Business Intelligence

Tässä ohjeaiheessa viitataan resursseihin, joissa on lisätietoja Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -sovellukseen sisältyvistä Business Intelligence (BI)- ja raportointityökaluista.

Aloittaminen

Analyysityötilat

Finance and Operationsissa on vuorovaikutteisia raportteja, jotka integroituvat saumattomasti sovellusten työtiloihin. Työtiloissa voidaan käyttää monipuolisesti Microsoft Power BI:n tukemia infograafeja ja visuaalisia elementtejä. Näissä infograafeissa ja visuaalisissa elementeissä käytetään monenlaisia kolmansien osapuolien toimittamia ohjausobjekteja. Työtiloista voikin tämän vuoksi muodostaa käyttäjille erittäin visuaalisen ja vuorovaikutteisen kokemuksen.

Käyttäjät voivat käsitellä tietoja napsauttamalla tai koskettamalla sivun visuaalisia elementtejä. He pääsevät näkemään syy- ja seuraussuhteen sekä voivat tehdä yksinkertaisia entä jos -toimintoja työtilasta poistumatta. Upeiden ja vuorovaikutteisten visuaalisten elementtien ansioista käyttäjät jaksavat perehtyä tietoihin ja löytävät tällä tavoin piiloon jääviä trendejä.

Esimerkki Power BI:n käytöstä työtilassa

Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

Liitetoiminta-asiakirjat ja tulostaminen

Liiketoimintatapahtumien tiedot tallennetaan ja välitetään usein raportointiratkaisujen avulla. Raportointiratkaisun onkin tämän vuoksi voitava tuottaa liiketoimintatiedot konkreettisessa muodossa käytössä olevilla laitteilla, kuten verkkotulostimilla. Liiketoiminta-asiakirjoja ovat esimerkiksi myyntilaskut ja sekit.

Liiketoiminta-asiakirjaesimerkkejä

Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

Sähköinen raportointi

Sähköisellä raportointityökalulla (ER-työkalulla) voi määrittää sähköisten asiakirjojen muodot eri maiden tai alueiden lakisääteisten vaatimusten mukaisiksi. Sähköisiä raportointisovelluksia käytetään esimerkiksi tilintarkastuksessa, veroraportoinnissa ja sähköisessä laskutuksessa.

Esimerkki sähköisestä raportoinnista

Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

Taloushallinnon raportointi

Käytettävissä on taloushallinnon vakioraportit, joissa käytetään Finance and Operationsin päätilin oletusluokkia. Voit luoda tai muokata raporttien suunnitteluohjelmalla perinteisiä raportteja, kuten tuloslaskelmia ja taseita. Voit sitten jakaa tulokset organisaation muiden jäsenten kanssa. Taloushallinnon raportteja ovat esimerkiksi taseet, kassavirta ja pääkirjan yhteenveto vuosittain.

Esimerkki taloushallinnon raportoinnista

Lisätietoja on seuraavissa ohjeaiheissa:

Teknisten tietojen raportit

Seuraavissa raporteissa on viitetietoja Finance and Operationsin objekteista: