Tiedon etsiminen hakujen avulla

Monessa Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -kentässä on hakuja, jotka auttavat sinua löytämään oikean tai halutun arvo. Hakuihin on lisätty useita parannuksia, jotka helpottavat näiden ohjausobjektien käyttöä ja parantavat käyttäjien tuottavuutta. Tässä ohjeaiheessa tutustutaan uusiin hakuominaisuuksiin ja annetaan joitain vinkkejä, joiden avulla käytät järjestelmän hakuja optimaalisesti.

Reagoivat haut

Aiemmissa Finance and Operations -versioissa haku-ohjausobjektin käyttäminen edellytti käyttäjiltä valikon avaamista erikseen. Tämä saattoi olla toteutettu kirjoittamalla ohjausobjektiin tähti (*), jolla hakua suodatettiin ohjausobjektin nykyisen arvon mukaisesti, napsauttamalla valikon painiketta, tai käyttämällä Alt+Alanuoli -pikanäppäintä. Hakuobjekteja on muutettu seuraavilla tavoilla, jotta ne vastaisivat nykyisiä verkkosivukäytäntöjä:

  • Haku-pudotusvalikot aukeavat nyt automaattisesti hetken kuluttua, kun kirjoittaminen on päättynyt, ja valikon sisältö suodatetaan hakuobjektin arvon mukaisesti.
    • Huomaa, että vanha tapa avata hakuvalikko automaattisesti tähden (*) kirjoittamisen jälkeen on poistunut.
  • Kun hakuvalikko on avattu, tapahtuu seuraavaa:
    • Kohdistin jää hakuobjektiin (sen sijaan, että se siirtyisi valikkoon), jotta voit jatkaa hakusanan kirjoittamista. Käyttäjä voi kuitenkin käyttää Ylä- ja Alanuoli -näppäimiä vaihtaakseen valikon riviä ja Enter-painiketta valitakseen valikossa valitun rivin.
    • Valikon sisältö mukautuu hakuobjektin muutosten mukaisesti.

Otetaan esimerkiksi hakukenttä Kaupunki.

Kun kohdistus on Kaupunki-kentässä, voit aloittaa haluamasi kaupungin etsinnän kirjoittamalla muutaman kirjaimen, kuten "col". Kun lopetat kirjoittamisen, haku avautuu automaattisesti ja se suodatetaan näyttämään kaupungit, jotka alkavat kirjaimilla "col".

typeaheadLookupExample

Tässä vaiheessa kohdistin on edelleen hakukentässä. Jos jatkat kirjoittamista, niin, että arvo on "colum", haun sisältö mukautuu automaattisesti vastaamaan hakuobjektin uusinta arvoa.

updateFilterLookupExample

Vaikka kohdistus on yhä hakuobjektissa, voit käyttää lisäksi Ylä- ja Alanuoli-näppäimiä korostaaksesi rivin, jonka haluat valita. Painamalla Enter-näppäintä korostettu rivi valitaan hausta ja ohjausobjektin arvo päivittyy.

changingSelectionLookup

Muiden kuin tunnisteiden kirjoittaminen

Kun kirjoitat tietoja, on luonnollista yrittää tunnistaa yksikkö, kuten asiakas tai toimittaja, nimen perusteella yksikköä edustavan tunnisteen perusteella. Nykyisessä Finance and Operations -versiossa moni (ei kuitenkaan kaikki) haku sallii nyt kontekstitietojen kirjoittamisen. Tämä ominaisuus sallii käyttäjän kirjoittaa tunnisteen tai sitä vastaavan nimen hakuobjektiin.

Esimerkkinä voimme käyttää Asiakkaan tili -kenttää, kun luot myyntitilausta. Tässä kentässä näytetään asiakkaan Tilitunnus, mutta käyttäjä kirjoittaa yleensä mieluummin tähän kenttään tilin nimen tilitunnuksen sijaan luodessaan myyntitilauksia, kuten "Forest Wholesales" "US-003":n sijaan.

Jos käyttäjä syöttää tilitunnuksen hakuobjektiin, valikko aukeaa automaattisesti edellisessä osassa kuvatun mukaisesti, ja käyttäjä näkee alla olevan kuvan mukaisen haun.

Kontekstihaku, kun asiakkaan tilitunnus on syötetty

Käyttäjät voivat nyt myös aloittaa tilin nimen kirjoittamisen. Jos tämä havaitaan, käyttäjä näkee seuraavanlaisen haun. Huomaa, kuinka Nimi-sarake siirretään haun ensimmäiseen sarakkeeseen ja kuinka haku järjestetään ja suodatetaan Nimi-sarakkeen perusteella.

Kontekstihaku, kun asiakkaan tilin nimi on syötetty

Ruudukon sarakeotsikoiden käyttäminen edistyneempään suodattamiseen ja lajitteluun

Edellisissä osiossa käsitellyt haun parannukset helpottavat käyttäjän mahdollisuuksia siirtyä haun rivien välillä "alkaa"-tyyppisen tunnus- tai nimi-kenttähaun perusteella. On kuitenkin tilanteita, joissa oikean rivin löytäminen vaatii edistyneempiä suodattimia tai lajittelua. Näissä tilanteissa käyttäjän on käytettävä haun sisäisiä ruudukon sarakeotsikoiden suodatus- ja lajitteluasetuksia. Otetaan esimerkiksi työntekijä, joka on syöttämässä myyntitilausriviä, johon on haettava oikea "kaapeli" tuotteeksi. Kirjoittamalla "kaapeli" Nimiketunnus-objektiin ei auta, sillä järjestelmässä ei ole "kaapeli"-alkuisia tuotenimiä.

emptyitemlookup

Sen sijaan käyttäjän on tyhjennettävä hakuobjektin arvo ja avattava haun valikko, jota hänen on suodatettava ruudukon sarakeotsikon avulla, alla olevan kuvan mukaisesti. Hiiren (tai kosketusnäytön) käyttäjä voi yksinkertaisesti napsauttaa (tai koskettaa) mitä tahansa sarakkeen otsikkoa avatakseen kyseisen sarakkeen suodatus- ja lajitteluvaihtoehdot. Näppäimistön käyttäjän on yksinkertaisesti painettava Alt+Ala****nuoli-näppäintä toisen kerran, joka siirtää kohdistuksen avattavaan valikkoon, jonka jälkeen käyttäjä siirtyä oikeaan sarakkeeseen sarkaimella ja painaa sitten Ctrl+G -pikanäppäintä avatakseen ruudukon sarakeotsikon valikon.

gridfilteritemlookup

Kun suodatin on otettu käyttöön (ks. alla oleva kuva), käyttäjä voi paikantaa rivin tavalliseen tapaan.

filtereditemlookup