Keskitettyjen maksujen määrittäminen

Näiden ohjeiden avulla voit valmistella yhden yrityksen maksujen käsittelyn organisaation muiden yritysten puolesta. Ennen kuin voit aloittaa, varmista, että seuraavat määritykset on tehty:

  • Luo oikeushenkilöt.
  • Määritä kirjanpitoparametrit ja tilikartat.
  • Määritä ostoreskontran ja myyntireskontran parametrit (keskitettyjen maksujen moduulien mukaan).
  • Määritä konsernin sisäinen laskenta.

Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen

Määritä keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkia. Samaa organisaatiohierarkiaa käytetään sekä toimittajien että asiakkaiden keskitetyissä maksuissa. Huomautus: Hierarkian rakenteella ei ole merkitystä keskitettyjen maksujen käsittelyssä. Mikä tahansa hierarkian yritys voi käsitellä maksuja hierarkian toisten yritysten puolesta. Voit luoda uuden organisaatiorakenteen Organisaatiohierarkiat-sivulla. Valitse Tarkoitus-kenttään Keskitetyt maksut.

Keskitettyjen maksujen konsernitilin määrittäminen

Kun nykyisen yrityksen maksutapahtumat selvitetään muiden yritysten laskuja vastaan, jokaiselle yritykselle luodaan asianmukaiset erääntymiskohteen ja -lähteen tapahtumat. Määritä yritys, johon sovellettavissa olevat käteisalennukset ja realisoituneet voitto- tai tappiosummat kirjataan. Ennen kuin aloitat, päätä, mitä yritystä toimittajan ja asiakkaan maksujen käsittelyssä käytetään. Jos yksi yritys käsittelee toimittajan maksut ja toinen asiakkaan maksut, sinun on siirryttävä yritysten välillä. Valitse Konsernin sisäinen laskenta -sivulla sen yrityksen konsernin sisäisen suhteen tietue, jonka puolesta käsittelet maksut.

Keskitetyt maksut -välilehdessä voit määrittää, kirjataanko käteisalennukset maksutapahtuman (tai muun toimittajatilin saldoa pienentävän tapahtuman) yritykseen vai laskutapahtuman (tai muun toimittajatilin saldoa suurentavan tapahtuman) yritykseen. Tämä valinta toimii yhdessä Käteisalennuksen hallinta- ja Ostoreskontran parametrit -sivun Käteisalennuksen hallinta -kentän kanssa. Liikamaksuissa ja pyöristyseroissa käytetään maksutapahtuman yrityksen asetuksia. Liian pienissä maksuissa sekä pyöristyseroissa käytetään laskun yrityksen asetuksia.

Jos suoritat toimittajalle maksun yhdestä yrityksestä ja haluat valita kyseisen toimittajan laskuja muista yrityksistä, varmista, että kunkin yrityksen kaikki vastaavat toimittajatilit käyttävät samaa osoitekirjan tunnusta. Jos vastaanotat maksun asiakkaalta, joka maksaa laskut useaan yritykseen, sinun on varmistettava, että kaikki vastaavat asiakastilit käyttävät samaa osoitekirjatunnusta jokaisessa yrityksessä.

Keskitettyjen maksujen kirjausprofiilien määrittäminen

Kun luot yhdelle yritykselle maksun, joka selvittää muiden yritysten laskut, kummallakin yrityksellä tulee olla sama kirjausprofiilin tunnus. Voit varmistaa, että maksut luodaan oikein, määrittämällä jokaiselle laskun yritykselle kirjausprofiilin, joka vastaa maksun yrityksen kirjausprofiileja. Siirry laskun ensimmäiseen yritykseen ja luo sitten uusi kirjausprofiili Toimittajan kirjausprofiilit -sivulla tai muokkaa aiemmin luotua kirjausprofiilia. Laskun yrityksen kirjausprofiilin valintojen ei tarvitse vastata maksun yrityksen kirjausprofiilin asetuksia.

Keskitettyjen maksujen maksutapojen määrittäminen

Kun luot yhdelle yritykselle maksun, joka selvittää muiden yritysten laskut, kummallakin yrityksellä tulee olla sama maksutapa. Voit varmistaa, että maksut luodaan oikein, määrittämällä jokaiselle laskun yritykselle maksutavan, joka vastaa maksun yrityksen maksutapoja. Siirry laskun ensimmäiseen yritykseen ja luo sitten uusi maksutapa Maksutavat-sivulla tai muokkaa aiemmin luotua maksutapaa. Laskun yrityksen maksutavan valintojen ei tarvitse vastata maksun yrityksen maksutavan asetuksia.

Oletuskuvausten määrittäminen

Voit määrittää yritystenvälisten selvitystositteiden oletuskuvaukset. Tämä oletuskuvaus sisällytetään erääntymiskohteen ja erääntymislähteen tapahtumiin yritystenvälisen selvitysprosessin aikana. Oletuskuvaukset-sivulla voit luoda uudet kuvaukset sekä konserniasiakkaan tilitykselle että konsernitoimittajan tilitykselle valitsemalla kielen ja syöttämällä sitten tekstin.