Pikanäppäimet

Seuraavat pikanäppäimet ovat käytössä koko Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -ohjelmistossa.

Huomautus: Kuvatut pikanäppäimet viittaavat amerikkalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasettelujen pikanäppäimet eivät ehkä vastaa tarkalleen amerikkalaista näppäimistöä.

Toimintojen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Avaa toiminnon haku Ctrl+ tai Alt+Q
Siirry vakiotoimintoruutuun Ctrl+F6
Avaa toimintoruudun tai valikon välilehti Enter tai Väli tai Alt+Alanuoli
Siirry valikossa seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon Alanuoli/ylänuoli
Sulje toimintoruudun tai valikon välilehti Esc
Hiiren kakkospainikkeen napsautus Vaihto+F10
Avaa Finance and Operations -pikavalikko Ctrl+F10
Suorita oletuspainike lomakkeessa/valintaikkunassa Alt+Enter
Painikkeen tai ruudun napsautus Enter tai Väli
Näytä tai päivitä määräruudun tiedot Alt+Ylänuoli

Päivämäärävalitsimen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Avaa päivämäärävalitsin Alt+Alanuoli
Siirry päivämäärävalitsimessa päivämäärästä toiseen Ctrl+Nuolinäppäimet
Siirry seuraavaan/edelliseen kuukauteen Page Down / Page Up
Siirry seuraavaan/edelliseen vuoteen Ctrl+Vaihto+Page Down / Ctrl+Vaihto+Page Up

Tietoruudun pikanäppäimet

Avaa tietoruutu (tai siirrä kohdistus tietoruutuun, jos se on avoinna) Ctrl+F2
Sulje tietoruutu (kun kohdistus on tietoruudussa) Esc
Siirry seuraavaan/edelliseen tietoruutuun (kun kohdistus on tietoruudussa) Alt+Vaihto+Alanuoli / Alt+Vaihto+Ylänuoli
Siirry <n>. tietoruutuun (kun kohdistus on tietoruudussa) Alt+<n> (<n> = 1-9)
Laajenna tietoruutu (kun kohdistus on tietoruudun otsikossa) Väli tai Enter
Tiivistä nykyinen tietoruutu Alt+0

Suodatuksen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Avaa nykyisen sarakkeen ruudukkosuodatus Ctrl+G
Sulje nykyisen sarakkeen ruudukkosuodatus Esc
Avaa suodatinruutu (tai siirrä kohdistus suodatinruudusta päälomakkeeseen ja takaisin, jos suodatinruutu on jo avoinna) Ctrl+F3
Sulje suodatinruutu (kun kohdistus on suodatinruudussa) Esc
Avaa lisäasetusten suodatus/lajittelu Ctrl+Vaihto+F3

Lomakkeen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Luo uusi tietue Alt+N
Tietueen poistaminen Alt+Del tai Alt+F9
Tallenna tietue Alt+S tai Ctrl+S
Palauta Ctrl+Vaihto+F5
Päivitä tiedot Vaihto+F5
Siirry lomakkeessa ensimmäiseen näkyvään kenttään Alt+Vaihto+F
Ota muokkaustila käyttöön tai poista se käytöstä F2
Asiakirjan liittäminen Ctrl+Vaihto+A
Vie Exceliin Ctrl+Vaihto+E
Siirry edelliseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Ylänuoli
Siirry seuraavaan tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Alanuoli
Siirry ensimmäiseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Home
Siirry viimeiseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+End
Avaa tietolomakkeen siirtymisluettelo (tai siirrä kohdistus siirtymisluettelosta päälomakkeeseen tai takaisin, jos se on jo avoinna) Ctrl+F8
Sulje tietolomakkeen siirtymisluettelo (kun kohdistus on siirtymisluettelossa) Esc

Lomakkeen siirtymispikanäppäimet

Toiminto Paina
Siirry seuraavaan/edelliseen kenttään Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry seuraavaan/edelliseen välilehteen Alt+Vaihto+Oikea nuoli / Alt+Vaihto+Vasen nuoli
Siirry seuraavaan/edelliseen pikavälilehteen Alt+Vaihto+Alanuoli / Alt+Vaihto+Ylänuoli
Siirry <n>. pikavälilehteen Alt+<n> (<n> = 1-9)
Siirry <n>. välilehteen Alt+Vaihto+<n> (<n> = 1-9)
Laajenna pikavälilehti (kun kohdistus on sen otsikossa) Väli tai Enter
Tiivistä nykyinen pikavälilehti Alt+0
Vaihda ruudukkonäkymään Ctrl+Vaihto+G
Vaihda tietonäkymään Ctrl+Vaihto+D
Vaihda otsikkonäkymään Ctrl+Vaihto+H
Vaihda rivinäkymään Ctrl+Vaihto+L
Sulje lomake (napsauta Takaisin) Esc
Sulje ja tallenna lomake Vaihto+Esc
Sulje lomake ja hylkää tallentamattomat muutokset Alt+Vaihto+Q

Ruudukon pikanäppäimet

Toiminto Paina
Siirry seuraavaan/edelliseen sarakkeeseen Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry seuraavalle/edelliselle riville Alanuoli/ylänuoli
Siirry seuraavalle tai edelliselle riville valitsematta (Huomautus: tämä pikanäppäin koskee vain monivalintaskenaarioita.) Ctrl+Ylänuoli / Ctrl+Alanuoli
Valitse/tyhjennä nykyinen rivi (Huomautus: tämä pikanäppäin koskee vain monivalintaskenaarioita.) Ctrl+Väli / Ctrl+Napsautus
Lisää seuraava/edellinen rivi valittuun joukkoon (Huomautus: tämä pikanäppäin koskee vain monivalintaskenaarioita.) Vaihto+Väli
Lisää tietyt rivit valittuun joukkoon (Huomautus: tämä pikanäppäin koskee vain monivalintaskenaarioita.) Vaihto+Napsautus
Siirry seuraavalle/edelliselle tietosivulle Page Up / Page Down
Luo uusi rivi ruudukon alaosaan Alanuoli (edellisellä rivillä)
Valitse tai tyhjennä kaikki rivit Ctrl+Vaihto+M
Siirry ensimmäiseen tietueeseen Ctrl+Home
Siirry viimeiseen tietueeseen Ctrl+End

Syötteiden ohjausobjektien pikanäppäimet

Toiminto Paina
Lisää istuntopäivämäärä päivämääräkenttään D+Sarkain
Lisää nykyinen päivämäärä päivämääräkenttään T+Sarkain
Avaa haku, yhdistelmäruutu, päivämäärävalitsin, avattava valintaikkuna Alt+Alanuoli
Sulje haku, yhdistelmäruutu, päivämäärävalitsin, avattava valintaikkuna Esc
Siirrä kohdistus hakuun (kun haku on avoinna) Alt+Alanuoli
Avaa ohjausobjektin tarkennettu esikatselu Alt+Ylänuoli
Valitse nykyisen kentän teksti Ctrl+A
Siirry tekstialueeseen tai poistu siitä HTML-editorin ohjausobjektissa Alt+Alanuoli / Alt+Ylänuoli

Viestinnän pikanäppäimet

Toiminto Paina
Siirry viestikeskukseen Ctrl+Vaihto+F7
Siirry sanomapalkkiin Ctrl+F7
Toiminto Paina
Siirry koontinäyttöön Alt+Vaihto+Home
Siirry siirtymispalkkiin Alt+Vaihto+F1
Siirry siirtymisruutuun Alt+F1
Aseta/poista lomakkeen suosikkimerkintä (kun siirtymisruudun kohdistin on lomakkeessa) Vaihto+F
Siirry yrityksen valitsimeen Ctrl+Vaihto+O
Siirry siirtymishakuun Ctrl+/ tai Alt+G
Avaa ohjeruutu. Ctrl+?
Avaa jäljityksen jäsennin Alt+Vaihto+T

Segmentoidun kirjauksen pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa avattava luettelo (kun se on suljettu) Alt+Alanuoli
Siirrä kohdistus avattavassa luettelossa nykyisen segmentin syötekenttään (kun avattava luettelo on avoinna) Alt+Alanuoli
Sulje avattava luettelo Alt+Ylänuoli
Sulje/avaa avattavan luettelon oikeanpuoleinen osa Alt+Vasen nuoli / Alt+Oikea nuoli
Siirry "Näytä kelvolliset" -tilasta "Näytä kaikki" -tilaan ja päinvastoin Alt+W
Valitse avattavasta luettelosta arvo ja siirry seuraavaan segmenttiin Anna
Siirry sivulla seuraavaan/edelliseen ohjausobjektiin (kun kohdistus on syötteen ohjausobjektissa) Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry lisätietoikkunan seuraavaan/edelliseen syöttökenttään (kun kohdistus on avattavassa luettelossa) Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirrä hakutuloksissa riviä ylös/alas Ylänuoli/alanuoli
Siirrä hakutuloksissa sivua ylös/alas Page Up / Page Down
Siirry haun ylä-/alareunaan Home / End