Toimintaohje: Toistuvien myynti- ja ostorivien luominen

Jos sinun on usein luotava samankaltaisia tietoja sisältäviä myynti- ja ostorivejä, voit määrittää vakiorivejä ja lisätä ne sitten toistuviin myynti- ja ostoasiakirjoihin, kuten toistuviin täydennystilauksiin.

Seuraavassa menettelyssä käsitellään vakiomyyntirivien käyttämistä. Niitä käytetään samalla tavoin kuin vakio-ostorivejä.

Vakiomyyntirivien määrittäminen

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Vakiomyyntikoodit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Valitse Vakiomyyntirivit -ikkunassa Uusi-toiminto.
 3. Täytä Yleiset-pikavälilehdessä tarvittavat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.
 4. Kirjoita Rivit-pikavälilehden kenttiin esitiedot, jotka sopivat toistuvina riveinä myyntiasiakirjoissa käytettäviksi vakioriveiksi.

Vakiomyyntirivien lisääminen myyntilaskuun

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Vakiomyyntikoodit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Avaa myyntilasku, johon haluat lisätä vähintään yhden vakiomyyntirivin.
 3. Valitse Nouda toistuvat myyntirivit -toiminto.
 4. Valitse Toistuvat myyntirivit -ikkunan Koodi-kentässä hakupainike ja valitse sitten vakiomyyntirivijoukko.
 5. Lisää vakiomyyntirivit laskuun valitsemalla OK. Voit sitten käyttää näitä rivejä sellaisenaan tai muokata rivien tietoja.

Useiden myyntilaskujen luonti vakiomyyntirivien perusteella

Voit käyttää Luo toistuvia myyntilaskuja -eräajoa, kun luot sellaisia asiakkaille määritettyjä myyntilaskuja vakiomyyntirivien mukaisesti, joiden kirjauspäivämäärät ovat vakiomyyntikoodissa määritetyllä voimassaoloajalla.

Voit määrittää Toistuvat myyntirivit -ikkunassa myös suoraveloitusmaksutavan ja suoraveloitusvaltakirjan. Tämän jälkeen Luo toistuvia myyntilaskuja -eräajolla luodut myyntilaskut sisältävät tiedot, joita tarvitaan myyntilaskujen maksun keräämiseen SEPA-suoraveloituksella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Maksujen kerääminen SEPA-suoraveloitusperintänä.

 1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoitta Luo toistuvia myyntilaskuja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
 2. Täytä Luo toistuvia myyntilaskuja -ikkunassa tarvittavat kentät.
 3. Anna Koodi-kentässä sille asiakkaalle määritetty vakiomyyntirivien koodi, jolle haluat luoda myyntilaskuja.
 4. Valitse OK-painike.

Myyntilaskut luodaan asiakkaille, joilla on määrätty asiakkaan vakiomyyntikoodi ja jotkut määritetyt suoraveloitustiedot kirjaamista varten määrättynä päivämääränä.

Katso myös

Myynti
Rahoitus -ohjelman käyttäminen