Työhönoton Power BI -sisältö

Tässä ohjeaiheessa käsitellään työhönoton Microsoft Power BI -sisältöä. Siinä kuvataan, miten avaat Power BI -raportit. Lisäksi siinä kerrotaan sisältöpaketin rakentamisessa käytetystä tietomallista ja entiteeteistä.

Power BI -sisällön käyttö

Työhönoton Power BI -sisältö näkyy Työhönoton hallinta -työtilassa.

Työhönoton hallinnan työtilan raportit ja visualisoinnit

Työhönoton hallinnan työtilassa on Analytiikka-välilehti. Välilehti sisältää Power BI:n upotetun työhönottosisällön. Sisällön yhdessä välilehdessä on yleiskatsaus ja muissa välilehdissä tarkempia tietoja. Seuraavassa taulukossa esitellään kunkin välilehden raportit.

Raportti Sisältö
Työhönoton yleiskatsaus Raporttien yhteenveto
Hakijan analyysi Hakijoiden kokonaismäärä, hakijat työn mukaan, hakijan lähteet, mies- ja naishakijoiden suhde sekä hakijat sijainnin mukaan
Hakijan tila Hakijat tyypin ja tilan mukaan sekä hakijan tila
Työhönoton analyysi Työhönoton nettosuhde, palkkaukseen kuluvat keskimääräiset päivät, epäonnistuneiden palkkausten prosenttiosuus, työhönoton kustannukset, työnoton ja hakeneiden suhde sekä hakijoiden ja työpaikkojen suhde työhönottoprojektin mukaan

Tietomallin ja yksiköiden tiedot

Kaikkien raporttien kaavioita ja ruutuja voi suodattaa sekä kiinnittää koontinäyttöön. Lisätietoja suodattamisesta ja kiinnittämisestä Power BI -ohjelmassa löydät artikkelista Koontinäytön luominen ja määrittäminen.

Seuraavassa taulukossa on esitetty yksiköt, joihin työhönoton Power BI -sisältö perustui.

Kokonaisuus Sisältö Suhteet muihin yksiköihin
Hakija Hakijat, palkatut hakijat, palkkauksen nettosuhde ja kustannukset Hakijan nimi, yritys, kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, maantieteellinen sijainti, demografia, työ, media, työhönottoprojekti
Hakijan nimi Hakijan etunimi, sukunimi ja koko nimi Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Kalenterin vastakirjaus Kalenterin siirtymät raporttien osittamiseen Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Yritys Yritykset, joiden mukaan raportit suodatetaan Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Päivämäärä Päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Demografia Syntymäaika, sukupuoli, etninen alkuperä ja siviilisääty Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Työsuhteessa oleva hakija Hakija, suorituskyky, alkupäivämäärä ja hakijan tyyppi Yritys, kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, maantieteellinen sijainti, hakijan nimi, työsuhde, suoritus, työ, media, työhönottoprojekti
Työsuhde Alkamispäivämäärä, päättymispäivämäärä ja siirtymispäivämäärä Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Maantieteellinen sijainti Paikkakunta, lääni, postinumero ja osavaltio tai provinssi Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Työ Tehtävä, tyyppi ja nimike Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Mediat Hakijoiden lähde Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Suoritus Pisteytys, kuvaus arviointimalli Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Työhönottoprojekti Projektin kuvaus, projektin tila ja avoimet paikat Hakijan, työsuhteessa oleva hakija, irtisanottu hakija
Irtisanottu hakija Työntekijät, joiden työsuhde on päätetty, syy, suorituskyky ja työsuhteen päättymispäivä Yritys, kalenterin vastakirjaus, päivämäärä, maantieteellinen sijainti, suoritus, demografia, työsuhde, media, työhönottoprojekti, hakijan nimi