Muotoilun lisäasetukset taloushallinnon raporteissa

Luodessasi raportin taloushallinnon raportoinnissa, sen muotoiluun on käytettävissä lisätoimintoja, kuten dimensiosuodattimia, rajoituksia sarakkeille ja raportoinnin yksiköille, ei-tulostettavia rivejä IF/THEN/ELSE -lausekkeita laskutoimituksissa.

Seuraavassa taulukossa kuvataan muotoilun lisäasetustoiminnot, jotka ovat käytettävissä, kun luot raportteja.

Toiminto Kuvaus
Dimensiosuodatin Voit käyttää haluamiasi tietojoukkoja rivi- ja sarakemäärityksien dimensioiden avulla. Moni raportti käyttää ainoastaan luonnollista segmenttiä rivimuodossa. Rivejä voidaan kuitenkin muokata niin, että ne sisältävät dimensioarvot. Haluttuja dimensioarvoja voi käyttää sarakkeen määrityksessä olevien dimensiosuodattimien avulla.
Raportointiyksikköön rajaaminen Voit määrittää raporttirivin niin, että siinä näkyvät vain tiedot, jotka on yhdistetty tiettyyn raportointiyksikköön.
Piilotetut rivit (NP) Piilotetut rivit ovat hyödyllisiä useissa raporteissa. Jos arvon saamiseen tarvitaan useita laskutoimituksia, ne voidaan piilottaa tulostetulta raportilta. Piilotettuja rivejä voi myös käyttää raporttimallien ja edistyneempien solusijoitteluiden vianmääritykseen.
Sarakkeen rajoitus Sarakkeen rajoitus rivimäärityksessä on hyödyllinen, jos haluat piilottaa arvoja, jotka vaikuttavat vain joihinkin raporttiriveihin. Kun rivillä suoritetaan prosenttilaskutoimituksia, sarakkeen rajoitus estää sekä loppusummasarakkeiden että muiden sarakkeiden tulostamisen silloin, kun ko. numerot eivät ole käytössä.
Sarakkeen vaihto Voit lisätä sarakkeen vaihtoja rivin määrittelyyn näyttääksesi raportin tietoja rinnakkain. Voit lisätä useita sarakkeen vaihtoja yhden rivin määritykseen; sarakeotsikot toistuvat jokaisen sarakkeen yläosassa vaihdon jälkeen. Raportin kommentit näytetään sarakevaihtojen välissä.
IF/THEN/ELSE -lauseke Voit muokata rivi- tai sarakemäärityksen laskutoimituksia.

Edistynyt solujen sijoittelu

Edistynyt solujen sijoittelu, tai pakottaminen, on tiettyjen arvojen sijoittamista tiettyihin soluihin. Pakottamista käytetään esimerkiksi oikean saldon siirtämiseen kassavirtaraportilla. Pakottamista voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Arvojen siirtäminen Microsoft Excelistä tiettyihin soluihin.
 • Tiettyjen arvojen kovakoodaaminen raporttiin.
 • Merkkien muokkaaminen kopioimalla arvo edellisestä solusta ja kertomalla ko. arvo -1:llä.

Huomautus: raportin määritys on usein tehtävä niin, että sarakkeiden laskutoimitukset suoritetaan ennen rivien laskutoimituksia. Voit tehdä tämän määrityksen noudattamalla seuraavia ohjeita.

 1. Avaa raportin suunnitteluohjelmassa raportin määritys.
 2. Valitse Asetukset -välilehden Laskennan prioriteetti -kohdasta Suorita sarakkeen laskutoimitukset ennen rivejä.

Raportin suunnitteleminen

Kun olet suunnitellut raportin, sinun on ensin luotava kaikki erittelyrivit ja varmistettava, että arvot näkyvät odotetulla tavalla. Lisää sitten NP (Piilotettu) -muotoiluja piilottamaan yksityiskohdat, joihin lopulliset arvot sisältyvät. Tärkeää: Kun käytät CAL-muotoilukoodia rivin määrityksessä, et voi porautua tapahtumatietoihin. Pakottamiseen kaavoissa käytetään seuraavaa muotoa: <kohdesarake>=<alkuperäinen sarake>.<rivin koodi> Erota kaikki muut rivin sijoittelut pilkulla ja välilyönnillä. Esimerkki: D=C.190,E=C.100

Esimerkkejä muotoilun lisäasetuksista

Seuraavissa esimerkeissä esitellään, miten rivi- ja sarakemääritys muotoillaan pakottamaan yksinkertainen kassavirtaraportti (esimerkki 1) ja tilastollinen raportti (esimerkki 2).

Esimerkki 1: Yksinkertainen pakottaminen

Seuraavassa taulukossa on esimerkki rivin määrityksestä, jossa käytetään yksinkertaista pakottamista.

Rivikoodi kuvaus Muotoilukoodi Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt Rivimääre Linkki taloushallinnon dimensioihin
100 Kassa kauden alussa (NP) Tilin määre = [/BB] +Segment2 = [1100]
130 Käteinen kauden alussa LASK C=C.100,F=D.100
160
190

Huomautus

Edellisestä taulukosta on poistettu seuraavat tyhjät sarakkeet esittelytarkoituksessa: Muotoilun korvaus, Normaalisaldo, Tulostusohjaus ja Sarakerajoitus.

Seuraavassa taulukossa on esimerkki sarakkeen määrityksestä, jossa käytetään yksinkertaista pakottamista rivillä.

A B K D E P
Ylätunniste 1
Ylätunniste 2 A B K D E P
Ylätunniste 3
Sarakelaji RIVI KUVAUS FD FD FD LASKENTA
Kirjakoodi/määriteluokka TODELLINEN TODELLINEN TODELLINEN
Tilikausi PERUS PERUS PERUS
Kausi PERUS PERUS PERUS
Katetut kaudet KAUSITTAINEN VUODEN ALUSTA/BB VUODEN ALUSTA
Resepti E-D
Sarakkeen leveys 5 30 14 14 14 14

Esimerkki 2: Tilastolliset raportit

Seuraavassa taulukossa on esimerkki rivin määrityksestä, jossa käytetään pakottamista tilastollisessa raportissa.

Rivin koodi Kuvaus Muotoilukoodi Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt Muotoilun korvaus Normaalisaldo Linkki taloushallinnon dimensioihin
50 Tilastotiedot HUOM
100 Henkilöstön määrä - US CAL 4 ###0.;($###0.)
115 Henkilöstön määrä - Kansainv. CAL 11 ###0.;($###0.)
130
190 Myynti, USA K +Segment2 = [41*], Segment3 = [00]
220 Myynti, kv. K +Segment2 = [41*], Segment3 = [01:99]
250
280
310 Myynti, USA CAL D=C.190,E=C.100,F=(C.100/C.190)
340 Myynti, kv. LASK D=C.220,E=C115,F=(C.220/C.115)

Huomautus

Edellisestä taulukosta on poistettu seuraavat tyhjät sarakkeet esittelytarkoituksessa: Tulostusohjaus, Sarakerajoitus ja Rivimääre.

Seuraavassa taulukossa on esimerkki sarakkeen määrityksestä, jossa käytetään pakottamista tilastollisessa raportissa.

A B K D E P
Ylätunniste 1 A B K D E P
Ylätunniste 2 - - Vuoden alusta Vuosittainen myynti Henkilökunta $ henkilöä kohti
Ylätunniste 3
Sarakelaji RIVI KUVAUS FD LASKENTA LASKENTA LASKENTA
Kirjakoodi/määriteluokka TODELLINEN
Tilikausi PERUS
Kausi PERUS
Katetut kaudet VUODEN ALUSTA
Resepti E-D
Sarakkeen leveys 5 30 14 14 14 14

Rivin rajoittaminen tiettyyn raportointiyksikköön

Raportin rivin ollessa rajoitettu tiettyyn raportoinnin yksikköön, rivillä näytetään ainoastaan nimettyyn yksikköön linkitetyt tiedot, ohittaen muiden raportointipuussa olevien yksiköiden tiedot. Voit esimerkiksi luoda rivin, joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja tietyn osaston kokonaistoimintakuluista. Raportti voi sisältää kaksoisarvoja, jos raportti sisältää sekä raportointipuun että rivin määrityksen, johon sisältyy useampi kuin ainoastaan luonnollinen tili. Esimerkkinä raportoinnin puurakenne, jossa luetellaan organisaation kuusi osastoa, sekä rivin määritys, jossa luetellaan rivillä oleva tietyn tilin ja osaston yhdistelmä. Raporttia luodessa tietyn tilin ja osaston yhdistelmä tulostetaan jokaiselle raportointipuun tasolle, vaikka osasto ei välttämättä vastaisikaan puurakenteen sisältöä. Näin tapahtuu, koska rivi ohittaa raportin määrityksessä yleensä suodatetun tiedon. Eräs tapa estää kahdennettujen tietojen ilmenemistä on rajoittaa rivi tiettyyn raportoinnin yksikköön. Huomautus: Jos rivi sisältää dimensioita ja rajoitat sen raportoinnin aliyksikköön, rivin summa sisältyy aliyksikköön sekä sen ylempiin yksiköihin, mutta tiedot eivät kahdennu.

Rivin rajoittaminen raportointiyksikköön

 1. Valitse Report Designerissa Rivien määritykset ja valitse sitten muokattava rivin määritys.
 2. Kaksoisnapsauta soveltuvaa Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -solua.
 3. Valitse Raporttiyksikön valinta -valintaikkunan Raporttipuu-kentästä puu raporttimäärityksessä määritetty puu.
 4. Valitse raportoinnin yksikkö ja napsauta OK. Rajoitus näkyy rivin määrityksen solussa.
 5. Kaksoisnapsauta Linkitä Taloushallinnon dimensio -sarakkeen rajoitetun rivin solua ja kirjoita linkki taloushallinnon järjestelmään.

Tulostuksen hallinnan valinta rivin määrityksessä

Voit määrittää tulostuksen hallintakoodin jokaiselle sarakkeelle Tulostuksen hallinta -solun avulla.

Tulostuksen hallintakoodin lisääminen raportin riville

 1. Avaa Report Designer -ohjelmassa muokattava rivin määritys.
 2. Kaksoisnapsauta Tulostuksen hallinta -solua.
 3. Valitse Tulostuksen hallinta -valintaikkunasta tulostuksen hallintakoodi; voit valita useamman koodin pitämällä Ctrl-näppäimen pohjassa. Voit myös kirjoittaa tulostuksen hallintakoodeja suoraan Tulostuksen hallinta -soluun. Erota tulostuksen hallintakoodit pilkuilla.
 4. Valitse tulostusasetusten ehdot.
 5. Napsauta OK.

Tavalliset tulostuksen hallintakoodit

Seuraavassa taulukossa kuvataan rivimääritykselle käytettävissä olevat tavanomaiset tulostuksen hallintakoodit.

Tulostuksen hallintakoodi Tulostuksen hallintakoodin tulkitseminen Kuvaus
NP Piilotettu rivi Estää rivin summien tulostumisen raportille sekä summien käytön laskennassa. Voit ottaa piilotetun sarakkeen mukaan laskutoimitukseen viittaamalla sarakkeeseen suoraan laskentakaavassa. Esimerkkinä piilotettu rivi 240 sisällytetään seuraavaan laskutoimitukseen: 230+240+250. Piilotettua riviä 240 ei kuitenkaan sisällytetä seuraavaan laskutoimitukseen: 230:250.
CS Valuuttasymboli; käytä tällä rivillä olevaa valuuttamuotoa Käyttää valuuttasymbolia kaikissa summissa, poislukien prosenttiosuudet. Prosenttiosuuksissa ei ole koskaan valuuttasymbolia.
XD Piilota rivi tilin lisätietojen raportilla Estää tilien näyttämisen tilin lisätietojen raporteilla sekä tapahtuman lisätietoraporteilla. Tämä tulostuksen hallintakoodi on hyödyllinen, jos rivi sisältää useita tilejä, joiden ei tule näkyä tilin lisätietoraportilla tai tapahtuman lisätietoraportilla.
X0 Piilota rivi, jos kaikki nollia Poista rivi raportista, jos kaikki rivin solut ovat tyhjiä tai sisältävät vain nollia. Tämä hallintakoodi on tärkeä ainoastaan silloin, kun nollasaldojen estäminen ei ole valittuna raportin määrityksessä.
B0 Jätä nolla-sarakkeet tyhjäksi Jättää ne sarakkeet, jotka eivät sisällä lainkaan summia tyhjäksi.
XR Piilota koonti Piilota koonti. Jos raportissa käytetään raportointipuuta, tämän rivin summia ei koota vastaaviksi ylätason solmuiksi.
SR Estä pyöristys Estää tämän rivin summien pyöristyksen.
XT Piilota rivin tapahtuman lisätietoraportilla Estää tapahtumien näyttämisen tapahtuman lisätietoraportilla. Tämä tulostuksen hallintakoodi on hyödyllinen, jos rivi sisältää useita tilejä, joiden ei tule näkyä tapahtuman lisätietoraportilla.

Ehdolliset tulostuksen hallintakoodit

Seuraavassa taulukossa kuvataan rivimääritykselle käytettävissä olevat tulostuksen ehdolliset hallintakoodit.

Tulostuksen hallintakoodi Kuvaus
(ei mitään) Poista ehdollisen tulostuksen valinta.
PR Tulostaa ainoastaan tämän rivin veloitussaldot.
CR Tulostaa ainoastaan tämän rivin maksettavat saldot.

Sarakkeen rajoitus -solu rivin määrityksessä

Sarakkeen rajoitus -solulla on useita toimintoja rivin määrityksessä. Voit käyttää Sarakkeen rajoitus -solua, rivin tyypistä riippuen, määrittääksesi seuraavat toiminnot:

 • Solu rajoittaa rivin summien tulostamisen yhteen sarakkeeseen. Tästä toiminnosta on hyötyä, jos olet luomassa taulukkomuotoista tasetta.
 • Soluun on mahdollista määrittää lajiteltava summien sarake.

Laskentakaavan käyttäminen rivin määrityksessä

Rivin määrityksessä käytettävä laskentakaava voi sisältää +, -, \ ja / -laskutoimituksia sekä IF/THEN/ELSE-lausekkeita. Lisäksi, laskutoimituksessa voi käyttää yksittäisiä soluja ja absoluuttisia summia (todellisia lukuja, jotka sisältyvät kaavaan). Kaava voi sisältää enintään 1 024 merkkiä. Laskentakaavoja ei voi käyttää riveille, jotka sisältävät Linkki taloushallinnon dimensioon (FD) -tyypin soluja. Voit kuitenkin käyttää laskentakaavoja peräkkäisille riveille, piilottaa kyseiset rivit tulostukselta ja laskea yhteen laskentarivien summat.

Laskentakaavan operaattorit

Laskentakaavassa on mahdollista käyttää monimutkaisempia operaattoreita kuin rivin summakaavassa. Et kuitenkaan voi käyttää \*- ja /-operaattoreita muiden operaattoreiden kanssa toteuttaaksesi kerto- (*) ja jakolaskuja (/). Jos haluat käyttää aluetta tai summaa laskentakaavassa, sinun on käytettävä ät-merkkiä (@) jokaisen rivikoodin edessä, ellet käytä saraketta rivin määrityksessä. Jos esimerkiksi haluat lisätä rivin 100 summan rivin 330 summaan, voit käyttää rivin summakaavaa 100+330 tai laskentakaavaa @100+@330. Huomautus: ät-merkkiä (@) on käytettävä ennen jokaista rivin koodia, jota käytetään laskukaavassa. Muutoin luku luetaan absoluuttisena summana. Esimerkiksi kaava @100+330 lisää riville 100 330 dollarin summan. Ät-merkki (@) ei ole pakollinen viitattaessa laskentakaavan sarakkeeseen.

Laskentakaavan luominen

 1. Valitse Report Designerissa Rivien määritykset ja avaa muokattava rivin määritys.
 2. Kaksoisnapsauta Muotoilukoodi -solua ja valitse sitten CAL.
 3. Kirjoita laskentakaava Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -soluun.

Esimerkki tiettyjä rivejä koskevasta laskukaavasta

Tässä esimerkissä laskentakaava @100+@330 tarkoittaa, että rivin 100 summa lisätään rivin 330 summaan. Rivin summakaava 340 + 370 lisää rivin 340 summan rivin 370 summaan. (Summa rivillä 370 on laskentakaavan summa).

Rivin koodi Kuvaus Muotoilukoodi Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt Tulostusohjaus Rivimääre Linkki taloushallinnon dimensioihin
340 Kassa kauden alussa NP BB +Tili=[1100:1110]
370 Kassa vuoden alussa CAL @100+@330 NP
400 Kassa kauden alussa TOT 340+370

Kun rivimäärityksen rivillä on muotoilukoodi CAL ja kirjoitat matemaattisen laskentakaavan Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -soluun, sinun on syötettävä myös liittyvän sarakkeen kirjain ja raportin rivi. Anna esimerkiksi A.120 edustamaan sarakkeen A riviä 120. Voit myös käyttää ät-merkkiä (@) osoittamaan kaikki sarakkeet. Anna esimerkiksi @120 edustamaan rivin 120 kaikkia sarakkeita. Kaikki matemaattiset laskutoimitukset, joissa ei ole sarakkeen kirjainta tai at-merkkiä (@) oletetaan olevan reaaliluku. Huomautus: jos käytät rivin otsikon koodia viittaamaan riviin, sarakkeen kirjain ja otsikko on erotettava pisteellä (.) (esimerkiksi A.GROSS_MARGIN/A.SALES). Jos käytät ät-merkkiä (@), erotinta ei tarvita (esimerkiksi @GROSS\_MARGIN/@SALES).

Esimerkki tiettyä saraketta koskevasta laskukaavasta

Tässä esimerkissä laskentakaavan E=C.340 tarkoittaa, että sarakkeen C ja rivin 340 kohdassa olevaa solua koskeva laskenta suoritetaan vain sarakkeessa E. Huomautus: kun laskentakaavassa viitataan sarakkeeseen, ät-merkki (@) ei ole pakollinen.

Rivin koodi Kuvaus Muotoilukoodi Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt Tulostusohjaus Rivimääre Linkki taloushallinnon dimensioihin
340 Kassa kauden alussa NP BB +Tili=[1100:1110]
370 Kassa vuoden alussa CAL E=C.340 NP
400 Kassa kauden alussa TOT 340+370

Valituissa sarakkeissa olevan numeron muuttaminen

Kun muokkaat tietyn sarakkeen tietyllä rivillä olevaa numeroa tai laskentakaavaa, etkä halua muutosten vaikuttavan muihin raportin sarakkeisiin, voit määrittää rivimäärityksen Muotoilukoodi-sarakkeeseen koodiksi CAL (Laskenta).

 • Laskutoimituksen kaikille raportin (FD) sarakkeille voit suorittaa siten, että et lisää sarakkeen määritystä.
 • Voit rajoittaa kaavan tiettyihin sarakkeisiin kirjoittamalla sarakkeen kirjaimen, yhtäläisyysmerkin (=) ja sitten kaavan.
 • Voit määrittää useita sarakkeita. Kun käytät ät-merkkiä (@) tietyllä sarakkeen sijoittelulla, ät-merkki (@) liittyy riviin.
 • Voit määrittää useamman sarakekaavan yhdelle riville. Erota kaavat toisistaan pilkuilla.

Esimerkkejä laskutoimituksista

Laskelma Luotava toiminto
@130*.75 Jokaisen riville 130 kuuluvan sarakkeen arvo kerrotan 0,75:llä. Tulos sijoitetaan jokaisen sarakkeen nykyiselle riville.
B=@130*.75 Sama laskenta suoritetaan vain sarakkeessa B.
A,B,C=(@100/@130)*.75 A=(A.100/A.130)*.75 B=(B.100/B.130)*.75 C=(C.100/C.130)*.75

IF/THEN/ELSE (jos/sitten/muuten)-lausekkeet rivimäärityksessä

IF/THEN/ELSE -lausekkeita on mahdollista lisätä mihin tahansa kelvolliseen laskutoimitukseen, ja niitä voi käyttää CAL-muodossa. Voit määrittää IF/THEN/ELSE -laskentakaavoja Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt sarakkeen soluun. IF/THEN/ELSE -laskentakaavoissa käytetään seuraavaa muotoa: IF <tosi/epätosi lauseke> THEN <kaava> ELSE <kaava> ELSE <kaava> -osa laskelmasta on valinnainen.

IF-lausekkeet

Lauseke, joka seuraa IF-lauseketta voi olla mikä tahansa lauseke, joka voi olla joko tosi tai epätosi. Lauseke, joka seuraa IF-lauseketta voi olla yksinkertainen arvio tai monimutkainen lauseke, joka voi sisältää useita lausekkeita. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä:

 • IF A.200>0 (Yksinkertainen arviointi)
 • IF A.200>0 AND A.200<10,000 (Monimutkainen lauseke)
 • IF A.200>10000 OR ((A.340/B.1200)*2 <1200) (Monimutkainen lauseke, joka sisältää useita lausekkeita)

Termillä Kaudet tarkoitetaan IF-lausekkeessa raportilla olevien kausien määrää. Termiä käytetään yleensä laskemaan keskiarvo vuoden alusta. Esimerkiksi, kun ajat kauden 7 YTD-raportin, B.150/Periods tarkoittaa, että sarakkeen B rivin 150 arvo jaetaan 7:llä.

THEN ja ELSE -kaavat

THEN ja ELSE -kaavat voivat olla mikä tahansa kelpaava laskutoimitus, yksinkertaisista arvon määrityksistä monimutkaisiin kaavoihin. Esimerkiksi, lauseke IF A.200>0 THEN A=B.200 merkitsee "Jos sarakkeen A rivin 200 arvo on enemmän kuin 0 (nolla), sarakkeen B rivin 200 arvo sijoitetaan sarakkeen A nykyisellä rivillä olevaan soluun." Edeltävä IF/THEN -lauseke sijoittaa arvon yhteen nykyisen rivin sarakkeeseen. Voit käyttää myös ät-merkkiä (@) sekä tosi/epätosi-arvioinneissa että kaavassa edustaen kaikkia sarakkeita. Seuraavat ovat muita esimerkkejä, jotka kuvaillaan seuraavissa osissa:

 • IF A.200>0 THEN B.200: Jos solun A.200 arvo on positiivinen, solun B.200 arvo sijoitetaan kaikkiin nykyisen rivin sarakkeisiin.
 • IF A.200 >0 THEN @200: Jos solun A.200 arvo on positiivinen, jokainen rivillä 200 oleva arvo sijoitetaan kaikkiin nykyisen rivin vastaaviin sarakkeisiin.
 • IF @200 >0 THEN @200: Jos nykyisen sarakkeen rivin 200 arvo on positiivinen, rivin 200 arvo sijoitetaan saman sarakkeen nykyiseen riviin.

Laskutoimituksen rajoittaminen raportoinnin yksikköön rivin määrityksessä

Jos haluat rajoittaa laskutoimituksen yksittäiseen raportointiyksikköön siten, että tuloksena saatavaa summaa ei koota ylemmän tason yksikköön, voit käyttää @Unit -koodia rivimäärityksen Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -solussa. @Unit-koodi on mainittu raportoinnin puurakenteen sarakkeessa B, Yksikön nimi. @Unit-koodia käytettäessä arvoja ei koota, mutta laskutoimitus suoritetaan kaikilla raportointipuun tasoilla. Huomautus: Jotta voisit käyttää tätä toimintoa, rivimääritykseen on liitettävä raportointipuu. Laskentarivi voi viitata laskennan tai kirjanpitotietojen riviin. Laskutoimitus kirjataan rivimäärityksen Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -soluun sekä taloushallinnon tietotyypin rajoitukseen. Laskennassa on käytettävä ehdollista laskelmaa, joka alkaa IF @Unit -rakenteella. Esimerkki: IF @Unit(SALES) THEN @100 ELSE 0 Tähän laskutoimitukseen sisältyy raportin jokaisen sarakkeen rivin 100 arvo, mutta rajoitettuna ainoastaan SALES-yksikköön. Jos järjestelmässä on useita SALES-yksiköitä, määrä näytetään kaikissa yksiköissä. Lisäksi rivi 100 voi olla taloushallinnon tietorivi, ja se voidaan määrittää piilotetuksi. Tässä tapauksessa summan näyttäminen estetään kaikissa puun yksiköissä. Voit myös rajoittaa summan yhteen raportin sarakkeeseen, kuten sarake H, käyttämällä sarakerajoitusta tulostamaan arvon ainoastaan kyseiseen raportin sarakkeeseen. Voit sisällyttää OR-yhdistelmiä IF-lausekkeisiin. Esimerkki: IF @Unit(SALES) OR @Unit(SALESWEST) THEN 5 ELSE @100 Voit määrittää yksikön laskentatyypin rajoituksessa seuraavilla tavoilla:

 • Kirjoita yksikön nimen kohdalle kelpaava yksikkö. Esimerkiksi IF @Unit(SALES) mahdollistaa laskutoimitukset mille tahansa yksikölle, jonka nimi on SALES siitä huolimatta, onko raportointipuussa useita SALES-yksiköitä.
 • Kirjoita yrityksen ja yksikön nimi rajoittaaksesi laskutoimitus tietyn yrityksen tiettyihin yksikköihin. Kirjoita esimerkiksi IF @Unit(ACME:SALES) rajoittaaksesi laskutoimituksen ACME-yrityksen SALES-yksikköihin.
 • Kirjoita koko hierarkiakoodi raportointipuusta rajoittaaksesi laskutoimituksen tiettyyn yksikköön. Kirjoita esimerkiksi IF @Unit(SUMMARY^ACME^WEST COAST^SALES). Huomautus: Täydellisen hierarkiakoodin löydät napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella raportointipuun määritystä ja valitsemalla sitten Kopioi raportointiyksikön tunniste (H-koodi).

Laskelman rajaaminen raporttiyksikköön

 1. Valitse raporttien suunnitteluohjelmassa Rivimääritykset ja avaa sitten muokattava rivimääritys.
 2. Kaksoisnapsauta Muotoilukoodi -solua ja valitse sitten CAL.
 3. Napsauta Liittyvät kaavat/rivit/yksiköt -solua ja kirjoita kenttään ehdollinen laskelma, joka alkaa IF @Unit -rakenteella.

IF/THEN/ELSE (jos/sitten/muuten)-lausekkeet sarakemäärityksessä

IF/THEN/ELSE-lausekkeiden avulla voit tehdä minkä tahansa laskutoimituksen riippuvaiseksi mistä tahansa toisesta sarakkeesta. Voit viitata IF-lausekkeessa muihin sarakkeisiin, mutta et raportin soluun. Kaikkien laskutoimitusten on koskettava kokonaista saraketta. Esimerkiksi laskelman IF B>100 THEN B ELSE C*1,25 tarkoittaa, että "Jos B-sarakkeen summa on suurempi kuin 100, aseta B-sarakkeen arvo CALC-sarakkeeseen. Jos B-sarakkeen summa on pienempi kuin 100, C-sarakkeen arvo kerrotaan 1,25:llä ja tulos sijoitetaan CALC-sarakkeeseen. " IF-lauseketta on aina seurattava looginen lauseke, jonka tulos on joko tosi tai epätosi. Sekä THEN- ja ELSE-lausekkeet voivat viittauksia rajoittamattomaan määrään sarakkeita, ja kyseiset kaavat voivat olla juuri niin monimutkaisia kuin haluat. Huomautus: Et voi sijoittaa laskutoimituksen tuloksia mihinkään muuhun sarakkeeseen. Tulosten on oltava sarakkeessa, joka sisältää kaavan.