Jäännöspoisto 125 prosenttia

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus 125 prosentin jäännösarvon poistomenetelmästä.

Kun käyttöomaisuuden poistoprofiili määritetään ja Poistoprofiilit-sivun Menetelmä -kentästä valitaan Jäännösarvo 125 %, tähän poistoprofiiliin liitetyn käyttöomaisuuden poistoprosentti on sama kullakin poistojaksolla. Tämä prosentti lasketaan omaisuuserän käyttöajan mukaan. Jos omaisuuserän käyttöaika on esimerkiksi viisi vuotta, poistoprosentti on 25 (125 % ÷ 5).

Jos haluat määrittää jäännösarvoksi 125 %, valitse Poistoprofiilit-sivulla myös Poistovuosi- ja Kausiväli-kentän asetukset. Kausiväli-kentän käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat Poistovuosi-kentässä valitun arvon mukaan.

Poistovuoden valitseminen

Voit valita Poistoprofiilit-sivulla Poistovuosi-kenttään joko Kalenteri tai Tilikausi. Oletusarvo on Kalenteri.

Valinta määrittää, mitä valintoja Kausiväli-kentässä on käytettävissä. Tämä kenttäsi määrittää poiston jaksotuksen kirjauspäivät ja -määrät kalenterivuoden aikana.

Kalenteri

Voit säilyttää Poistovuosi -kentässä oletusarvon Kalenteri.

Kalenteri-vaihtoehto päivittää joka vuosi poistokannan 1. tammikuuta. Yleensä poistokanta on nettokirjanpitoarvo vähennettynä jäännösarvolla. Alla olevissa esimerkeissä poistokanta on laskentasarakkeen ensimmäisen lausekkeen osoittaja.

Jos poistovuodeksi valitaan Kalenteri, Kausiväli-kentässä ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  • Vuosittain kirjaa summan 31. joulukuuta.
  • Kuukausittain kirjaa kuukausikohtaisen poiston kunkin kuun lopussa.
  • Neljännesvuosittain kirjaa neljännesvuoden poiston kalenterivuoden kunkin neljänneksen lopussa (31.3, 30.6. 30.9. ja 31.12.)
  • Puolivuosittain kirjaa puolen vuoden summan kalenteripuolivuosittain (30.6. ja 31.12.).
  • Päivittäin kirjaa päivittäisen poistomenetelmän poistosumman käyttämällä yhtä tapahtumaa päivää kohden.

Veroasiakirja

Jos valitset Poistovuosi-kentässä Tilivuosi-vaihtoehdon, 125 prosentin poisto lasketaan kirjalle määritetyn kirjanpidon vuosikalenterin tilivuoden perusteella tai Kirjanpito-sivulla valitun kirjanpidon vuosikalenterin perusteella. Kirjanpidon vuosikalenterit määritetään Kirjanpidon kalenterit -sivulla.

Esimerkiksi tilikauden 1.7 – 30.6. poistojen laskeminen alkaa 1.7. Tilivuosi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Poisto säätyy automaattisesti kutakin tilijaksoa varten ja seuraavan tilivuoden pituus määräytyy Kirjanpidon kalenterit-lomakkeessa määritetyistä tilijaksojen asetuksista.

Jos valitset poistovuodeksi Tilivuosi, seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa Kausiväli-kentässä:

  • Vuosittain-vaihtoehto kirjaa tilikaudelle lasketun poiston kokonaismäärän yhtenä summana tilikauden viimeisenä päivänä.
  • Tilikausi kirjaa tilivuodelle lasketun poiston kokonaismäärän. Summa on jaksotettu tilikausille, jotka määritetään Kirjanpidon kalenterit -sivulla.

Esimerkki 125 prosentin jäännöspoistosta

Hankintakustannukset 11 000
Jäännösarvo 1 000
Poistokanta 10 000
Käyttöikä vuosina 5
Vuosittainen poistoprosentti: 25 %

125 %:n jäännösarvomenetelmä jakaa arvon 125 % käyttövuosilla. Kyseinen prosentti kerrotaan käyttöomaisuuserän nettokirjanpitoarvolla, jolloin saadaan tulokseksi vuoden poistosumma.

Kausi Vuotuisen poistomäärän laskeminen Kirjanpitoarvo Nettokirjanpitoarvo vuoden lopussa:
Vuosi 1 (11 000 – 1 000) × 25% = 2 500 (11 000 – 2 500) = 8 500 (11 000 – 1 000 – 2 500) = 7 500
Vuosi 2 7 500 × 25 % = 1 875 (8 500 – 1 875) = 6 625 (7 500 – 1 875) = 5 625
Vuosi 3 5 625 × 25 % = 1 406,25 (6 625 – 1 406,25) = 5 218,75 (5 625 – 1 406,25) = 4 218,75

Huomautus

Jos 125 %:n jäännösarvon poistomenetelmän avulla laskettu määrä on pienempi kuin tasapoistomenetelmän avulla laskettu määrä, jäljellä olevalle käyttöiälle on yleensä olemassa tasapoistomenetelmä.