Yleiskatsaus (Marketing)

Dynamics 365 Marketing on markkinoinnin automatisointisovellus, jonka avulla prospektit muutetaan liikesuhteiksi. Sovellusta on helppo käyttää, se toimii saumattomasti Dynamics 365 Salesin kanssa ja se sisältää Business Intelligence -ominaisuudet. Voit käyttää Dynamics 365 Marketingia seuraavissa tilanteissa:

 • Graafisten sähköpostiviestien ja verkkosisällön luonti markkinointihankkeiden tueksi
  Sähköpostiviestien ja saapumissivujen mukautettavat mallit auttavat vahvistamaan digitaalista näkyvyyttä. Intuitiiviset vedä ja pudota -suunnittelutyökalut yksinkertaistavat sisällön luomista viestien mukauttamisesta liidien pisteyttämisen määrittämiseen.

 • Vuorovaikutteisten asiakassiirtymien suunnittelu hoitamaan liidejä yksilöllisten käyttökokemusten avulla
  Voit luoda asiakassiirtymän vedä ja pudota -suunnitteluohjelmalla automatisoituja, monikanavaisia kampanjoita, jotka lähettävät esimerkiksi yksilöllisiä sähköpostiviestejä, luovat seuranta-aktiviteetteja ja käynnistävät työnkulkuja. Kukin kohderyhmän yhteyshenkilö siirtyy yksilöllisellä polulla, joka reagoi yhteyshenkilön toimintoihin ja tunnistaa parhaat prospektit. Voit seurata kätevästi kampanjoita ja analysoida tuloksia sekä muodostaa niiden avulla tuottavia ja pitkäaikaisia asiakassuhteita.

 • LinkedInin liiketoimintaprospektien hyödyntäminen
  Voit kohdistaa markkinoinnin nopeasti LinkedIn-yleisöille ja olla niihin yhteydessä tuomalla LinkedInin liidityökalujen luomat liidit suoraan Dynamics 365:een.

 • Tietojen jakaminen ryhmien välillä
  Voit jakaa turvallisesti liidejä ja yhteyshenkilöitä koskevia tietoja koko yrityksessä sekä tiedostaa, miten jokainen vuorovaikutus vaikuttaa tuloksiin. Voit automatisoida seurannan yhdistämällä myynti- ja markkinointiprosessit. Voit myös seurata kunkin liidin edistymistä.

 • Liidien tuntemuksen syventäminen
  Saat kokonaiskuvan jokaisesta liidistä ja asiakkaasta, mikä syventää markkinatuntemustasi. Yhdistetyt prosessit ja yksi tietolähde varmistavat, että sekä myynnin että markkinoinnin käytössä on uusimmat tiedot, kuten tärkeimmät yhteyshenkilöt, viimeisimmät aktiviteetit, aiemmat hankinnat ja avoimet mahdollisuudet.

 • Tapahtumien organisoiminen ja julkaiseminen
  Voit säilyttää kaikki tiedot esimerkiksi tapahtumapakoista, logistiikasta, pääsylipuista, istunnoista, esiintyjistä ja sponsoreista samassa paikassa, joten voit koordinoida tapahtumaa toteuttavaa ryhmää tehokkaasti. Voit sitten luoda tapahtumalle verkkosivuston, jossa osallistujat voivat tarkastella tapahtuman tietoja ja rekisteröityä tapahtumaan. Voit parantaa tapahtumien näkyvyyttä integroimalla tapahtumat markkinointisähköpostiviesteihin ja asiakassiirtymiin.

 • Markkinointisijoituksen tuoton analysointi ja dokumentointi
  Voit seurata markkinointihankkeiden tehokkuutta sekä tunnistaa parhaat liidilähteet ja markkinointiaktiviteetit koontinäyttöjen ja raporttien avulla. Myynnin ja markkinoinnin tulosten yhdistäminen auttaa seuraamaan ja kasvattamaan niiden vaikutusta liiketoimintaan.

 • Lisää voittoja liidejä priorisoimalla
  Voit määrittää automaattisia liidien pisteytyssääntöjä, joilla parhaat liidit tunnistetaan automaattisesti niiden tapahtuma- ja asiakassiirtymävuorovaikutusten perusteella. Kun liidi saavuttaa sovitun myyntivalmiuden pistemäärän, järjestelmä reitittää liidin heti myyjän seurattavaksi. Voit reitittää lupaavimmat liidit myyntiin, kun ne saavuttavat sovitun myyntivalmiusluokan.

 • Tehokas toiminta kyselytulosten perusteella
  Voit kerätä helposti luotavilla kyselyillä asiakaspalautetta, jonka perusteella voit suorittaa toimintoja. Saat käsityksen asiakkaiden yksilöllisistä tarpeista ja odotuksista, mikä auttaa parantamaan asiakassuhteita ja myyntituottoa.

 • Sovelluksen muokkaaminen ja laajentaminen
  Voit mukauttaa sovellusta omien liiketoimintatarpeittesi mukaan. Voit tehdä perusmukautuksia sovellukseen sisältyvillä työkaluilla. Voit laajentaa sovelluksen ominaisuuksia ja lisätä uusia toimintoja asentamalla kolmansien osapuolien paketteja jatkuvasti päivittyvästä sovelluskaupastamme, Microsoft AppSourcesta. Saat myös tarvittaessa helposti apua ottamalla yhteyttä Dynamics 365 -kumppaneihimme. Marketing-sovellus on kehitetty samaan ympäristöön ja tietokantaan kuin Sales-sovellus, joten molemmat ryhmät voivat käyttää samoja tietueita ja järjestelmän mukauttajat voivat hyödyntää aiempaa osaamistaan mukautettuja ominaisuuksia lisättäessä.

Sisältyy Dynamics 365 Marketingiin

Dynamics 365 Marketing sisältää huolellisesti valitun sovellus- ja ratkaisupaketin, joka tukee markkinointiosastoja ja koordinoi toimintaa myynnin kanssa. Osa näistä sovelluksista ja ratkaisuista on saatavana paketteina tai lisäosina muiden Dynamics 365 -tuotteiden kanssa, kun taas osa on saatavana vain markkinointipaketin osana. Sisältö:

 • Perusmarkkinointi
  Sisältää sähköpostimarkkinoinnin, asiakassiirtymät, käyttäytymisen seurannan, liidien pisteyttämisen, markkinointisivut ja paljon muuta. Nämä ominaisuudet muodostavat Marketing-sovelluksen ydintoiminnot ja sisältyvät vain Dynamics 365 Marketingiin.
 • Tapahtumien hallinta
  Voit järjestää ja mainostaa tapahtumia, joihin osallistutaan paikan päällä, tai verkkoseminaareja. Verkkoseminaarit sisältävät verkkoportaalin, jossa osallistujat voivat tarkastella tapahtuman aikatauluja ja esiintyjiä sekä rekisteröityä tapahtumaan. Tämä ominaisuus on käytettävissä tällä hetkellä vain Dynamics 365 Marketingissa.
 • Asiakaskuuntelu
  Voit luoda verkkokyselyjä ja analysoida tuloksia. Tämä ominaisuus sisältyy Marketing-sovellukseen, mutta se on saatavana myös muiden Dynamics 365 -tuotteiden erillisenä lisäosana.
 • Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
  Voit tuoda LinkedInin liidityökaluilla luotuja liidejä Dynamics 365:een. Tämä ominaisuus sisältyy Marketing-sovellukseen, mutta se on saatavana myös muiden Dynamics 365 -tuotteiden erillisenä lisäosana.
 • Dynamics 365 -portaalit (valinnainen)
  Marketing-sovellus voi julkaista sen tapahtumasivuston, markkinointisivut ja online-kyselyt Dynamics 365 -portaalien avulla. Jos Dynamics 365 -portaalit eivät ole käytössä Marketingin kanssa, voit julkaista markkinointisivut ja/tai tapahtumaportaalin omalla sivustollasi tai CMS-järjestelmässä. Lisätietoja: Vuorovaikutteisten toimintojen luominen portaalien kanssa tai ilman niitä ja Marketingin integrointi CMS-järjestelmän tai Dynamics 365 -portaalin kanssa

Täysin integroituneena ja yhdessä käytettynä nämä ominaisuudet muodostavat kokonaisvaltaisen markkinointiratkaisun.

Täysin responsiivinen uuteen Unified Interfaceen perustuva sovellus

Dynamics 365 Marketing on luotu käytettäväksi ainoastaan uudessa Dynamics 365 Marketing -sovellusten Unified Interfacessa. Unified Interface käyttää responsiivisia verkkosuunnitteluperiaatteita, jotta katselu- ja vuorovaikutuskokemus olisi optimaalinen laitteesta, näytön koosta tai näytön suunnasta riippumatta. Laitteille ei tarvitse asentaa erityistä asiakasohjelmaa eikä toiseen sivustoon tarvitse siirtyä käytetyn laitteen perusteella.

Vaikka monet Dynamics 365 Marketing -sovellukset tukevat uutta Unified Interfacea ja vanhoja verkkoasiakasohjelmaliittymiä, lähes kaikki ovat siirtymässä Unified Interfaceen. Jotkin järjestelmänvalvonnan ja mukauttamisen ominaisuudet sekä integroidun käyttäjän ominaisuudet voivat edellyttää ajoittaista siirtymistä verkkoasiakasohjelman sovellukseen, mutta kaikkien ominaisuuksien odotetaan olevan pian käytettävissä Unified Interfacessa.

Huomautus

Marketing yleensä jakaa tietoja muiden samassa esiintymässä käytössä olevien Dynamics 365 -sovellusten kanssa, ja se käyttää monia samoja tietokantaentiteettejä, kuten yhteyshenkilöitä, liidejä ja asiakkaita. Joidenkin Marketingin erityisominaisuuksien, kuten markkinointihankkeiden analyysi- ja tietonäyttöjen, käyttö edellyttää Unified Interfacea, minkä vuoksi kyseisissä entiteeteissä tarkasteltavat tiedot eivät näy verkkoasiakasohjelmissa.

Lisätietoja: Tietoja mallipohjaisten sovellusten Unified Interface -tilasta Power Apps ja Marketingissa siirtyminen

Kiinnostavien ja tehokkaiden viestien suunnitteleminen sähköpostimarkkinointikampanjoihin

Sähköposti on keskeinen osa useimpia verkossa tapahtuvia markkinointikampanjoita. Voit luoda nopeasti houkuttelevia viestejä vetämällä ja pudottamalla kohteita markkinointisähköpostiviestin suunnitteluohjelmassa. Voit käyttää pohjana ammattimaisia, mukautettavia malleja. Kaikki mallit on suunniteltu huolellisesti niin, että niiden ulkoasu toimii erilaisissa laitteissa, ympäristöissä ja sähköpostiohjelmissa.

Näyttökuva sähköpostin suunnitteluohjelmasta

Tärkeimmät markkinoinnin sähköpostiviestin suunnitteluominaisuudet:

 • Yksinkertainen sisällön suunnitteluohjelma, jossa ei käytetä koodia ja johon kohteet vedetään ja pudotetaan
 • Ammattimaiset sähköpostimalit nopeuttavat sähköpostiviestin luontia
 • Yleinen ja ohjelmakohtainen sähköpostin esikatselu
 • Saumaton Litmus-integrointi. Litmus on kolmannen osapuolen palvelu, joka on erikoistunut ulkoasultaan täydellisten esikatselujen luontiin. Nämä esikatselut näyttävät, miltä viestit näyttävät erittäin laajassa valikoimassa asiakasohjelmia, muotoja ja näyttösuuntia.
 • HTML-koodieditorilla voi lisätä lisämukautuksia ja dynaamista sisältöä. Se myös helpottaa yhteistyötä tehokäyttäjien ja tavallisten käyttäjien välillä sekä mallien ja rakenteiden tuontia muista järjestelmistä.
 • Tarkat tulokset kunkin viestin avaamis-, napsautus- ja edelleenlähetyskerroista.
 • Sähköpostitulosten visualisoinnin lisäasetukset, kuten lämpökartta ja sijaintikartat

Aloita uuden viestin luonti valitsemalla malli, joka määrittää sarakkeiden asettelun ja mahdollisesti myös koko alustavan graafisen suunnittelun. Sisällön suunnitteluohjelmassa on kaavio, jossa on muokattava esikatselu ja välilehtiä sisältävä työkaluosa. Näillä työkaluilla voi lisätä uusia suunnitteluelementtejä (kuten kuvia, painikkeita tai tekstiruutuja), määrittää valittuja suunnitteluelementtejä ja käyttää tyylejä. Tekstielementtejä käsiteltäessä käytössä on upotettu työkalurivi, jolla voi käyttää paikallisia tekstityylejä ja lisätä dynaamista sisältöä, kuten yhdistämiskenttiä.

Kun viestin rakenne on valmis, valitse Tarkista virheet. Toiminto tarkistaa, onko viestissä virheitä ja sisältääkö se pakollisen sisällön. Kun viesti on tarkistettu, viesti julkaistaan, jolloin se aktivoituu palvelimessa. Tämän jälkeen se voidaan lähettää seuraavassa osassa kuvattavalla tavalla asiakassiirtymästä.

Lisätietoja: Sähköpostimarkkinoinnin yleiskatsaus

Verkossa tapahtuma viestintä yhteyshenkilöiden kanssa markkinointisivujen avulla

Luo ja julkaise ammattimaisia saapumissivuja, joiden avulla sivuston vierailijoita voidaan kerätä yhteyshenkilöiksi tai liideiksi. Jokaisella saapumissivulla on yleensä lomake, jolla voidaan kerätä tietoja suoraan Dynamics 365 -tietokantaan. Sivulla voi olla myös mainostekstiä, kuvia, linkkejä ja muita tietoja.

Muita markkinointisivutyyppejä ovat tilausten hallintakeskukset, joissa yhteyshenkilöt voivat hallita postitusluetteloiden tilauksia, ja Lähetä edelleen ystävälle -sivut, joissa yhteyshenkilöt voivat jakaa markkinointiviestejään työtovereidensa kanssa.

Voit suunnitella markkinointisivut graafisessa sisällön suunnitteluohjelmassa, johon voi vetää ja pudottaa kohteita. Se toimii samalla tavoin kuin markkinointisähköpostiviestien suunnitteluohjelma. Julkaise valmis sivu verkossa käyttäjien käyttöön. Järjestelmä käyttää tavallista Dynamics 365 -portaalitoimintoa kaikkien markkinointisivujen julkaisemiseen ja käyttämiseen.

Näyttökuva markkinointisivun suunnitteluohjelmasta

Markkinointisivun tärkeimmät ominaisuudet:

 • Yksinkertainen sisällön suunnitteluohjelma, jossa ei käytetä koodia ja johon kohteet vedetään ja pudotetaan. Ohjelmaa käytetään liidi- ja yhteystietolomakkeita sisältävien saapumissivujen luomiseen ja julkaisemiseen.
 • Yhdenmukainen sähköpostiviestien, saapumissivujen ja lomakkeiden sisällön muokkaus.
 • Lomake- ja sivumallit ovat valmiita käyttöön.
 • Prospektin käyttäytymistä seurataan saapumissivuilla, ja näiden tietojen perusteella analysoidaan suorituskykyä ja pisteytetään liidejä.
 • Tilausten hallintakeskus ja Lähetä edelleen ystävälle -sivut tukevat sähköpostimarkkinointia.
 • Tiivis integrointi asiakassiirtymien, sähköpostimarkkinoinnin ja liidien pisteyttämisen kanssa.
 • Selaimessa tehtävän esikatselun avulla voi tarkistaa, miltä sivu näyttää erikokoisissa näytöissä pysty- ja vaakasuuntaisena.
 • HTML-koodieditorilla voi käyttää mukautuksen lisäasetuksia ilman rajoituksia (valinnainen).

Aloita uuden sivun luonti valitsemalla malli, joka määrittää sarakkeiden asettelun, sivutyypin ja (mahdollisesti myös) koko alustavan näytekuvat, fontit ja värit sisältävän graafisen suunnittelun. Siirryt seuraavaksi Dynamics 365:n sisällön suunnitteluohjelmaan, jonka kaaviossa on muokattava esikatselu ja välilehtiä sisältävä työkaluosa. Näillä työkaluilla voi lisätä uusia suunnitteluelementtejä (kuten kuvia, painikkeita tai tekstiruutuja), määrittää valittuja suunnitteluelementtejä ja käyttää tyylejä. Tekstielementtejä käsiteltäessä voit käyttää paikallisia tekstityylejä upotetun työkalurivin avulla. Sivulle luotava lomake muodostetaan yleensä lisäämällä lomake-elementti.

Kun sivu on suunniteltu, valitse Tarkista virheet. Toiminto tarkistaa, onko sivulla virheitä ja sisältääkö se pakollisen sisällön. Kun sivu on tarkistettu, viesti julkaistaan, jolloin se aktivoituu palvelimessa. Tämän jälkeen verkkokäyttäjät, jotka tietävät URL-osoitteen tai jotka ovat valinneet linkin, voivat käyttää sitä. Voit sitten mainostaa sivuasi käyttämällä markkinointisähköpostiviestejä, asiakassiirtymiä, some-kirjoituksia, oman virallisen sivuston linkkejä, QR-koodeja ja muita soveltuvia kanavia.

Kun sivu on ollut aktiivinen jonkin aikaa, voit tarkistaa vaikkapa, kuinka monta liidiä tai yhteyshenkilöä on kerätty sen kautta.

Lisätietoja: Markkinointisivujen luominen ja käyttöönottaminen

Automatisoitujen, vuorovaikutteisen asiakassiirtymien luominen

Asiakassiirtymää hallitsemalla markkinoijat voivat esimerkiksi luoda monivaiheisia ja monikanavaisia kampanjoita, joiden kohteena on tietty segmentti, toimittaa markkinointisähköpostiviestejä, vastata yhteyshenkilön viestintään ja käynnistää Dynamics 365:n työnkulkuja.

Näyttökuva asiakassiirtymästä

Kampanjan tärkeimmät automatisointiominaisuudet:

 • Valmiiden ja mukautettavien mallien kirjasto, jonka mallien avulla voi jäsentää nopeasti perusstrategian.
 • Visuaalinen asiakassiirtymän suunnitteluohjelma, johon voi vetää ja pudottaa kohteita.
 • Koko markkinointisisältö on käytettävissä samassa paikassa, jossa sitä voi tarkastella ja muokata upotetuilla sisällön suunnitteluohjelmilla.
 • Tapahtumaan perustuva laajennettava automaatio.
 • Suunnitteluohjelmasta suorituksen aikana ja sen jälkeen saatujen analyysitietojen avulla näet, mihin yhteyshenkilöt siirtyivät ja mitä he siellä tekivät.
 • Mahdollisuus laajentaa markkinointitoimintoja luomalla mukautettuja kanavia asiakassiirtymissä.

Asiakassiirtymää luotaessa tai muokattaessa muodostetaan putki vetämällä erilaisia siirtymäruutuja kaavioalueen oikeanpuoleisesta sarakkeesta. Voit määrittää kunkin putken ruudun valitsemalla sen ja avaamalla sen sitten Ominaisuudet-välilehdessä.

Jokainen asiakassiirtymä alkaa segmentti- tai saapumissivuruudusta, joka määrittää, keitä yhteyshenkilöitä siirtymä koskee. Seuraavaksi lisätään yleensä sähköpostiruutu, joka lähettää markkinointisähköpostiviestin segmentissä kaikille. Viestissä voi olla linkki tapahtumasivustoon tai markkinointisivulle. Putkeen lisätään myöhemmin herätin, joka haarauttaa polun ja odottaa, että kukin yhteyshenkilö avaa viestin, valitsee linkin tai lähettää liittyvän markkinointisivun. Herätin lähettää kunkin yhteyshenkilön eri polulle sen mukaan, miten tämä käsittelee viestiä. Voit myös lisätä kullekin polulle soveltuvat seurantatoiminnot. Herättimet voivat reagoida erilaisiin yhteyshenkilön toimintoihin, kuten sähköpostin avaamiseen, sähköpostin napsauttamiseen, tapahtumaan rekisteröitymiseen ja kyselyyn vastaamiseen.

Kun asiakassiirtymän suunnittelu on valmis, valitse Tarkista virheet. Toiminto tarkistaa puuttuvan ja julkaisemattoman sisällön sekä muut virheet. Kun asiakassiirtymä on tarkistettu, siirtymä on julkaistava, jotta se voidaan suorittaa. (Siirtymän varsinainen alkamis- ja päättymispäivä voidaan määrittää tulevaisuuteen.)

Lisätietoja: Automatisoitujen kampanjoiden luominen asiakassiirtymien avulla

Asiakassiirtymien mukautettujen kanavien luominen

Asiakassiirtymiin liittyvien valmiiden kanavien lisäksi voit luoda mukautettuja kanavia, jotka laajentavat Dynamics 365 Marketingin markkinointitoimintoja. Voit luoda mukautetun kanavan, kuten tekstiviestin ja sosiaalisen median, ja tuoda kanavan näkyviin asiakassiirtymän suunnitteluohjelman ruutuna. Mukautettujen kanavien ja valmiiden kanavien toiminnot ovat samankaltaisia. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi viestinnän lähettäminen, asiakasviestinnän seuranta ja herättimien lisääminen asiakassiirtymän polun haarauttamista varten.

Mukautetun kanavan kehitystyö käyttää Dynamics 365:n nykyistä laajennettavuusinfrastruktuuria ja työkaluja, kuten mukautettuja entiteettejä, työnkulkuja ja laajennuksia, joiden avulla kehittäjät ja kumppanit voivat muodostaa mukautettuja kanavia hyödyntämällä Dynamics 365 ‑tietämystään.

Markkinointitapahtumien ja verkkoseminaarien suunnittelu, markkinointi ja hallinta

Tapahtumat ja verkkoseminaarit ovat usein erittäin tärkeä myynti- ja markkinointikanava, mutta niiden järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta voi olla hankalaa. Dynamics 365:n tapahtumien hallintatoiminto auttaa kaikissa vaiheissa alustavasta suunnittelusta ja budjetoinnista kampanjointiin ja julkaisemiseen, osallistujien rekisteröintiin, verkkoseminaarien lähettämiseen, loppuanalysointiin, liidien luomiseen ja myyntituoton arviointiin.

Tapahtumasivuston näyttökuva

Tärkeimpiä tapahtumien hallintatoimintoja ovat seuraavat:

 • Yhteyshenkilöiden, rekisteröinnin ja osallistumisen hallintatoimintojen saumaton yhteiskäyttö samassa järjestelmässä.
 • Liiketoimintaprosessit, jotka opastavat käyttäjiä tapahtuman suunnittelun tärkeimmissä vaiheissa.
 • Istunnot, istuntojen seuranta ja esiintyjien hallinta.
 • Osallistujien passien avulla tehtävä tiettyihin istuntoihin ja kokonaisuuksiin pääsyn hallinta.
 • Tapahtumapaikan hallinta rakennusten, huoneiden ja tilajärjestelyjen seurantaa varten.
 • Vierailijalogistiikka hotellien rekisteröintiä, huoneiden ennakkovaraamista ja huoneiden jakamista varten.
 • Kunkin tapahtuman sponsorien ja sponsorointisopimusten seuranta.
 • Osallistumismittareita sisältävien verkkoseminaarien ja simulcast-lähetysten luominen (yhteistyössä alan johtavan ON24-verkkoseminaarin tuottajan kanssa).
 • Kunkin yhteyshenkilön osallistumishistorian, kuten tapahtumien ja istuntojen, tarkasteleminen.
 • Asiakaskuuntelu-kyselyn integrointi.
 • Seuraavat ominaisuudet sisältävän täydellisesti toimivan tapahtumasivuston julkaiseminen:
  • Osallistujien rekisteröityminen itsepalveluna.
  • Tärkeitä tietoja kaikista julkaistuista tapahtumista, kuten tapahtuman nimi, tapahtumapaikka, passit, istuntojen aikataulu ja esiintyjät.
  • Kaikki tiedot haetaan suoraan Dynamics 365:n tapahtumien suunnittelutietueista, ja myös päivitykset näkyvät automaattisesti portaalissa.

Jos haluat luoda, tarkastella ja muokata tapahtumia ja kaikkia tapahtumiin liittyviä tietueita, siirry Dynamics 365 Marketingin Tapahtumat-työalueelle. Voit luoda tällä alueella uuden tapahtuman ja lisätä samasta tapahtumatietueesta useimmat muut tietuetyypit ja tiedot, joita tarvitset tapahtuman suunnittelussa, julkaisemisessa, kampanjoinnissa ja analysoinnissa. Monien muiden Dynamics 365:n tietuetyyppien tavoin tapahtumatietue sisältää mukautettavan liiketoimintaprosessin, joka opastaa käyttäjiä prosessin eri vaiheissa.

Voit käsitellä Tapahtuma-työalueen muissa osissa tiettyjä tietuetyyppejä, jotka liittyvät tapahtuman suunnitteluun, kuten logistiikkaan, istuntoihin, osallistujiin ja sponsoreihin. Käsiteltävän asian mukaan voit käsitellä näitä tietueita päätapahtumatietueesta, siirtyä tietyn tietuetyypin käsittelyyn varatulle alueelle tai työskennellä useassa tapahtumassa.

Kun tapahtuma-, istunto-, seuranta-, esiintyjä- ja passitietueet ovat valmiina, voit julkaista tapahtuman tapahtumasivustossa, jossa osallistujat voivat lukea tietoja tapahtumasta ja rekisteröityä siihen. Voit määrittää rekisteröinnin joko kaikille avoimeksi tai vain kutsutuille tarkoitetuksi. Avaa tapahtumatietue ja vaihda sen Julkaisutila tilaksi Julkaistu julkaistaksesi sen portaalissa.

Lisätietoja: Tapahtumien suunnittelu ja hallinta

Myynnin liidien luominen, pisteyttäminen ja hyväksyminen

Markkinoijana ensisijainen tavoitteesi on kysynnän luominen, myyntiprospektien tunnistaminen ja parhaiden prospektien lähettäminen edelleen myyjille seurantaa varten. Dynamics 365 tukee tätä prosessia etsinnästä sulkemiseen.

Näyttökuvan liidin pisteyttämisen suunnitteluohjelmasta

Tärkeimmät liidien hallintatoiminnot:

 • Liidien luonti useissa kanavissa
  Voit luoda monikanavaisia asiakassiirtymiä houkuttelemaan parhaita liidejä esimerkiksi LinkedInistä, sähköpostista, saapumissivuilta, tapahtumista ja verkkoseminaareista. Markkinointiluettelot on helppo tuoda tutuilla työkaluilla, kuten Microsoft Excelillä.
 • Liidien kehittäminen
  Käyttämällä tietoja ja toteuttamalla automatisoituja asiakassiirtymiä voit kehittää liidejä toimittamalla merkityksellisiä ja ajankohtaisia viestejä sekä yksilöityjä kokemuksia.
 • Liidien hyväksyminen
  Voit ohjata liidit liiketoimintaprosessien avulla liidien luontiin liittyvän kysynnän vesiputousmallin vaiheiden läpi etsinnän ja kehittämisen kautta hyväksymiseen ja sulkemiseen.
 • Liidien pisteyttäminen
  Voit määrittää liidien joustavat pisteytysmallit, jotka perustuvat
  • demografiatietoihin sekä muihin liidi-, yhteyshenkilö- ja asiakastietueista ja niiden monitasoista suhteista haettuihin tietoihin
  • viimeaikaisuus-, tiheys- ja rahallinen arvo (RFM) -sääntöihin, jotka puolestaan perustuvat automaattisesti kerättyihin viestintätietoihin, kuten sähköpostinapsautuksiin, käytyihin sivustoihin ja tapahtumarekisteröinteihin
  • siihen, että jokainen sääntö voi joko suurentaa tai pienentää liidin kokonaispisteitä viestintätapahtuman luonteen mukaan ja että pistemäärät voidaan määrittää poistumaan ajan kuluessa.
 • Liidien priorisointi
  • Voit pisteyttää kunkin liidin käyttämällä useita pisteytysmalleja.
  • Voit määrittää myyntivalmiusluokat pisteytysmalleittain.
 • Analyysi ja saatavat tiedot
  Voit arvioida markkinointihankkeiden onnistumista ja hyödyntää saatuja tietoja tulevissa kampanjoissa käyttämällä monipuolisia analyysityökaluja:
  • Kysynnän luonnin koontinäytöt, jotka mittaavat esimerkiksi onnistumisia, määrää ja nopeutta.
  • Kaaviot ja pienoisohjelmat, jotka mittaavat liidien pisteytysmallien tehokkuutta laskennallisilla mittareilla, kuten tietyn ajan kuluessa pisteytettyjä liidejä yhteensä ja myyntivalmiuden mallikohtaista jakaumaa.
  • Kaavioilla ja pienoissovelluksilla mitataan kunkin liidin kuntoa ja laatua käyttämällä esimerkiksi seuraavia mittareita: liidin ikä, liidiviestinnän aikajana ja liidin hyväksymisen eteneminen.

Luotavan tai muokattavan säännön logiikka muodostetaan vetämällä ja pudottamalla kohteita sääntöjen suunnitteluohjelmassa. Kullakin säännöllä on ehto (joka määrittää tietyn ominaisuuden tai tapahtuman) ja toiminto (joka määrittää, miten ehdon täyttävän liidin pisteytystä muokataan).

Määritä ehto vetämällä Ehto-ruutu Työkalut-välilehdestä paikalleen kaavion vasemmalle puolelle. Määritä valitun ehtoruudun säännöt valitsemalla Ominaisuudet-välilehti. Kukin ehto on suhteellisen yksinkertainen, mutta voit suunnitella monimutkaisen logiikan asettamalla useita ehtoja pinoon. Voit tehdä tämän vetämällä lisäehtoruutuja aiemmin luotuun ehtoruutuun.

Voit määrittää, mitä ehdon toteutuessa tapahtuu, vetämällä Toiminto-ruudun Työkalut-välilehdestä Ehto-ruudun oikealle puolelle ja määrittämällä sitten säännön valitsemalla Ominaisuudet-välilehden.

Riippumatta siitä kuinka monta ehto- ja toimintoparia pisteytyssäännössä on, sinun on määritettävä myös yksi koko sääntöä koskeva luokkajoukko. Kullakin luokalla on nimi, ja kukin luokka koskee tiettyä pistemäärää. Luokat eivät voi olla päällekkäisiä. Vaikka voit määrittää haluamasi määrän luokkia, tärkein ero koskee myyntivalmiusluokkaa. Kun liidi siirtyy tähän luokkaan, sitä pidetään markkinoinnin hyväksymänä ja se voidaan lähettää myyjälle hyväksyttäväksi jatkotoimia odottamaan. Määritä säännölle luokan aikataulu ja myyntivalmiusraja Luokat-välilehdessä.

Lisätietoja: Liidien pisteyttämismallien suunnittelu

LinkedIn-yhteyden muodostaminen lupaavien uusien liidien Dynamics 365:een tuontia varten

Voit tuoda LinkedInin liidit Dynamics 365:een seurantaa ja kehittämistä varten.

Näyttökuva LinkedIn-analytiikasta

Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Formsin avulla voit automaattisesti synkronoida LinkedIniin kerätyt liidit Dynamics 365 -organisaatiossa niin, että myynti- ja markkinointiryhmät voivat kehittää niitä edelleen. Ominaisuudet:

 • Useiden LinkedIn-jäsentilien tuki
  Jos organisaatiossa on useita markkinointipäällikköitä, jotka suorittavat kampanjoita omalla LinkedIn-tilillään, voit määrittää Dynamics 365:n keräämään liidit kaikilta tileiltä samanaikaisesti.
 • Mukautettava liidien luonti ja vastaavuuksien määritys
  Voit määrittää, miten LinkedInissä kerätyt liidilähetykset liitetään ja päivitetään Dynamics 365:ssä.
 • Eri lähteistä saatujen liidien suorituskyvyn analysointi
  Voit seurata ja analysoida LinkedInistä kerättyjen liidien suorituskykyä muihin lähteisiin verrattuna.

LinkedIn-integrointi perustuu LinkedInin Lead Gen Forms -toiminnon keräämiin liideihin. Se on maksullinen LinkedIn-palvelu, ja se on tilattava integrointia varten.

Lisätietoja: LinkedIn Lead Gen Forms -integraatio