Kustannusobjektin vastuuhenkilön käyttöoikeudet

Esimiehet voivat tarkastella kustannusseurannan työtilassa keskitetysti kustannusobjektiensa suoriutumista. Esimiehet voivat käyttää tässä tilassa kustannuslaskentatietoja, vaikka he eivät ole kustannuslaskijoita. Tietoturvasyistä esimiesten pitäisi saada tarkastella vain niitä kustannuslaskentatietoja, jotka liittyvät heidän vastuullaan olevien kustannusobjekteihin.

Kustannuslaskennassa on neljä yksilöivää roolia.

Roolin nimi Käyttöoikeus
Kustannuslaskennan hallinta Tehtävä
Kustannuslaskija Operations
Kustannuslaskijan apulainen Operations
Kustannusobjektin vastuuhenkilö Tiimin jäsenet

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, miten kustannusobjektin vastuuhenkilön määritetään esimiehelle.

Kun kustannusobjektin vastuuhenkilön rooli on määritetty esimiehelle, tämä voi suorittaa seuraavat tehtävät:

 • kustannusseurannan työtilan käyttö (asiakasohjelmassa)

  • porautumista tukevien sivujen poraus- ja tarkasteluoikeudet
 • kustannusseurannan työtilan käyttö (mobiilisovelluksessa)

Huomautus

kustannusobjektin vastuuhenkilön roolilla ei voi hallita sitä, mitä kustannusobjekteja käyttäjä voi käyttää ja minkä tietoja hän voi tarkastella. Rivitason suojaus perustuu dimensio- ja käyttöoikeusluettelohierarkioihin.

Käyttöoikeuksien myöntäminen

Seuraavassa on esimerkki dimensiohierarkiasta.

Dimension hierarkiatiedot

Dimensiohierarkian nimi Dimensio Dimensiohierarkiatyypin nimi Käyttöoikeusluettelohierarkia
Organisaatio Kustannuspaikat Dimension luokitteluhierarkia Kyllä

Voit lisätä kuhunkin solmuun käyttäjätunnuksia hierarkian suunnittelutoiminnon Käyttäjät-pikavälilehdessä.

Käyttäjät Dimension jäsenalueet
Solmukohdat Käyttäjätunnus Lähtödimension jäsen Kohdedimension jäsen
Organisaatio Benjamin, Claire
  Hallinto Huhtikuu
    Myyntitiedot Alicia CC002 CC003
CC007 CC007
    Henkilöstöhallinto Arnie CC001 CC001
  Tuotanto David
    Pakkaus Ellen CC005 CC005
    Kokoonpano Chris CC006 CC006

Huomautus

Kustannuslaskijat on määritettävä hierarkian ylimmälle tasolle, jotta he näkevät kaikki kustannuslaskennan merkinnät.

Ennen käyttöoikeushierarkian ja sen suojausasetusten käyttöönottoa Ota käyttöön katseluoikeus kustannusobjektin dimension jäsenille -asetukseksi on valittava Kyllä Kustannuslaskentaparametrit-sivun Yleiset-välilehdessä (Kustannuslaskenta > Asetukset > Parametrit).

Käyttöoikeusluettelohierarkian asetuksilla hallitaan seuraavilla alueilla näkyviä tietoja:

 • Kustannusseurannan työtila (asiakasohjelmassa):

  • Porautumiseen käytettävien sivujen tiedot
 • Kustannusseurannan työtila (mobiilisovelluksessa):

  • Korttien saldot
 • Microsoft Power BI:

  • Power BI -visualisoinneissa näytettävät tiedot
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -asiakasohjelmaan upotetut tietojen Power BI -visualisoinnit

Tärkeä

 • Käyttöoikeusluettelohierarkialla ei ole vaikutusta Power BI -tietoihin, ennen kuin käyttöoikeusluettelohierarkia ja Power BI:n rivitason suojaus ovat muodostaneet parin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kustannuslaskennan sisältöpaketin suojauksen määrittäminen.
 • Tässä ohjeaiheessa käsitellään edellytykset, joita ilman kustannusseurannan työtilaa ei voi käyttää.

Lisäresurssit