Kohdistusperusteet

Kustannuslaskentaa kohdistaa yleiskustannukset kohdistusperusteen perusteella. Kohdistusperuste voi olla määrä, kuten koneen käyttötunnit, kulutetut kilowattitunnit (kWh) tai käytössä olevat neliömetrit. Kohdistusperusteita käytetään lähinnä yleiskustannusten määrittämiseen tuotettavalle varastolle. Esimerkiksi IT-osasto kohdistaa kustannukset kunkin osaston käyttämien tietokoneiden määrän mukaan.

Kustannuslaskennassa on kolmenlaisia kustannusperusteita:

 • Ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet
 • Hierarkian kohdistusperusteet
 • Kaavan kohdistusperusteet

Ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet

Ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet luodaan automaattisesti, kun jokin seuraavan tyyppisistä dimension jäsenistä luodaan:

 • Tilastodimension jäsenet
 • Kustannustason dimension jäsenet

Huomautus

Kustannustason dimension jäseneen perustuvat ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet ottavat huomioon vain tietolähteen arvot. Tietolähde voi olla esimerkiksi kirjanpito tai budjetti.

Esimerkki 1: Kustannustason dimension jäsenen käyttö kohdistusperusteena

Tässä esimerkissä näytetään sellaisen kustannuksen kohdistussäännön luonti, jolla kustannustaso 10002 (työntekijän vakuutus) kohdistetaan kustannustasoon 10001 (palkat) kirjattuun saldoon. Kohdistussääntö määritetään kunkin osaston palkkojen suhteessa kokonaispalkkakustannuksiin. (Tarkistettava)

Tilikartta määritetään kirjanpidossa seuraavasti:

Tilikartta Päätili kuvaus Päätilin tyyppi
Yhteiset ominaisuudet 10 001 Palkat Kulu
Yhteiset ominaisuudet 10 002 Työntekijän vakuutus Kulu

Määritä ensin kustannustason dimensio ja sitten tietoyhdistin. Seuraavat tapahtumat luodaan kustannuslaskennassa tietojen tuonnin jälkeen.

Kustannustason dimension jäsenet

Kustannustason dimension nimi Kustannustaso kuvaus Laji
Kustannustasot 10 001 Palkat Ensisijainen
Kustannustasot 10 002 Työntekijän vakuutus Ensisijainen

Ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet

Nimi kuvaus Kustannustason dimensio
10 001 Palkat Kustannustasot
10 002 Työntekijän vakuutus Kustannustasot

Seuraavat viennit on kirjattu kirjanpitoon:

 • Palkat-päätilin näyttävät viennit tulevat palkanlaskentajärjestelmästä, ja ne on kirjattu kustannuspaikkoihin.
 • Työntekijän vakuutuskulu kirjataan manuaalisesti oletuskustannuspaikkaan.
Kirjauspäivä Kustannuspaikka kuvaus Päätili kuvaus Summa kirjanpitovaluuttana
3.1.2017 CC001 Henkilöstöhallinto 10 001 Palkat 2 000,00
3.1.2017 CC002 FI 10 001 Palkat 5 000,00
3.1.2017 CC003 VS 10 001 Palkat 3 000,00
3.1.2017 CC099 Oletuskustannuspaikka 10 002 Työntekijän vakuutus 1 000,00

Seuraavat viennit luodaan kustannuslaskennassa kirjanpidon lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Kustannusmerkinnät

Kustannusobjekti kuvaus Kustannustaso kuvaus Kustannustoiminta Summa Kirjauspäivä
CC001 Henkilöstöhallinto 10 001 Palkat Luokittelematon 2 000,00 3.1.2017
CC002 FI 10 001 Palkat Luokittelematon 5 000,00 3.1.2017
CC003 VS 10 001 Palkat Luokittelematon 3 000,00 3.1.2017
CC099 Oletuskustannuspaikka 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon 1 000,00 3.1.2017

Tässä yksinkertaistetussa esimerkissä luodaan kohdistussääntö, jolla kustannustaso 10002 (työntekijän vakuutus) kohdistetaan suhteessa kustannustasoon 10001 (palkat) kirjattuun saldoon.

Kustannusten jakosääntö

Kustannusobjektin dimensiohierarkiasolmu Kustannustason dimensiohierarkiasolmu Kustannustoiminta Kohdistusperuste
CC099 10 002 Luokittelematon 10 001

Yleiskustannuslaskennan suorittaminen

Kun kustannustasoa 10001 (palkat) on käytetty kohdistusperusteena, yleiskustannuslaskennan tulos on seuraava:

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin Summa
CC001 Henkilöstöhallinto 2 000 (2 000 ÷ 10 000) × 1 000,00 200,00
CC002 FI 5 000 (5 000 ÷ 10 000) × 1 000,00 500,00
CC003 VS 3 000 (3 000 ÷ 10 000) × 1 000,00 300,00

Kirjauskansio

Kirjauskansio Kirjauskansion tyyppi Kirjanpidon vuosikalenterin kausi Vuosi(a) Kausi Versio
00001 Kustannusten jaon laskentakirjauskansio Tilivuosi 2017 Kausi 1 Yleiskustannusten laskenta / 01-02-2017 23:51:00 / Kirjanpito /2017 / Kausi 1

Kustannusobjektin saldon kirjauskansioviennit

Kirjauspäivä Kustannusobjekti kuvaus Kustannustaso kuvaus Kustannustoiminta Summa
31.1.2017 CC099 Oletuskustannuspaikka 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon 1 000,00

Kustannusmerkinnät

Kustannusobjekti kuvaus Kustannustaso kuvaus Kustannustoiminta Summa Kirjauspäivä
CC099 Oletuskustannuspaikka 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon -1 000,00 31.1.2017
CC001 Henkilöstöhallinto 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon 200,00 31.1.2017
CC002 FI 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon 500,00 31.1.2017
CC099 VS 10 002 Työntekijän vakuutus Luokittelematon 300,00 31.1.2017

Esimerkki 2: Tilastodimension jäsenen käyttö kohdistusperusteena

Tilastodimension jäseniä voidaan käyttää kohdistusperusteena määrittämään käytäntöjä tai raportoimaan kustannusobjektikohtaista ei-rahallista kulutusta. Voit luoda tilastodimension jäseniä manuaalisesti tai tuoda ne tiedostosta tietojen hallinnan tuonti- ja vientityökalulla.

Tilastodimension jäsenet

Tilastodimension nimi Tilastoelementti kuvaus Yksikkö
Tilastoelementit FTE Kokoaikaiset työntekijät Kpl
Tilastoelementit Sähkö Sähkönkulutus kWh

Kun tilastodimension jäsen on tallennettu, vastaava tietue luodaan ennalta määritetyissä dimension jäsenen kohdistusperusteissa.

Ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteet

Nimi kuvaus Tilastoelementin dimensio
FTE Kokoaikaiset työntekijät Tilastoelementit
Sähkö Sähkönkulutus Tilastoelementit

Tilastomitat voivat olla peräisin erilaisista lähteistä:

 • Sähkökulutus voidaan mitata mittareilla, jotka on asennettu eri alueilla yrityksessä.
 • Tilastomittaukset ovat tauluissa. Esimerkiksi HcmEmployment-taulu sisältää kaikkien työntekijöiden ja heidän kustannuspaikkojensa luettelon.
Nimi Kustannuspaikka kuvaus Työntekijätyyppi
Työntekijä A CC001 Henkilöstöhallinto Työntekijä
Työntekijä B CC002 FI Työntekijä
Työntekijä C CC002 FI Työntekijä
Työntekijä D CC003 VS Työntekijä
Työntekijä F CC003 VS Työntekijä

Huomautus

Kaikkia taloushallinnon dimensiota sisältäviä tauluja voidaan käyttää tilastomittausten lähteinä.

Kustannuslaskenta tukee tilastomittauskokoelmaa seuraavan tietoyhteyden avulla:

 • Tietojen hallinnan tuonti- ja vientityökalu
 • Tilastomittaukset

Tilastomittausten saanti järjestelmästä edellyttää tilastomittauksen lähdemallin käyttöä. Lisätietoja on kohdassa Tilastomittauksen lähdemalli. (Linkki lisätään, kun ohjeaihe on kirjoitettu.)

Tilastomittauksen lähdemallit

Nimi Toiminto Lähdetaulu Summakenttä Päivämääräkenttä
FTE-työntekijät Laskenta HcmEmployment Ei käytettävissä Ei käytettävissä

Seuraavat viennit luodaan kustannuslaskennassa tilastomittausten lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti kuvaus Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 1,00
CC002 FI 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00
CC003 VS 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00

Tämä on esimerkki kustannusten jakosäännöstä, jos kokoaikaisen työntekijän ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperuste on määritetty sen kohdistusperusteena.

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 1,00 (1/5) × summa
CC002 FI 2,00 (2/5) × summa
CC003 VS 2,00 (2/5) × summa

Voit tuoda tilastomittaukset kustannuslaskentaan tuotujen tilastomittausten tietoyksikön avulla. Voit käyttää myös tietojen hallinnan tuonti- ja vientityökalua. Sähkönkulutus kirjataan Exceliin seuraavasti.

Kirjauspäivä Dimension jäsen Suuruus Lähdetunniste
31.1.2017 CC001 2,450.00 Sähkö
31.1.2017 CC002 4,100.00 Sähkö
31.1.2017 CC003 15,000.00 Sähkö

Seuraavat viennit luodaan kustannuslaskennassa tilastomittausten lähdetietojen käsittelyn jälkeen.

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 2,450.00
CC002 FI 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 4,100.00
CC003 VS 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 15,000.00

Tämä on esimerkki kustannusten jakosäännöstä, jos sähkön ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperuste on määritetty sen kohdistusperusteena.

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 2,450.00 (2 450 ÷ 21 550) × summa
CC002 FI 4,100.00 (4 100 ÷ 21 550) × summa
CC003 VS 15,000.00 (15 000 ÷ 21 550) × summa

Hierarkian kohdistusperusteet

Kustannuslaskijat voivat luoda hierarkian kohdistusperusteet manuaalisesti käyttämällä kustannusobjektidimension hierarkiasolmua aiemmin luodussa kohdistusperusteessa. Voit rajoittaa tällä tavoin alkuperäisen ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperusteen aluetta. Vain ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperustetta voidaan käyttää useiden hierarkian kohdistusperusten luontiin. Alueita voidaan ylläpitää siinä kustannusobjektidimension hierarkiassa, joka on liitetty hierarkian kohdistusperusteisiin.

Esimerkki: Organisaation kokoaikaisiin työntekijöihin perustuvat hierarkian kohdistusperusteet

Tämä on esimerkki kustannusobjektidimension hierarkiasta, joka voidaan luoda kuvaamaan yksinkertaistettua organisaatiota.

Hierarkian nimi Solmutaso 0 Solmutaso 1 Solmutaso 2 Dimension jäsenet
Organisaatio Toimitusjohtaja Talousjohtaja FICO CC001
Organisaatio Toimitusjohtaja Talousjohtaja Henkilöstöhallinto CC002
Organisaatio Toimitusjohtaja Tietohallintojohtaja VS CC003

Edellisessä osiossa luotu kokoaikaisen työntekijän ennalta määritetyn dimension jäsenen kohdistusperuste sisältää seuraavat viennit.

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti kuvaus Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 1,00
CC002 FI 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00
CC003 VS 31.1.2017 FTE-työntekijät Kokoaikaiset työntekijät 2,00

Kustannus on jaettava organisaation talouspäällikölle raportoivien kustannuspaikkojen kesken. Oikeaksi kohdistussuhteeksi tiedetään kustannuspaikkakohtainen kokoaikaisten työntekijöiden määrä.

Hierarkian kohdistusperusteet

Nimi Kohdistusperuste Kustannusobjektin dimensiohierarkia Kustannusobjektin dimensiohierarkiasolmu
Talousjohtajan kokoaikaisten työntekijöiden määrä FTE-työntekijät Organisaatio Talousjohtaja

Voit tarkistaa esikatselutoiminnolla hierarkian luodun kohdistusperusteen järjestelmän tilastotulosten perusteella.

Kohdistusperusteen tiedot

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 1,00
CC002 FI 2,00

Tämä on esimerkki kustannusten jakosäännöstä, jos kokoaikaisten työntekijöiden määrä talousjohtajan hierarkian kohdistusperusteessa on määritetty sen kohdistusperusteena.

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 1,00 (1/3) × summa
CC002 FI 2,00 (2/3) × summa

Kaavan kohdistusperusteet

Voit määrittää kaavan kohdistusperusteen avulla kaavojen lisäasetuksia oikean kohdistusperusteen saamiseksi. Voit luoda manuaalisesti kaavan kohdistusperusteita.

Kun luot kaavan kohdistusperusteen, valitset, mikä tilastodimensio ja kustannustasodimensio on kaavan peruste. Kaikkia aiemmin valituista dimensioista tulevia kohdistusperusteita voi käyttää kaavan kohdistusperusteena.

Huomautus

Aiemmin määritettyjä kaavan kohdistusperusteita voi käyttää kaavan uuden kohdistusperusteen määrittämiseen.

Kaavan kohdistusperusteen kertoimissa luodaan alias, joka liitetään joko kohdistusperusteeseen tai vakioon. Aliaksia käytetään sitten kaavan määrittämiseen.

Voit määrittää kaavan seuraavien operaattorien avulla.

Symboli:t Teksti
( ) Sulkeet
< Pienempi kuin
> Suurempi kuin
+ Lisäys
Vähennyslasku
* Kertolasku

Perinteisiä JOS-lausekkeita ei tueta. Voit kuitenkin lausekkeita ja tarkistaa niiden totuusarvon.

Tiliote Valintasäännöt Tulos
a > b Tosi 1
a > b Epätosi 0

Esimerkki 1: Yksinkertainen kaava

Sähkölaskussa on usein kaksi osaa:

 • kiinteä sähkönsiirtomaksu
 • Kilowattituntikohtainen kulutukseen perustuva kustannus.

Sähkön ennalta määritetty dimension jäsenen kohdistusperuste on jo määritetty, ja se sisältää seuraavat arvot.

Tilastomerkinnät

Kustannusobjekti Nimi Kirjauspäivä Tilastodimension jäsen kuvaus Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 2,450.00
CC002 FI 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 4,100.00
CC003 VS 31.1.2017 Sähkö Sähkönkulutus 15,000.00

Jos kiinteä maksu on nyt jaettava tasaisesti sähkökuluttavien kustannusobjektien kesken, voit kohdistaa kustannukset kahdella tavalla:

 • Voit luoda uuden ennalta määritetyn kohdistusperusteen, Kiinteä sähkö, ja käyttää sitten tilastomittausta, jonka arvo on 1,0, jokaisella sähköä kuluttavalla kustannusobjektilla.
 • Voit luoda kaavan kohdistusperusteen, Kiinteä sähkö, joka käyttää järjestelmään jo määritettyä sähkön ennalta määritettyä kohdistusperustetta. Tämän vaihtoehdon etuna on, että tiedot on ladattava kustannuslaskentaan vain yhdelle sähkön tilastodimension jäsenelle.

Kaavan kohdistusperuste

Nimi Kustannustason dimensio Tilastodimensio Resepti
Kiinteä sähkö Tilastoelementit

Ennen Kaava-kentän täyttämistä on määritettävä kaavassa käytettävä kaava.

Kaavan kohdistusperusteen kertoimet

Alias Vakio Kohdistusperuste
a Sähkö
b 0,01

Huomaa, että 0 (nolla) ei ole tuettu vakio.

Kaavan kohdistusperuste

Nimi Kustannustason dimensio Tilastodimensio Resepti
Kiinteä sähkö Tilastoelementit a > b

Voit tarkistaa esikatselutoiminnolla kaavan luodun kohdistusperusteen järjestelmän tilastotulosten perusteella.

Kohdistusperusteen tiedot

Kustannusobjekti kuvaus Resepti Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto 2.450,00 > 0,01 1,00
CC002 FI 4.100,00 > 0,01 1,00
CC003 VS 15.000,00 > 0,01 1,00

Tämä on esimerkki kustannusten jakosäännöstä, jos sähkön kaavan kohdistusperuste on määritetty sen kohdistusperusteena.

Kustannusobjektin suuruuden kohdistuskerroin

Kustannusobjekti Nimi Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 1,00 (1/3) × summa
CC002 FI 1,00 (1/3) × summa
CC003 VS 1,00 (1/3) × summa

Esimerkki 2: Lisäasetuksia käyttävä kaava

Tässä esimerkissä sähkön kustannus ei vain seuraa toteutunutta sähkönkulutusta kilowattitunteina. Johto haluaa sisällyttää kannustimen sähkönkulutuksen vähentämiseen.

Sääntö Osuus
a < = 10 000,00 kWh 0.75
a > 10 000,00 kWh 1.15

Kaavan uusi kohdistusperuste, Sähkö käyttö, on luotu.

Kaavan kohdistusperuste

Nimi Kustannustason dimensio Tilastodimensio Resepti
Sähkön käyttö Tilastoelementit

Ennen Kaava-kentän täyttämistä on määritettävä kaavassa käytettävä kaava.

Kaavan kohdistusperusteen kertoimet

Alias Vakio Kohdistusperuste
a Sähkö
b 10 000,00
c 0.75
d 1.15

Kaavan kohdistusperuste

Nimi Kustannustason dimensio Tilastodimensio Resepti
Kiinteä sähkö Tilastoelementit ((a > b) × ((b × c) + (a – b) × d)) + ((a <= b] × a × c)

Voit tarkistaa esikatselutoiminnolla kaavan luodun kohdistusperusteen järjestelmän tilastotulosten perusteella.

Kohdistusperusteen tiedot

Kustannusobjekti Resepti Suuruus
CC001 Henkilöstöhallinto ((2 450,00 > 10 000,00) × ((10 000,00 × 0,75) + (2 450,00 – 10 000,00) × 1,15)) + ((2 450,00 <= 10 000,00) × 2 450,00 × 0,75) 1,837.50
CC002 FI ((2 450,00 > 10 000,00) × ((10 000,00 × 0,75) + (2 450,00 – 10 000,00) × 1,15)) + ((2 450,00 <= 10 000,00) × 2 450,00 × 0,75) 3,075.00
CC003 VS ((2 450,00 > 10 000,00) × ((10 000,00 × 0,75) + (2 450,00 – 10 000,00) × 1,15)) + ((2 450,00 <= 10 000,00) × 2 450,00 × 0,75) 1,3250.00

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin CC003 (IT):n kaavaa:

((15 000,00 > 10 000,00) × ((10 000,00 × 0,75) + (15 000,00 – 10 000,00) × 1,15)) + ((15 000,00 <= 10 000,00) × 15 000,00 × 0,75) = 13 250,00

(1 × (7 500,00 + 5 000,00 × 1,15)) + (0 × 15 000,00 × 0,75)

1 × 7 500,00 + 5 750,00 + 0

Tämä on esimerkki kustannusten jakosäännöstä, jos Kiinteä sähkö -kaavan kohdistusperuste on määritetty sen kohdistusperusteena.

Kustannusobjekti kuvaus Suuruus Kohdistuskerroin
CC001 Henkilöstöhallinto 1,837.50 (1 837,50 ÷ 18 162,50) × summa
CC002 FI 3,075.00 (3 075,00 ÷ 18 162,50) × summa
CC003 VS 13,250.00 (13 250,00 ÷ 18 162,50) × summa