Yleiset liiketoimintatoiminnot

Dynamics 365 sisältää omat toiminnot tavallisille liiketoiminta-alueille, kuten rahoitus ja myynti. Lisätietoja on kohdassa Liiketoiminnan toiminnallisuus.

Voit käyttää liiketoiminta-aluekohtaisten tehtävien tukena erilaisia yleisiä liiketoimintatoimintoja, kuten lisätekstin määrittämistä asiakirjariveille ja liittyvien liiketoimintatehtävien järjestämistä työnkuluiksi.

Seuraava taulukko sisältää nämä yleiset liiketoiminta-alueet ja linkit niitä kuvaaviin ohjeaiheisiin.

Toiminta Katso
Määritä vakiotekstikoodit, jotta voit laajentaa vakiotekstiä lisäämällä rivejä, ja määritä lisärivien käytön ehdot. Toimintaohje: Lisätekstien määrittäminen
Saat lisätietoja yleisten päiväkirjojen käyttämisestä. Niitä käytetään tehtäessä kirjauksia kirjanpitotileille sekä muille tileille, kuten pankki-, asiakas-, toimittaja- ja käyttöomaisuustileille. Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Voit kertoa liiketoiminta-asiakirjojen sisällön nopeasti liiketoimintakumppaneille. Asiakirjat voivat sisältää esimerkiksi asiakkaiden myyntiasiakirjojen maksutietoja. Toimintaohje: Asiakirjojen lähettäminen sähköpostitse
Voit aikatauluttaa raportin suorituksen tietylle päivämäärälle ja kellonajalle. Suoritettavan raportin aikatauluttaminen
Voit hallita erityyppisiä raporttiasetteluita. Raporttiasetteluiden hallinta
Seuraa käyttäjien toimintoja. Muutosten kirjaaminen Financialsissa
Määritä käyttöoikeuksia käyttäjille, muokata käyttöoikeusjoukkoja ja ryhmitä käyttäjiä käyttöoikeuksien perusteella. Toimintaohje: Käyttäjien ja käyttöoikeuksien hallinta
Muuta Dynamics 365ia asentamalla laajennuksia, jotka sisältävät lisätoimintoja, muuttavat toimintaa tai mahdollistavat uusien verkkopalveluiden käyttämisen. Dynamics 365in mukauttaminen laajennusten avulla
Voit määrittää ja käyttää työnkulkuja, jotka yhdistävät eri käyttäjien tai järjestelmän suorittamia tehtäviä, kuten automaattisia kirjauksia. Uusien asiakirjojen luontiin ja kirjaukseen liittyvien hyväksyntöjen pyytäminen ja antaminen ovat tyypillisiä työnkulun osavaiheita. Työnkulku
Kirjaa ulkoiset asiakirjat Financialsiin asiakirjojen liitteiden kanssa. Luo sitten manuaalisesti liittyvät asiakirjat tai muunna tiedostot automaattisesti sähköisiksi asiakirjoiksi. Saapuvat asiakirjat
Määritä tiedonsiirtomääritykset sähköisten asiakirjojen lähettämistä ja vastaanottamista varten. Sähköinen tiedonsiirto

Katso myös

Dynamics 365 -ohjelman käyttäminen