Pyydä tukea Dynamics 365 -tuotteelle

Voit pyytää tukea Dynamics 365 -tuotteille eri tavoin. Katso vaihtoehdot seuraavasta taulukosta.

Tuote Tukivaihtoehdot
Sales CustomerSource
Customer Service CustomerSource
Field Service CustomerSource
Project Service Automation CustomerSource
Customer Insights CustomerSource
Finance and Operations, Business Edition Dynamics 365 -yhteisö
Finance and Operations, Enterprise Edition Tukivaihtoehdot
Retail Tukivaihtoehdot
Talent Tukivaihtoehdot
Tukiohjelmat Valitse tukiohjelma