Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition -sovelluksen määrittäminen

Dynamics 365 sisältää vakiomääritykset useimmille liiketoimintaprosesseille. Voit muuttaa määritykset yrityksen tarpeita vastaaviksi.

Esimerkiksi tilikarttaan on kerätty käyttövalmiita kirjaustilejä. Voit tietysti muuttaa tilikarttaa liiketoimintasi vaatimalla tavalla. Lisätietoja on kohdassa Rahoitus.

Aloitussivulla on avustettuja asennusoppaita, joiden avulla voit määrittää tiettyjä skenaarioita sekä lisätä ominaisuuksia Dynamics 365iin. Lisätietoja siitä, miten käytät kaikkia avustettuja sekä manuaalisia määritysikkunoita löydät ohjeesta Valmistautuminen liiketoimintaan.

Tietyt joko yleiset tai erityiset liiketoimintaprosessien toiminnot voidaan määrittää manuaalisesti tai avustetusti. Seuraavassa luettelossa on joitakin manuaalisesti määritettäviä toimintoja.

Toiminta Katso
Määritä maksutavat, valuutat ja tilikartta. Määritä myös rahoitustapahtumien hallinnan säännöt ja oletusarvot. Rahoituksen määrittäminen
Määritä oman pankkitilisi ja toimittajien pankkitilit sekä ota käyttöön pankkitiedostojen tuonti- ja vientipalvelut. Pankkitoiminnan määrittäminen
Määritä yrityksen myyntikäytäntöjä koskevat säännöt ja arvot, rekisteröi uudet asiakkaat ja määritä asiakkaiden kanssa käytettävät viestintätavat. Myynnin määrittäminen
Määritä yrityksen ostokäytäntöjä koskevat säännöt, rekisteröi uudet toimittajat ja priorisoi toimittajat maksujen käsittelyä varten. Ostojen määrittäminen
Määritä yrityksen varastokäytäntöjä koskevat säännöt, määritä sijainnit, josta varasto jakautuu useisiin fyysisiin varastoihin, sekä paranna hakua ja lajittelua luokittelemalla nimikkeet. Varaston määrittäminen
Hallitse projekteja määrittämällä resurssit, aikaraportit ja projektityöt. Projektinhallinnan määrittäminen
Määritä käyttöomaisuuden vakuuttaminen, kunnossapito ja poistot sekä tapa, jolla käyttöomaisuuden kustannukset kirjataan yrityskirjoihin. Käyttöomaisuuden määrittäminen
Määritä varastointiprosessien yleiset säännöt ja arvot sekä sijaintikohtainen käsittely. Varastoinninhallinnan määrittäminen
Valmistele tuotannon tuoterakenteet ja reititykset määrittämään loppunimikkeiden tuotantotapa. Valmistele myös kuormituskeskukset tai tuotantosolut suorittamaan tarvittavat toiminnot. Tuotannon määrittäminen
Määritä tietueille, kuten korteille, asiakirjoille ja päiväkirjan riville, yksilölliset tunnuskoodit, joilla tietueita voi seurata järjestelmässä. Numerosarjojen luominen
Määritä SMTP-sähköpostiasetukset -ikkunassa, miten Dynamics 365issa lähetetään ja vastaanotetaan sähköposteja asiakirjoista. Toimintaohje: Sähköpostin määrittäminen
Määritä yksilölliset tunnuskoodit. Toimintaohje: Numerosarjojen luominen

Joidenkin alueiden edellytyksenä on, että käyttäjä on Dynamics 365-tilauksen järjestelmänvalvoja. Lisätietoja on kohdassa Asetukset ja hallinto Dynamics 365 for Finance and Operations, Business edition -ohjelmassa.

Katso myös

Rahoitus
Myynti
Osto
Vaihto-omaisuus
Projektinhallinta
Käyttöomaisuus
Kokoonpanon hallinta
Tuotanto
Varastoinninhallinta
Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen
Asetukset ja hallinto Dynamics 365 -ohjelmassa
Uusien yritysten luominen Dynamics 365issa
Tervetuloa Dynamics 365iin!

Käynnistä maksuton kokeiluversio!