valmiit, valitse Lähetä sähköpostitse -toiminto.
 8. Täytä Lähetä sähköpost -ikkunassa jäljellä olevat kentät ja tarkista upotettu myyntitarjous. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse.
 9. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, valitse Luo lasku- tai Tee tilaus -toiminto.

Myyntitarjous on poistettu tietokannasta. Myyntilasku tai -tilaus luodaan myyntitarjouksen tietojen perusteella, jossa voit käsitellä myynnin. Myyntilaskun tai myyntitilauksen Tarjouksen nro -kenttä määrittää sen myyntitarjouksen numeron, josta tilaus on muunnettu. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Myynnin laskuttaminen tai Toimintaohje: Tuotteiden myyminen.

Katso myös

Myynti
Myynnin määrittäminen
Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen