Pikanäppäimet

Seuraavat pikanäppäimet ovat käytössä koko Dynamics 365 for Finance and Operationsissa.

Huomautus: Kuvatut pikanäppäimet viittaavat amerikkalaiseen näppäimistöasetteluun. Muiden näppäimistöasettelujen pikanäppäimet eivät ehkä vastaa tarkalleen amerikkalaista näppäimistöä.

Pikanäppäimen löytäminen

Ympäristön päivityksestä 11 lähtien käyttäjät ovat löytäneet käytettävissä olevat pikanäppäimet suoraan käyttöliittymästä. Napsauta ohjausobjektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä pikanäppäimet. Näyttöön tulee valintaikkuna, jossa näkyvät pikanäppäimet, joita voit käyttää sivun eri osissa.

Toimintojen pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa toiminnon haku Ctrl+ tai Alt+Q
Siirry vakiotoimintoruutuun ALT + M,A tai Ctrl + F6
Avaa toimintoruudun tai valikon välilehti Enter tai Väli tai Alt+Alanuoli
Siirry valikossa seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon Ylänuoli/alanuoli
Sulje toimintoruudun tai valikon välilehti Esc
Hiiren kakkospainikkeen napsautus Vaihto+F10
Avaa Finance and Operations -pikavalikko Ctrl+F10
Suorita oletuspainike lomakkeessa/valintaikkunassa Alt+Enter
Painikkeen tai ruudun napsautus Enter tai Väli
Näytä tai päivitä määräruudun tiedot Alt+Ylänuoli
Tällä hetkellä käytettävissä olevien pikanäppäinten tarkasteleminen Alt+Vaihto+K

Päivämäärävalitsimen pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa päivämäärävalitsin Alt+Alanuoli
Siirry päivämäärävalitsimessa päivämäärästä toiseen Ctrl + nuolinäppäimet
Siirry seuraavaan/edelliseen kuukauteen Page Up / Page Down
Siirry seuraavaan/edelliseen vuoteen Ctrl+Vaihto+Page Down / Ctrl+Vaihto+Page Up
Siirrä tähän päivään Ctrl+Home
Käytä tämän päivän päivämäärää T
Poista valittu päivämäärä Y
Poimi ei koskaan (tai enimmäispäivämäärä) N

Tietoruudun pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa tietoruutu (tai siirrä kohdistus tietoruutuun, jos se on avoinna) ALT + M,B tai Ctrl + F2
Sulje tietoruutu (kun kohdistus on tietoruudussa) Esc
Siirry seuraavaan/edelliseen tietoruutuun (kun kohdistus on tietoruudussa) Alt+Vaihto+Alanuoli / Alt+Vaihto+Ylänuoli
Siirry <n>. tietoruutuun (kun kohdistus on tietoruudussa) Alt+<n> (<n> = 1–9)
Laajenna tietoruutu (kun kohdistus on tietoruudun otsikossa) Väli tai Enter
Tiivistä nykyinen tietoruutu Alt+0

Suodatuksen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Avaa nykyisen sarakkeen ruudukkosuodatus Ctrl+G
Sulje nykyisen sarakkeen ruudukkosuodatus Esc
Avaa suodatinruutu (tai siirrä kohdistus suodatinruudusta päälomakkeeseen ja takaisin, jos suodatinruutu on jo avoinna) ALT + M,F tai Ctrl + F3
Sulje suodatinruutu (kun kohdistus on suodatinruudussa) Esc
Avaa lisäasetusten suodatus/lajittelu Ctrl+Vaihto+F3

Lomakkeen pikanäppäimet

Toiminto Paina
Luo uusi tietue Alt+N
Tietueen poistaminen Alt+Del tai Alt+F9
Tallenna tietue Alt+S tai Ctrl+S
Palauta Ctrl+Vaihto+F5
Päivitä tiedot Vaihto+F5
Siirry lomakkeessa ensimmäiseen näkyvään kenttään Alt+Vaihto+F
Ota muokkaustila käyttöön tai poista se käytöstä F2
Asiakirjan liittäminen Ctrl+Vaihto+A
Vie Exceliin Ctrl+Vaihto+E
Siirry edelliseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Ylänuoli
Siirry seuraavaan tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Alanuoli
Siirry ensimmäiseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+Home
Siirry viimeiseen tietueeseen (ruudukon ulkopuolella) Ctrl+End
Sulje lomake (napsauta Takaisin) Esc
Sulje ja tallenna lomake Vaihto+Esc
Sulje lomake ja hylkää tallentamattomat muutokset Alt+Vaihto+Q

Lomakkeen siirtymispikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Siirry seuraavaan/edelliseen kenttään Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry seuraavaan/edelliseen välilehteen Alt+Vaihto+Oikea nuoli / Alt+Vaihto+Vasen nuoli
Siirry <n>. välilehteen Alt+Vaihto+<n> (<n> = 1–9)
Siirry seuraavaan/edelliseen pikavälilehteen Alt+Vaihto+Alanuoli / Alt+Vaihto+Ylänuoli
Siirry <n>. pikavälilehteen Alt+<n> (<n> = 1–9)
Siirry seuraavaan/edelliseen lehteen (pystysuora välilehti) Alt+Vaihto+Oikea nuoli / Alt+Vaihto+Vasen nuoli
Siirry <n>. lehteen (pystysuora välilehti) Alt+Vaihto+<n> (<n> = 1–9)
Laajenna pikavälilehti (kun kohdistus on sen otsikossa) Väli tai Enter
Tiivistä nykyinen pikavälilehti Alt+0
Vaihda ruudukkonäkymään Ctrl+Vaihto+G
Vaihda tietonäkymään Ctrl+Vaihto+D
Vaihda otsikkonäkymään Ctrl+Vaihto+H
Vaihda rivinäkymään Ctrl+Vaihto+L

Ruudukon pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Siirry seuraavaan/edelliseen sarakkeeseen Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry seuraavalle/edelliselle riville Ylänuoli/alanuoli
Siirry seuraavalle/edelliselle riville valitsematta

Huomautus: tämä oikotie koskee ainoastaan monivalintaskenaarioita.
Ctrl+Ylänuoli / Ctrl+Alanuoli
Valitse/tyhjennä nykyinen rivi

Huomautus: tämä oikotie koskee ainoastaan monivalintaskenaarioita.
Ctrl+Väli / Ctrl+Napsautus
Lisää seuraava/edellinen rivi valittuun joukkoon

Huomautus: tämä oikotie koskee ainoastaan monivalintaskenaarioita.
Shift+Space
Lisää sarja rivejä valittuun joukkoon

Huomautus: tämä oikotie koskee ainoastaan monivalintaskenaarioita.
Vaihto+Napsautus
Siirry seuraavalle/edelliselle tietosivulle Page Up / Page Down
Luo uusi rivi ruudukon alaosaan Alanuoli (edellisellä rivillä)
Valitse kaikki rivit tai poista ne Ctrl+Vaihto+M
Siirry ensimmäiseen tietueeseen Ctrl+Home
Siirry viimeiseen tietueeseen Ctrl+End
Suorita ruudukon oletustoiminto

Huomautus: tämä pikanäppäin on käytössä, kun kohdistus on solussa, joka sisältää hyperlinkin ja kaikki kyseisen sarakkeen solut sisältävät linkkejä.
Enter
Kohdistuksen siirtäminen valitun rivin ja otsikkorivin välillä Alt+Vaihto+H
Suurenna tai pienennä nykyistä saraketta (kohdistus otsikkorivillä) Oikea nuoli, vasen nuoli
Avaa nykyisen sarakkeen ruudukkosuodatus (kohdistus otsikkorivillä) Enter

Syötteiden ohjausobjektien pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa hyperlinkki Ctrl+Enter
Lisää istuntopäivämäärä päivämääräkenttään D+Sarkain
Lisää nykyinen päivämäärä päivämääräkenttään T+Sarkain
Avaa haku, yhdistelmäruutu, päivämäärävalitsin, avattava valintaikkuna Alt+Alanuoli
Sulje haku, yhdistelmäruutu, päivämäärävalitsin, avattava valintaikkuna Esc
Siirrä kohdistus hakuun (kun haku on avoinna) Alt+Alanuoli
Avaa ohjausobjektin tarkennettu esikatselu Alt+Ylänuoli
Valitse nykyisen kentän teksti Ctrl+A
Siirry tekstialueeseen tai poistu siitä HTML-editorin ohjausobjektissa Alt+Alanuoli / Alt+Ylänuoli
Vaihtaa kohdistuksen tekstialueen ja työkalurivin välillä HTML-editorikomponentissa F6

Viestinnän pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Siirry viestikeskukseen Ctrl+Vaihto+F7
Siirry sanomapalkkiin Ctrl+F7
Toiminto Näppäinyhdistelmä
Siirry koontinäyttöön Alt+Vaihto+Home
Siirry siirtymispalkkiin ALT + M,N tai Alt + Vaihto + F1
Siirry yrityksen valitsimeen Ctrl+Vaihto+O
Hae sivua Ctrl+/ tai Alt+G
Avaa ohjeruutu. Ctrl+?
Avaa jäljityksen jäsennin Alt+Vaihto+T
Siirry siirtymisruutuun Alt + F1
Aseta/poista lomakkeen suosikkimerkintä (kun siirtymisruudun kohdistin on lomakkeessa) Vaihto+F
Siirry vakiotoimintoruutuun ALT + M,A tai Ctrl + F6
Siirry suodatinruutuun (voi sisältää ruudun avaamisen) ALT + M,F tai Ctrl + F3
Siirrä kohdistus sivun sisältöön (kun kohdistus on siirtymisluettelossa) ALT + M,M tai Ctrl + F3
Siirry Tiedot-lomakkeen siirtymisluetteloon (voi sisältää lomakkeen avaamisen) ALT + M,S tai Ctrl + F8
Siirrä kohdistus sivun sisältöön (kun kohdistus on siirtymisluettelossa) ALT + M,M tai Ctrl + F8
Sulje tietolomakkeen siirtymisluettelo (kun kohdistus on siirtymisluettelossa) Esc
Siirry pääsivun sisältöön (kun kohdistus on toisessa ruudussa) Alt+M,M
Siirry tietoruutuun (voi sisältää ruudun avaamisen) ALT + M,B tai Ctrl + F2

Mukauttamisen pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Ota sivun mukauttamistila käyttöön Ctrl+Vaihto+P
Käytä valintatyökalua (mukauttamistilassa) P
Avaa valitun ohjausobjektin pikamukautusikkunan (kun valintatyökalu on käytössä) Väli tai Enter
Käytä siirtotyökalua (mukauttamistilassa) M
Valitse nykyinen ohjausobjekti siirrettäväksi (kun siirtotyökalu on käytössä eikä siirrettävää objektia ole valittu) Väli tai Enter
Poista ohjausobjektin siirtäminen (kun siirtotyökalu on käytössä) Esc
Siirry seuraavaan paikkaan valitussa ohjausobjektissa (kun siirtotyökalu on käytössä) Sarkain tai Oikea nuoli tai Alanuoli
Siirry edelliseen paikkaan valitussa ohjausobjektissa (kun siirtotyökalu on käytössä) Vaihto + Sarkain tai Vasen nuoli tai Ylänuoli
Käytä piilotustyökalua (mukauttamistilassa) H
Vaihda nykyisen objektin näkyvyys (piilotustyökalu) Väli tai Enter
Käytä ohitustyökalua (mukauttamistilassa) K
Määritä, onko nykyinen objekti välilehtien järjestyksessä (ohitustyökalu) Väli tai Enter
Käytä muokkaustyökalua (mukauttamistilassa) E
Vaihda nykyisen objektin muokattavuus (muokkaustyökalu) Väli tai Enter
Käytä yhteenvetotyökalua (mukauttamistilassa) K
Muuta, onko nykyinen objekti yhteenvetokenttänä nykyisessä pikavälilehdessä (yhteenvetotyökalu) Väli tai Enter
Käytä lisäystyökalua (mukauttamistilassa) A
Valitse objekti, jonka säilöä käytetään uusien kenttien lisäämiseen (lisäystyökalu) Väli tai Enter
Tuo mukautukset (mukautustilassa) I
Vie mukautukset (mukautustilassa) X
Poista sivun mukautukset (mukautustilassa) Ctrl + C
Siirrä kohdistus mukauttamisen työkalurivin ja sivun välillä (mukautustilassa) T
Poistu mukautustilasta (mukautustilassa) Esc

Segmentoidun kirjauksen pikanäppäimet

Toiminto Näppäinyhdistelmä
Avaa avattava luettelo (kun se on suljettu) Alt+Alanuoli
Siirrä kohdistus avattavassa luettelossa nykyisen segmentin syötekenttään (kun avattava luettelo on avoinna) Alt+Alanuoli
Sulje avattava luettelo Alt+Ylänuoli
Sulje/avaa avattavan luettelon oikeanpuoleinen osa Alt+Vasen nuoli / Alt+Oikea nuoli
Siirry "Näytä kelvolliset" -tilasta "Näytä kaikki" -tilaan ja päinvastoin Alt+W
Valitse avattavasta luettelosta arvo ja siirry seuraavaan segmenttiin Anna
Siirry sivulla seuraavaan/edelliseen ohjausobjektiin (kun kohdistus on syötteen ohjausobjektissa) Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirry lisätietoikkunan seuraavaan/edelliseen syöttökenttään (kun kohdistus on avattavassa luettelossa) Sarkain / Vaihto+Sarkain
Siirrä hakutuloksissa riviä ylös/alas Ylänuoli/alanuoli
Siirrä hakutuloksissa sivua ylös/alas Page Up / Page Down
Siirry haun ylä-/alareunaan Home / End