Dimensiohierarkia

Tässä ohjeaiheessa on tietoja dimensiohierarkioista. Dimensiohierarkian avulla voi määrittää kustannuslaskennan raportoinnin rakenteen, kustannuskäytännöt ja suojausasetukset.

Yleiskuvaus

Dimensiohierarkioita käytetään useissa tilanteissa kustannuslaskennassa. Voit määrittää seuraavat tiedot dimensiohierarkian avulla:

 • Organisaation tarpeita vastaava raportointirakenne
 • Kustannuskäytännöt
 • Suojausasetukset

Esimerkki dimensiohierarkiasta.

Esimerkki dimensiohierarkiasta

Dimensiohierarkia voidaan luoda seuraaville dimensiotyypeille:

 • Kustannustason dimensiot
 • Kustannusobjektin dimensiot
 • Tilastodimensiot

Huomautus

 • Voit luoda samalle dimensiolle useita dimensiohierarkioita, jos tietoja on tarkasteltava eri näkökulmista.
 • Dimensiohierarkia voidaan liittää vain yhteen dimensioon.
 • Dimensiohierarkian rakenteessa voi olla rajoittamaton määrä tasoja. Kaikki tasot ovat käytettävissä Kustannusseuranta-työtilassa. Jos käytät raportointiin Microsoft Exceliä tai Microsoft Power BI:tä, vain 15 ensimmäistä dimensiohierarkian tasoa viedään. Tämä rajoitus on käytössä, koska sekä Excel että Power BI edellyttävät kiinteää rakennetta.
 • Dimensiohierarkialla ei ole voimassaoloaikaa. Tämän vuoksi kaikki dimensiohierarkiaan tehdyt muutokset tallennetaan heti tietueeseen, eikä tiettyä päivämäärää edeltävää ja sen jälkeistä vertailua voi tehdä.

Dimensiohierarkiatyyppi

Uutta dimensiohierarkiaa luotaessa on valittava hierarkiatyyppi. Valitse Kustannuslaskenta > Dimensiot > Dimensiohierarkiat. Valitse ensin Uusi ja sitten dimension hierarkiatyyppi. Voit valita joko Dimension luokitushierarkia tai Dimension luokitteluhierarkia.

Dimension luokitushierarkia

Dimension luokitushierarkiaa käytetään raportointiin. Se tukee vain kustannustason dimensioita. Kun valitset tämän tyypit, seuraavat säännöt ovat käytössä:

 • Dimension jäsen voidaan liittää hierarkiarakenteeseen useammin kuin kerran.
 • Voit sijoittaa kustannustason dimensiojäsenen eri solmukohtiin määrittämällä kustannustoiminnan lehtisolmuun.

Dimension luokitteluhierarkia

Dimension luokitteluhierarkia -tyyppiä käytetään sääntöjen määrittämiseen ja raportointiin. Se tukee kaikkia dimensiota, kuten kustannusobjekteja, kustannustasoja ja tilastodimensioita. Kun valitset tämän tyypin, dimension jäsen voidaan liittää hierarkiarakenteeseen vain kerran.

Dimensiohierarkian luominen ja ylläpitäminen

Dimensiohierarkia luodaan puurakenteena, jossa on solmu- ja lehtisolmusuhteita

 • Solmussa voi olla 1:n alisolmua.
 • Solmuun ei voi olla määritettynä sekä alisolmuja että lehtisolmuja.
 • Lehtisolmu voidaan määrittää vain hierarkian alimmalla tasolla.

Esimerkki

Pienyrityksessä on seuraava organisaatiorakenne, jossa ovat taloushallinto ja henkilöstöhallinto ovat hallinnon alaisia osastoja, kun taas kokoonpano ja pakkaus ovat tuotannon alaisia osastoja.

Organisaatiorakenteen esimerkki

Kustannusobjektidimensio vastaa organisaation kaikkia kustannuspaikkoja.

 • Kustannusobjektin dimensio
  • Kustannuspaikat

Kaikkia kustannuspaikkoja vastaava kustannusobjektidimensio voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Kustannuspaikat kuvaus
CC001 Henkilöstöhallinto
CC002 Myyntitiedot
CC003 Vero
CC007 Myyntireskontra/ostoreskontra
CC005 Kokoonpano
CC006 Pakkaus

Kustannustasodimensio vastaa organisaation kaikkia kustannustasoja

 • Kustannustason dimensio
  • Kustannustasot

Kaikkia kustannustasoja vastaava kustannustasodimensio voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Kustannustasot kuvaus
10 001 Sähkö
10010 Siivous
10011 Lämmitys
40001 MTKUST

Organisaation raportointivaatimukset täyttävä dimension hierarkia voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Dimension hierarkiatiedot

Dimensiohierarkian nimi Dimensio Dimensiohierarkiatyypin nimi Käyttöoikeusluettelohierarkia
Organisaatio Kustannuspaikat Dimension luokitteluhierarkia Nro

Raportoinnin dimensiohierarkia voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Dimension jäsenalueet
Solmukohdat Lähtödimension jäsen Kohdedimension jäsen
Organisaatio
  Hallinto
    Myyntitiedot CC002 CC003
CC007 CC007
    Henkilöstöhallinto CC001 CC001
  Tuotanto
    Pakkaus CC005 CC005
    Kokoonpano CC006 CC006

Käytäntövaatimukset täyttävä dimension hierarkia voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Dimension hierarkiatiedot

Dimensiohierarkian nimi Dimensio Dimensiohierarkiatyypin nimi
Kustannustoiminta Kustannustasot Dimension luokitteluhierarkia

Käytännön dimensiohierarkia voidaan määrittää tässä kuvatulla tavalla.

Dimension jäsenalueet
Solmukohdat Lähtödimension jäsen Kohdedimension jäsen
Kustannustoiminta
  Kiinteä kustannus 10 001 10011
  Muuttuva kulu 40001 40010

Huomautus

Solmulla voi olla Dimension jäsenalueet -kohdassa 1:n dimension jäsenaluetta. Voit lisätä ne dimension jäsentunnukset, jotka eivät ole vielä dimension jäseniä. Tämä menetelmä mahdollistaa hierarkian käytön myös tulevaisuudessa.

Hierarkian kopiointi

Voit kopioida nykyisen dimensiohierarkian uuden dimensiohierarkian lähtökohdaksi. Tämä on kätevää, jos haluat verrata edellistä dimensiohierarkiaa uuteen dimensiohierarkiaan.

Hierarkian solmujen järjestäminen uudelleen

Voit siirtää solmua rakenteessa ylös- tai alaspäin nykyisellä tasolla. Voit järjestää tällä tavoin solmut uudelleen Kustannusseuranta-työtilassa tehtävää raportointia varten.

Voit siirtää solmu hierarkiassa uuteen sijaintiin valitsemalla kohdesolmun. Solmun voi siirtää kahdella tavalla:

 • Siirrä alapuolelle – siirrä valittu solmu nykyisestä sijainnista hierarkiassa ja lisää valitun kohdesolmun alapuolelle.
 • Siirrä jälkeen – siirrä valittu solmu nykyisestä sijainnista hierarkiassa ja lisää se valitun kohdesolmun jälkeen hierarkiatasolla.

Huomautus

Solmujen järjestystä ei säilytetä, kun tiedot viedään Exceliin tai Power BI:iin, koska niistä käytetään oletusarvoisesti aakkosnumeerista lajittelua. Järjestys on palautettava manuaalisesti.

Raportoinnin dimensiohierarkioiden määrittäminen

Dimensiohierarkiat ovat tärkeitä raportoinnissa. Voit määrittää niiden avulla yksittäiseen organisaatioon sopivan rakenteen. Koosteet tehdään dimensiohierarkian solmutasolla, jotta asianomaiset millä tahansa organisaatiotasolla voivat nähdä minkä tahansa tason tietoja.

Dimensiohierarkiat ovat käytettävissä seuraavissa raportointityökaluissa. Tällä tavoin voidaan varmistaa raportointirakenteen yhdenmukaisuus.

 • Kustannusseuranta -työtila (asiakasohjelma):

  • Määritykset ohjaavat.
 • Kustannusseuranta-työtila (mobiilisovellus):

  • Määritykset ohjaavat.
 • Excel

  • Mahdollisuus valita tietyt vientimääritelmäkohtaiset dimensiohierarkiat:

   • Yksi kustannustason dimensiohierarkia (pakollinen)
   • Yksi kustannusobjektin dimensiohierarkia (valinnainen)
   • Yksi tilastodimension hierarkia (valinnainen)
 • Power BI:

  • Kaikki dimensiohierarkiat ovat käytettävissä.

Jos luot raportteja Excelissä tai Power BI:ssa, vain 15 ensimmäistä dimensiohierarkian tasoa viedään. Tämä rajoitus on käytössä, Excelissä ja Power BI:ssa on käytettävä kiinteää rakennetta. Jos hierarkiassa on yli 15 tasoa, lisätasoja ei viedä. Normalisoidussa taulussa on tietue kullekin hierarkian dimension jäsenelle. Niinpä kooste tehdään automaattisesti. Tämä auttaa varmistamaan, että minkä tahansa hierarkian 15 käytettävissä olevan tason saldot ovat edelleen oikeat.

Seuraavassa on esimerkki raportointirakenteen dimensiohierarkiasta.

Kustannusobjektin dimensiohierarkia – taso 1 Kustannusobjektin dimensiohierarkia – taso 2 Kustannusobjektin dimensiohierarkia – taso 3 Kustannusobjektin dimensiohierarkia – taso 4 Kustannusobjektin dimensiohierarkia – taso 15
Organisaatio Hallinto Myyntitiedot CC002
Organisaatio Hallinto Myyntitiedot CC003
Organisaatio Hallinto Myyntitiedot CC007
Organisaatio Hallinto Henkilöstöhallinto CC001
Organisaatio Tuotanto Pakkaus CC005
Organisaatio Tuotanto Kokoonpano CC006

Raportoinnissa käytettävien dimensiohierarkioiden päivittäminen

Edellä mainituissa raportointityökaluissa käytettävät dimensiohierarkiat on ajan mittaan päivitettävä. Dimensiohierarkiat voi päivittää asiakasohjelman päivityksellä.

 • Kustannusseuranta -työtila (asiakasohjelma)
 • Kustannusseuranta-työtila (mobiilisovellus)

Välimuistiin valmiiksi tallennettu työ noutaa dimensiohierarkioiden päivitykset 24 tunnin välein. Kun viedyt tiedot on päivitetty, päivitetyt dimensiohierarkiat ovat käytettävissä seuraavissa työkaluissa:

 • Excel
 • Power BI

Huomautus

Voit käynnistää dimensiohierarkian välimuistin päivityksen viemällä dimensiohierarkian tai päivitettävät hierarkiat uudelleen Exceliin.

Kustannuskäytäntöjen dimensiohierarkioiden määrittäminen

Kustannuslaskenta sisältää useita käytäntöjä, joissa yksityiskohtaiset säännöt määritetään. Seuraaville käytännöille on määritettävä vähintään yksi dimensiohierarkia:

 • Kustannustoiminta
 • Kustannusten jako
 • Kustannusten kohdistus
 • Kustannusten koonti

Sääntöjä on helppo luoda dimensiohierarkioissa. Sinun ei tarvitse luoda sääntöjä dimensioyhdistelmän jokaiselle jäsenelle, jos käytät dimensiohierarkian tasojen mukaan muodostettavia dimension jäsenkoosteita. Jos sinulla on päällekkäisiä sääntöjä, sinun on määritettävä järjestelmää varten säännöt, jotka se ottaa huomioon yleiskustannuslaskennassa.

Esimerkki: kustannustoimintakäytännön määrittäminen

Uusi kustannustoimintakäytäntö luodaan ja soveltuvat dimensiohierarkiat määritetään käytäntöön tässä kuvatulla tavalla.

Kustannustoimintakäytäntö

Käytännön nimi Kustannustason dimensiohierarkia Kustannusobjektin dimensiohierarkia Kirjanpitovaluutta
Kustannustoiminta Kustannustoiminta Organisaatio USD

Säännöt

Kustannustason dimensiohierarkiasolmu Kustannusobjektin dimensiohierarkiasolmu Kiinteä prosenttiosuus Kiinteä summa Voimassaolo alkaa Voimassaolo päättyy
Kiinteä kustannus Organisaatio 100,00 0,00 1/1/2017 En koskaan
10 001 Organisaatio 0,00 150,00 1/1/2017 En koskaan
10001 (*) Myyntitiedot 50,00 1/1/2017 En koskaan
Kustannustoiminta tai muuttuva kulu(**) Organisaatio 0,00 0,00 1/1/2017 En koskaan

* Muuttuvan kulun solmua ei tarvita. Jos kustannusta ei ole luokiteltu kiinteäksi kustannukseksi, sen on oltava muuttuva kulu.

** Yksityiskohtainen sääntö luodaan kustannustason jäsenen 10001 ja kaikkien niiden kustannusobjektin jäsenten yhdistelmällä, jotka on koottu taloushallinnon hierarkiatasossa (CC002, CC003, CC007).

Edellä olevat säännöt osoittavat, miten joustavia dimensiohierarkiat ovat. Ylätasojen sääntöjen määrittäminen pitää ylläpidon tarpeen mahdollisimman vähäisenä. Voit sitten määrittää yksityiskohtaisia, tiettyyn liiketoimintatavoitteeseen sopivia sääntöjä.

Jos säännössä käytettäviä dimensiohierarkioita päivitetään, järjestelmä tuo päivitykset automaattisesti eteen.

Jos säännön rakeisuustasoa ei enää tarvita, sääntö vanhenee.

Esimerkiksi tiettyä taloushallinnon kustannusobjektidimension hierarkiasolmun kustannustoimintasääntöä ei enää tarvita. Siinä tapauksessa Vanhenemissääntö-vaihtoehdon valinta määrittää säännön vanhentumaan.

Kustannustason dimensiohierarkiasolmu Kustannusobjektin dimensiohierarkiasolmu Kiinteä prosenttiosuus Kiinteä summa Voimassaolo alkaa Voimassaolo päättyy
Kiinteä kustannus Organisaatio 100,00 0,00 1/1/2017 En koskaan
10 001 Organisaatio 0,00 150,00 1/1/2017 En koskaan
10 001 Myyntitiedot 50,00 1/1/2017 20/1/2017
Kustannustoiminta tai muuttuva kulu Organisaatio 0,00 0,00 1/1/2017 En koskaan

Tätä sääntöä ei oteta enää huomioon, jos yleiskustannuslaskenta tehdään myöhemmin kuin 20.1.2017.

Huomautus

Voimassaolo alkaa- ja Voimassaolo päättyy -kenttiä voimassaolopäivä ja -aika. Voit määrittää säännön vanhentumaan ja suorittaa uuden yleiskustannuslaskennan samana päivänä.

Suojausasetusten dimensiohierarkioiden määrittäminen

Kustannuslaskentatietojen pitäisi olla kaikkien raportointiyksiköistä vastaavien esimiesten käytettävissä. Kustannuslaskennan terminologiassa raportointiyksikkö vastaa kustannusobjektia tai kustannusobjektien joukkoa.

Periaatteessa kaikki esimiehet voivat käyttää erittäin arkaluonteisia liiketoimintatietoja, kuten tuottoja ja katteita. Tämän vuoksi on suojausasetusten määrittäminen on tärkeää, jotta esimiehet näkevät heidän kannaltaan oleelliset tiedot. Dimensiohierarkioiden määrittäminen auttaa hallitsemaan tietojen suojausta.

 • Dimensiohierarkioita käytetään vain silloin, kun dimensiohierarkiaviittauksessa valittu dimensioarvo on kustannusobjektidimensio.
 • Käyttöoikeusluettelon hierarkiassa yhdelle kustannusobjektidimensiolle voidaan ottaa käyttöön vain yksi dimensiohierarkia.

Dimension hierarkiatiedot

Dimensiohierarkian nimi Dimensio Dimensiohierarkiatyypin nimi Käyttöoikeusluettelohierarkia
Organisaatio Kustannuspaikat Dimension luokitteluhierarkia Kyllä

Hierarkian suunnittelutoiminnossa on uusi Käyttäjät-pikavälilehti. Voit lisätä välilehdessä yhden käyttäjätunnukset tai useita tunnuksia jokaiseen hierarkian solmuun.

Käyttäjät Dimension jäsenalueet
Solmukohdat Käyttäjätunnus Lähtödimension jäsen Kohdedimension jäsen
Organisaatio Benjamin, Claire
  Hallinto Huhtikuu
    Myyntitiedot Alicia CC002 CC003
CC007 CC007
    Henkilöstöhallinto Arnie CC001 CC001
  Tuotanto David
    Pakkaus Ellen CC005 CC005
    Kokoonpano Chris CC006 CC006

Huomautus

Kustannuslaskijat on määritettävä hierarkian ylimmälle tasolle, jotta he näkevät kaikki kustannuslaskennan merkinnät.

Ota käyttöoikeusluettelon hierarkian ja sen suojausasetukset käyttöön valitsemalla Kustannuslaskenta > Asetukset > Parametrit > Yleiset. Valitse parametri Ota käyttöön katseluoikeus kustannusobjektin dimension jäsenille.

Käyttöoikeusluettelon hierarkian asetuksilla hallitaan seuraavilla alueilla näkyviä tietoja:

 • Kustannusseuranta -työtila (asiakasohjelma):

  • Niiden lomakkeiden tiedot, joilla skenaarioihin poraudutaan
 • Kustannusseuranta-työtila (mobiilisovellus):

  • Korttien saldot
 • Power BI:

  • Power BI -visualisoinneissa näytettävät tiedot
  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations -asiakasohjelmaan upotetut tietojen Power BI -visualisoinnit

Huomautus

 • Käyttöoikeusluettelon hierarkia ei ole vaikuta Power BI -tietoihin, ennen kuin käyttöoikeusluettelon hierarkia ja Power BI:n rivitason suojaus ovat muodostaneet parin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kustannuslaskennan sisältöpaketin suojauksen määrittäminen.
 • Käyttöoikeusluettelon hierarkia ei suojaa Exceliin vietyjä tietoja. Niinpä vain niiden kustannuslaskijoiden ja esimiesten, joilla on tietojen täydet katseluoikeudet, pitäisi käyttää raportointityökalua.