Myyntireskontran keskitetyt maksut

Organisaatiot, joihin kuuluu useita yrityksiä, voivat luoda ja hallita maksuja käsittelemällä kaikki yhdessä yrityksessä. Näin samoja tapahtumia ei tarvitse lisätä useisiin yrityksiin. Tässä artikkelissa on esimerkkejä, jotka osoittavat, miten keskitettyjen maksujen kirjaus toteutetaan eri tilanteissa.

Organisaatiot, joihin kuuluu useita yrityksiä, voivat luoda ja hallita maksuja käsittelemällä kaikki yhdessä yrityksessä. Näin samoja tapahtumia ei tarvitse lisätä useisiin yrityksiin. Organisaatio säästää myös aikaa, koska maksuehdotusten, tilitysten sekä avoimien ja suljettujen tapahtumien keskitetyt maksuprosessit ovat tehokkaita.

Maksujen keskittämiseen tarkoitetussa organisaatiossa on useita toimintaa harjoittavia yrityksiä, ja jokainen toimintaa harjoittava yritys hallitsee omien saatavien laskujen tietojaan. Maksut kaikille toimintaa harjoittaville yrityksille vastaanotetaan yhdestä yrityksestä, joka toimii maksun yrityksenä. Selvitysprosessin aikana sovellettavissa olevat erääntymiskohteen ja -lähteen tapahtumat muodostetaan. Voit määrittää, mikä organisaatioon kuuluva yritys vastaanottaa toteutuneet voitto- tai tappiotapahtumat ja kuinka keskitettyihin maksuihin liittyvät käteisalennustapahtumat käsitellään.

Seuraavissa esimerkeissä näytetään, kuinka kirjaus toteutetaan eri tilanteissa. Lähtötilanne on kaikissa esimerkeissä sama:

  • Yritykset ovat Fabrikam, Fabrikam East ja Fabrikam West. Asiakasmaksut lisätään Fabrikamiin.
  • Konsernin sisäinen laskenta -sivun Käteisalennuksen jälkeen -kentän arvoksi on valittu Laskun oikeushenkilö.
  • Konsernin sisäinen laskenta -sivun Valuutanvaihdon voiton tai tappion jälkeen -kentän arvoksi on valittu Maksun oikeushenkilö.
  • Asiakas Northwind Traders on määritetty kunkin yrityksen asiakkaaksi. Eri yritysten asiakkaat tunnistetaan samaksi asiakkaaksi, koska niillä on yhteinen yleisen osoitekirjan tunnus.
Osoitekirjan tunnus Asiakastili Nimi Oikeushenkilö
4050 4 000 Northwind Traders Fabrikam:
4050 4 000 Northwind Traders Fabrikam East:
4050 10 000 Northwind Traders Fabrikam West:

Fabrikam vastaanottaa maksun, jonka summa on 600,00, Fabrikamin asiakastilille 4000, Northwind Traders. Maksu selvitetään asiakastilin 4000 (Fabrikam East) avoimen laskun kanssa.

Lasku kirjataan Fabrikam Eastiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 600,00
Myynti (Fabrikam East) 600,00

Maksu vastaanotetaan ja kirjataan Fabrikamiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 600,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 600,00

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Eastin laskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam) 600,00
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 600,00

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma Hyvityssumma
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 600,00
Myyntireskontra (Fabrikam East) 600,00

Fabrikam vastaanottaa maksun, jonka summa on 580,00, Fabrikamin asiakkaalle 4000, Northwind Traders. Fabrikam Eastilla on avoin lasku asiakkaalle 4000. Laskussa on käytettävissä käteisalennus, jonka summa on 20,00. Maksu selvitetään Fabrikam Eastin avointen laskujen kanssa. Käteisalennus kirjataan laskun yritykseen, joka on Fabrikam East.

Lasku kirjataan Fabrikam Eastiin Fabrikam Westin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 600,00
Myynti (Fabrikam East) 600,00

Maksu vastaanotetaan ja kirjataan Fabrikamiin Fabrikamin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 600,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 600,00

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Eastin laskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam) 580,00
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 580,00

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 580,00
Myyntireskontra (Fabrikam East) 580,00
Käteisalennus (Fabrikam East) 20,00
Myyntireskontra (Fabrikam East) 20,00

Fabrikam vastaanottaa 600,00 euron (EUR) maksun Fabrikamin asiakkaalle 4000, Northwind Traders. Maksu selvitetään asiakkaan 4000 (Fabrikam East) avoimen laskun kanssa. Valuuttakurssivoittotapahtuma muodostetaan selvitysprosessin aikana.

  • Euron (EUR) ja Yhdysvaltain dollarin (USD) vaihtokurssi laskun päivämääränä: 1,2062
  • Euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi maksun päivämääränä: 1,2277

Lasku kirjataan Fabrikam Eastiin Fabrikam Westin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 600,00 (EUR) / 723,72 (USD)
Myynti (Fabrikam East) 600,00 (EUR) / 723,72 (USD)

Maksu vastaanotetaan ja kirjataan Fabrikamiin Fabrikamin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Eastin laskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 0,00 (EUR) / 12,90 (USD)
Realisoitunut voitto (Fabrikam) 0,00 (EUR) / 12,90 (USD)

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam East) 600,00 (EUR) / 736,62 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam East) 0,00 (EUR) / 12,90 (USD)
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 0,00 (EUR) / 12,90 (USD)

Fabrikam kirjaa Fabrikamin asiakkaan 4000, Northwind Traders, maksun Fabrikam Eastin avoimelle laskulle. Laskussa on käytettävissä käteisalennus, ja arvonlisäverotapahtuma muodostetaan. Maksu selvitetään Fabrikam Eastin avoimen laskun kanssa. Valuuttakurssivoittotapahtuma muodostetaan selvitysprosessin aikana. Käteisalennus kirjataan laskutusyritykseen (Fabrikam Eastiin) ja vaihtokurssivoitto maksutapahtuman yritykseen (Fabrikamiin).

  • Euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi laskun päivämääränä: 1,2062
  • Euron ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssi maksun päivämääränä: 1,2277

Vapaatekstilasku kirjataan ja verotapahtuma muodostetaan Fabrikam Eastiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 638,22 (EUR) / 769,82 (USD)
Myynti (Fabrikam East) 600,00 (EUR) / 723,72 (USD)
Arvonlisävero (Fabrikam East) 38,22 (EUR) / 46,10 (USD)

Maksu vastaanotetaan ja kirjataan Fabrikamiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Eastin laskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)
Saaja Fabrikam East (Fabrikam) 0,00 (EUR) / 13,46 (USD)
Realisoitunut voitto (Fabrikam) 0,00 (EUR) / 13,46 (USD)

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam East) 626,22 (EUR) / 768,81 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam East) 0,00 (EUR) / 13,46 (USD)
Maksaja Fabrikam (Fabrikam East) 0,00 (EUR) / 13,46 (USD)
Käteisalennus (Fabrikam East) 12,00 (EUR) / 14,47 (USD)
Myyntireskontra (Fabrikam East) 12,00 (EUR) / 14,47 (USD)

Esimerkki 5: Asiakkaan hyvityslasku ja ensisijainen maksu

Fabrikam vastaanottaa maksun, jonka summa on 75,00, asiakkaalta 4000, Northwind Traders. Maksu selvitetään Fabrikam Westin asiakkaan 10000 avoimen laskun ja Fabrikam Eastin asiakkaan 4000 avoimen hyvityslaskun kanssa. Maksu valitaan ensisijaiseksi maksuksi Selvitä tapahtumat -sivulla.

Lasku kirjataan Fabrikam Westiin asiakkaalle 10000

Tili Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam West) 100,00
Myynti (Fabrikam West) 100,00

Hyvityslasku kirjataan Fabrikam Eastiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntipalautukset (Fabrikam East) 25,00
Myyntireskontra (Fabrikam East) 25,00

Maksu kirjataan Fabrikamiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 75,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 75,00

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Westin laskun ja Fabrikam Eastin hyvityslaskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam East (Fabrikam) 25,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 25,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 100,00
Saaja Fabrikam West (Fabrikam) 100,00

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 25,00
Saaja Fabrikam (Fabrikam East) 25,00

Kirjaus Fabrikam Westiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam (Fabrikam West) 100,00
Myyntireskontra (Fabrikam West) 100,00

Esimerkki 6: Asiakkaan hyvityslasku ilman ensisijaista maksua

Fabrikam vastaanottaa maksun, jonka summa on 75,00, asiakkaalta 4000, Northwind Traders. Maksu selvitetään Fabrikam Westin asiakkaan 10000 avoimen laskun ja Fabrikam Eastin asiakkaan 4000 avoimen hyvityslaskun kanssa. Maksu ei valita ensisijaiseksi maksuksi Selvitä tapahtumat -sivulla.

Lasku kirjataan Fabrikam Westiin asiakkaalle 10000

Tili Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam West) 100,00
Myynti (Fabrikam West) 100,00

Hyvityslasku kirjataan Fabrikam Eastiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntipalautukset (Fabrikam East) 25,00
Myyntireskontra (Fabrikam East) 25,00

Maksu kirjataan Fabrikamiin asiakkaalle 4000

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Käteinen (Fabrikam) 75,00
Myyntireskontra (Fabrikam) 75,00

Fabrikamin maksu selvitetään Fabrikam Westin laskun ja Fabrikam Eastin hyvityslaskun kanssa

Kirjaus Fabrikamiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam) 75,00
Saaja Fabrikam West (Fabrikam) 75,00

Kirjaus Fabrikam Eastiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Myyntireskontra (Fabrikam East) 25,00
Saaja Fabrikam West (Fabrikam East) 25,00

Kirjaus Fabrikam Westiin

Tili: Veloitussumma: Hyvityssumma:
Maksaja Fabrikam (Fabrikam West) 75,00
Myyntireskontra (Fabrikam West) 75,00
Maksaja Fabrikam East (Fabrikam West) 25,00
Myyntireskontra (Fabrikam West) 25,00