Tervetuloa henkilöstöhallintoon

Henkilöstöhallinto yksinkertaistaa monia rutiininomaisia kirjanpitotehtäviä ja automatisoi monia organisaation henkilöstöön liittyviä prosesseja. Se muodostaa myös kehyksen, jonka avulla henkilöstöhallinnon henkilöstö voi hallita valvottavia alueita. Näitä alueita ovat työntekijän työhönotto ja sitouttaminen, etujen hallinta, koulutus, suorituskyvyn tarkistukset ja muutosten hallinta.

Voit suorittaa henkilöstöhallinnossa seuraavat tehtävät:

  • Organisaatiorakenteiden hallinta
  • Kattavien työntekijätietojen ylläpito työhönottamisesta työsuhteen päättymiseen
  • Etupakettien määrittäminen ja hallinta, työntekijöiden rekisteröinti, huollettavia koskevan kattavuuden määrittäminen ja edunsaajien määrittäminen
  • Poissaolokäytäntöjen luominen ja seuranta
  • Profiilin perustuvan ajanhallinnan toteuttaminen ja hallinta sekä palkkahallintoon vietävien maksutietojen luonti
  • Työntekijöiden osaamistietojen hallinta.
  • Suorituksen arviointi ja työntekijän tavoitteiden toteuttaminen.
  • Työjärjestykset, istunnot ja edistymissuunnitelmat sisältävien koulutuskurssien määrittäminen, järjestäminen ja analysointi
  • Työntekijöiden rekrytointi ja hakijoiden seuranta

Henkilöstöhallinnon strategian kehittäminen

Henkilöstöhallintoa käytettäessä voi päättää organisaation rakenteen elementtien, kuten osastojen, töiden ja toimien, avulla. Nämä ovat henkilöstöhallinnossa määritettäviä peruselementtejä. Yksittäiset työntekijät määritetään töihin liitettyihin toimiin.

Työntekijöiden rekrytointi, työhönotto ja motivointi

Työhönottoprojekteilla hallitaan avoimien toimien mainonnassa käytettävää sisältöä, ja ne voivat helpottaa avoimin työpaikkoihin lähettyjen hakemusten hallintaa. Voit seurata niiden avulla tietyn työhönottoprojektin työpaikkailmoituksiin saatuja vastauksiaja tai tiettyjä hakijoita sekä päivittää avoimien työpaikkojen tilatietoja. Voit myös palkata yksittäisiä hakijoita tai hallita joukkotyöhönottoprojekteja, jotka helpottavat useiden työntekijöiden palkkaamista esimerkiksi sesonkiluonteisissa tilanteissa.

Henkilöstön palkkauksen jälkeen voit määrittää suunnitelmat kompensaation tehokkaaseen ja tasapuoliseen hallintaan sekä hallita nimikkeitä, kuten tietokoneita ja puhelimia, joita organisaatio lainaa työntekijöille. Voit luoda kiinteitä ja muuttuvia kompensaatiosuunnitelmia sekä määrittää säännöt, joilla käytetään kyseisen suunnitelman ehdot täyttävää kompensaatiosuunnitelmaa.

Työntekijöiden kehittäminen ja kouluttaminen

Voit auttaa työntekijöitä saavuttamaan uratavoitteensa samalla, kun toteutat kriittisiä liiketoiminnan tarpeita määrittämällä tavoitteita, luomalla suoritustasoarviointeja ja seuraamalla palautetta. Ohjaajien, kurssityyppien, kurssien, kurssikuvausten, työjärjestysten, edistymissuunnitelmien ja istuntojen määrittäminen ennen kurssin ohjaajan määrittämistä tai työntekijän ilmoittamista kurssille auttaa työntekijöitä kehittämään tarvittavia taitoja. Ohjaajat voivat olla jo järjestelmässä työntekijöinä, hakijoina tai yhteyshenkilöinä.

Etujen luonti ja ylläpito

Henkilöstön kompensaatio voi koostua palkan ja bonusten lisäksi myös muodostetusta etupaketista, johon voi sisältyä sairausvakuutus- ja eläkepaketteja. Voit myös hallita etuja, kuten laina-ohjelmia, jossa yritys lainaa työntekijöilleen nimikkeitä, kuten tietokoneita ja puhelimia.

Työturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden ylläpito

Microsoft Dynamics AX voi auttaa ylläpitämään turvallista ja sovellettavan lainsäädännön mukaista työympäristöä. Esimerkiksi yhdysvaltalainen Americans with Disabilities Act sekä maahanmuutto- ja kansalaisuuslait ovat tällaisia lakeja. Voit vaikkapa hallita tiettyjen töiden fyysisiä vaatimuksia ja seurata apuvälinepyyntöjä, jotka auttavat organisaatiota optimoimaan työvoiman taitojen käytön.

Tietojen kerääminen kyselylomakkeilla

Voit suunnitella ja hallita kyselylomakkeita, joilla voit kerätä tietoja eri tarkoituksia varten. Voit suunnitella ja luoda kyselylomakkeita kyselylomaketoiminnolla. Kun kyselylomake on valmis, voit käyttää laajaa jakelua tai jakaa sen tietyille vastaajille. Kun vastaajat ovat vastanneet lomakkeen kysymyksiin, voit tarkastella ja analysoida tuloksia.