Talousjohtajan yhteenveto – Power BI -sisältö

Tässä ohjeaiheessa käsitellään talousjohtajan yhteenvetoa ja Microsoft Power BI -sisältöä. Tämä Power BI -sisältö koskee käyttäjiä, joilla on Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsin versio 7.2. Jos käytössä on versio 7.3 tai sitä uudempi versio, lisätietoja on kohdassa Taloushallinnon tiedot.

Power BI -sisällön käyttö

Talousjohtajan yhteenvedon Power BI -sisällön raportit näytetään Talousjohtajan yhteenveto -työtilassa.

Raportit, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Talousjohtajan yhteenveto – Power BI -sisältö koostuu erilaisen Power BI -sisällön raporteista sekä joistakin kirjanpidon toteutuneista ja budjetin saldoista. Talousjohtaja saakin siksi Power BI -sisällön avulla yleiskuvan organisaatiosta.

Seuraavassa taulukossa on esitetty Power BI -sisältö, josta raportit kopioidaan, ja raportit, jotka ovat käytettävissä Talousjohtajan yhteenveto -työtilassa. Erilaisen Power BI -sisällön ohjeistukseen on linkkejä.

Sisältyvä Power BI -sisältö Raportit
Taloudellinen suorituskyky
 • Myyntituotto
 • Kulut
 • Nettotuotto
 • Käyttökate
 • Nykyinen suhde
 • Ostoreskontra yhteensä
 • Myyntireskontra yhteensä
 • Tililuokan mukaiset kulut
 • Kulut – todellinen vs. budjetti
 • Tuotto – todellinen vs. budjetti
Kassa yhteenveto
 • Kassavirtaennuste
 • Pankkitilin saldo
 • Saldo valuutan mukaan
Myynti ja tuottavuus
 • Tuotto alueen mukaan
 • 10 parasta asiakasta tuoton mukaan
 • 10 parasta tuotetta tuoton mukaan
Luotonvalvonnan hallinta
 • Asiakkaiden erääntyneet
 • Luottorajan ylittäneet asiakkaat
 • Erääntyneet saldot
Osto- ja kulutusanalyysi
 • Osto kuukauden tai päivän mukaan
 • 10 suurinta toimittajaa ostojen mukaan
 • 10 parasta tuotetta ostojen mukaan