Kustannusobjektin dimensiot

Käytä kustannusten analysointiin kustannuselementin dimensioita määrittämään kustannusvirran kohde. Kustannusobjektin dimensioita käytetään määrittämään, mihin kustannukset tulee liittää. Tässä aiheessa on tietoja kustannusobjektin dimensioista.

Kustannusobjektit ovat mitä tahansa objektityyppejä, joita arvioidaan, mitataan suoraan tai joihin kohdistetaan kustannuksia. Tyypillisiä kustannusobjekteja ovat tuotteet, projektit, resurssit, osastot, kustannuspaikat ja maantieteelliset alueet. Yritysjohto käyttää kustannusobjekteja kustannusten määrittämiseen ja kannattavuusanalyysin tekemiseen.

Kustannusobjektin dimensiot ja kustannusobjektin dimension jäsenet

Kustannusobjekteja kutsutaan kustannusobjektin dimensioiksi. Kun olet päättänyt, mihin yksikköön kustannusobjektin dimensio viittaa, on annettava yksittäisen dimension arvot tai tuotava ne toisista lähdejärjestelmistä kustannuslaskentaan. Yksittäisten dimensioiden arvoja kutsutaan kustannusobjektin dimension jäseniksi. Esimerkiksi haluat käyttää kustannusobjektin dimensiona taloushallinnon dimensiota, jonka nimi on kustannuspaikka. Voidaksesi nähdä, miten kustannukset siirtyvät yksittäisiin kustannuspaikkoihin, sinun on tuotava kustannusobjektin dimensiojäsenet. Tällöin kustannusobjektin dimensiojäsenet ovat todellisia kustannuspaikkoja, kuten myynti, tuotanto, hallinto, maantieteellinen sijainti. Seuraavassa kuvankaappauksessa on esimerkki kustannuspaikoista kustannusobjektin dimensioina ja todellisista kustannuspaikoista kustannusobjektidimension jäseninä.

cost-object-dimensions

Kustannusobjektin dimension jäsenten tuominen tietoyhdistimillä

Voit helpottaa kustannusobjektin dimensiojäsenten tuontia käyttämällä tietoyhdistimiä, joiden avulla voidaan noutaa arvot yksiköistä, joita haluat käyttää kustannusobjektin dimensioina. Voit käyttää valmiita tietoyhdistimiä tai itse muokattuja tietoyhdistimiä.