Ostojen ja kulutuksen analyysi - Power BI -sisältö

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, mitä osto- ja kulutusanalyysin Microsoft Power BI -sisältö sisältää. Siinä kuvataan, miten avaat Power BI -raportit. Lisäksi siinä kerrotaan sisältöpaketin rakentamisessa käytetystä tietomallista ja entiteeteistä.

Yleiskuvaus

Osto- ja kustannusanalyysin Power BI -sisältö on suunniteltu ostopäälliköiden ja budjetista vastaavien esimiesten käyttöön, sillä auttaa seuraamaan ostoja ja kulutusta. Esimiehet voivat analysoida ostoja ja kulutusta seuraavin tavoin:

 • Ostot vuoden alusta (toimittajaryhmän ja yksittäisten toimittajien, hankintaluokan ja yksittäisten tuotteiden ja toimittajan sijainnin mukaan)
 • Ostojen vuosittainen muutos (toimittajaryhmän ja hankintaluokan mukaan)

Sisältö käyttää ostotapahtumiin liittyviä tietoja ja antaa koko yrityksen ostolukujen koostenäkymän sekä toimittaja- ja tuotekohtaisen erittelyn ostoista ja kulutuksesta. Raportit korostavat ostojen ja kulutuksen muutoksia ajanjakson aikana. Tämän vuoksi raportteja voidaan käyttää, kun esimiehille ilmoitetaan yksittäisten toimittajien ja tuotteiden positiivisista ja negatiivisista kulutussuuntauksista. Lisäksi kaaviot osoittavat eri hankintaluokkien ja toimittajaryhmien ostot ja kulutuksen. Näin ollen luokka- ja aluepäälliköitä voivat käyttää kaavioita apuna kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvien muutoksien havaitsemisessa.

Power BI -sisällön käyttö

Osto- ja kulutusanalyysin Power BI -sisältä näkyy Osto- ja kulutusanalyysi -sivulla (Hankinta > Kyselyt ja raportit > Ostojen suorituskykyanalyysi > Osto- ja kulutusanalyysi).

Mittareita, jotka sisältyvät Power BI -sisältöön

Ostojen ja kulutuksen analyysin Power BI -sisältöön lukeutuu raportti, joka koostuu mittarijoukosta. Nämä mittarit visualisoidaan kaavioina, ruutuina ja taulukoina. Seuraavassa taulukossa on visualisointien yhteenveto.

Raporttisivu Kaaviot Ruudut
Ostot toimittajan mukaan
 • 10 parasta toimittajaa ostojen mukaan (pinottu palkkikaavio)
 • Ostot yhteensä toimittajaryhmän/maan/nimen mukaan (ympyräkaavio)
 • Ostot toimittajaryhmän/maan/nimen mukaan (sarakekaavio)
 • Ostot keskimäärin toimittajaryhmän/maan/nimen mukaan (sarakekaavio)
 • Osto yhteensä
 • Ostojen vuosittainen kasvu
 • Toimittajien kokonaismäärä
 • Aktiivisten toimittajien kokonaismäärä
Ostot tuotteen mukaan
 • Ostot hankintaluokan / tuotteen nimen mukaan (sarakekaavio)
 • Ostot yhteensä hankintaluokan / tuotteen nimen mukaan (ympyräkaavio)
 • 10 parasta tuotetta ostojen mukaan (pinottu palkkikaavio)
 • Tuotteiden kokonaismäärä
 • Kaikkien aktiivisten tuotteiden prosenttiosuus tuotteiden kokonaismäärästä
 • Tuotteiden määrä, joista koostuu 80 % ostoista
Ostot kauden mukaan*
 • Ostot kuukauden/päivän mukaan (sarakekaavio)
 • Kumulatiivisten ostojen vuosittainen varianssi (vesiputouskaavio)
 • Ostot yhteensä, vuosittainen kasvu (sarakekaavio)
 • Hankintaraportti (matriisi)
 • Ostojen vuosittainen kasvu
 • Ostojen vuosittainen kasvuprosentti
Ostot toimittajan sijainnin mukaan
 • Ostot kaupungin mukaan
 • Ostojen vuosittainen kasvuprosentti
 • Ostot maan mukaan
Ostojen ja kulutuksen analyysi ajan mukaan
 • Ostojen kuluva vuosi kuukauden/päivän mukaan (viivakaavio)
 • Ostojen kuluva ja edellinen vuosi (viiva- ja sarakekaavio)
Ostojen ja kulutuksen analyysi toimittajan mukaan
 • 10 parasta toimittajaa ostojen prosenttiosuuden mukaan (suppilokaavio)
 • 10 toimittajaa, joiden vuosittainen kulutus on noussut eniten
 • 10 toimittajaa, joiden vuosittainen kulutus on laskenut eniten

* Ostot tänä ja edellisenä vuonna sekä kasvu hankintaluokan mukaan

Tietomalli ja yksiköt

Seuraavia tietoja käytetään osto- ja kulutusanalyysin Power BI -sisällön raporttisivujen täyttämiseen. Nämä tiedot esitetään koottuina mittauksina, joka vaiheistetaan yksikkösäilössä. Yksikkösäilö on analytiikkaa varten optimoitu Microsoft SQL Server -tietokanta. Lisätietoja on ohjeaiheessa yleiskatsaus Power BI:n integraatiosta yksikkökaupan kanssa.

Sisällön koostetut mittaukset ovat alijoukko Microsoft Dynamics AX 2012:n ja AX 2012 R3:n ostokuutiossa saatavilla olleista koostemitoista. Jotta kuution koostetut mittaukset voi tallentaa yksikkösäilöön, niistä on tehtävä käyttöönottokelpoisia. Lisätietoja koostettujen mittojen tallentamisesta yksikkösäilöön on ohjeaiheessa Power BI:n ja yksikkösäilön integroinnin yleiskatsaus. Seuraavat tärkeät koostemitat ovat käytettävissä suoraan laskun rivien yksiköstä. Niitä käytetään sisällön perustana.

Kokonaisuus Tärkeät koostemitat Tietolähde Kenttä kuvaus
Laskurivit Osto VendInvoiceTrans SUM(LineAmountMST) Summa kirjanpitovaluuttana.

Seuraavassa taulukossa esitellään tärkeät mitat, jotka lasketaan sisällössä ja jotka saadaan laskun rivien yksiköstä.

Mitta Laskelma
Kuluvan vuoden ostot Kuluvan vuoden ostot = SUM('Invoice lines'[Purchase])
Edellisen vuoden ostot Edellisen vuoden ostot = CALCULATE(SUM('Invoice lines'[Purchase]), SAMEPERIODLASTYEAR(Dates[Date]))
Ostojen vuosittainen kasvu Ostojen vuosittainen kasvu = [Kuluvan vuoden ostot] – [Edellisen vuoden ostot]

Seuraavia sisällön tärkeitä dimensioita käytetään koostemittojen ositussuodattimina. Tämä parantaa rakeisuutta ja sen avulla saadaan entistä tarkempaa analyysitietoa.

Kokonaisuus Esimerkkejä määritteistä
Toimittajat Toimittajaryhmät, toimittajan maa tai alueet, toimittajan nimi
Tuotteet Tuotenumero, tuotteen nimi, nimikeryhmien nimi
Hankintaluokat Hankintaluokka, hankintaluokkien nimet
Oikeushenkilöt Yrityksen nimi
Päivämäärät Päivämäärät, vuosisiirtymä

Kuluvan kalenterivuoden tiedot näkyvät oletusarvoisesti sisällössä. Voit kuitenkin muuttaa päivämääräsuodatinta raportin suodatinosassa. Voit muuttaa myös yrityssuodatinta.