Avoimen kysymyksen luominen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Vastaajat voivat kirjoittaa avoimiin kysymyksiin oman vastauksen. Voit määrittää, onko vastaus numero, desimaaliluku, päivämäärä, kommentti tms. Tässä menettelyssä kerrotaan, miten avoin kysymys luodaan. Aloita menettely siirtymällä kohtaan Kyselylomake > Suunnittelu > Kysymykset. Tämän menettelyn luomisessa käytetty esittely-yritys on USMF.

  1. Valitse Uusi.
  2. Valitse Tyyppi liittyvien kysymysten ryhmittelyä varten.
  3. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  4. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
    • Avoimissa kysymyksissä käytetään Teksti-, Kokonaisluku-, Reaaliluku-, Päivämäärä-, Aika- ja Huomautus-tyyppisiä syöttöjä
  5. Valitse vaihtoehto Syötetyyppi-kentässä.
    • Avoimissa kysymyksissä käytetään Teksti- tai Huomautus-tyyppistä syöttöä.
  6. Syötä kysymys Teksti-kenttään.