Työntekijän rekisteröiminen muuttuvan kompensaation suunnitelmaan

Etuuspäällikkö voi rekisteröidä työntekijät muuttuvan kompensaation suunnitelmiin, kun työntekijöille lasketaan käteis- ja muut kuin käteispalkkiot. Tässä menettelyssä oletetaan, että muuttuva kompensaatiosuunnitelma on luotu niin, että Ota rekisteröinti käyttöön -kentän arvoksi on määritetty Kyllä ja muuttuvan kompensaatiosuunnitelman oikeutussäännöt on luotu. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF. Aloita menettely siirtymällä kohtaan Henkilöstöhallinto > Työntekijät > Työntekijät > Kompensaatio > Muuttuvan suunnitelman rekisteröityminen.

 1. Valitse Uusi.
 2. Avaa haku valitsemalla Suunnitelma-kentässä avattavan valikon painike.
  • Suunnitelman haku suodatetaan näyttämään vain muuttuvat kompensaatiosuunnitelmat, joihin työntekijä on oikeutettu oikeutussääntöjen perusteella.
 3. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
 4. Ota käyttöön Yleinen-osan laajennus.
 5. Syötä päivämäärä Voimaantulopäivä-kenttään.
 6. Valitse Tallenna.
 7. Ota käyttöön Ohitukset-osan laajennus.
  • Vaihtoehtoisesti työhönottosäännön päivämäärä voi korvata työntekijän työhönottopäivämäärän, kun valitulle muuttuvalle suunnitelmalle määritetty työhönottosääntö on Prosentti.
  • Jos muuttuva suunnitelma on perussuunnitelman prosentti, työntekijän palkkioprosentti voidaan ohittaa. Jos muuttuva kompensaatiosuunnitelma on yksiköiden määrän suunnitelma, työntekijän yksiköiden määrä voidaan ohittaa.
  • Jos työntekijälle tulee antaa kiinteä palkkiosumma, summa voidaan määrittää tässä.
 8. Ota käyttöön Organisaation ohitukset -osan laajennus.
  • Jos työntekijän suoritustaso on otettava huomioon, eri osastojen tai muun kuin työntekijän toimelle liitetyn osaston suoritustaso voidaan ohittaa. Prosentti-sarakkeen summan on oltava 100.