Jäännöspoisto 200 prosenttia

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus 200 prosentin jäännösarvon poistomenetelmästä.

Kun käyttöomaisuuden poistoprofiili määritetään ja Poistoprofiilit-sivun Menetelmä -kentästä valitaan Jäännösarvo 200 %, tähän poistoprofiiliin liitetyn käyttöomaisuuden poistoprosentti on sama kullakin poistojaksolla. Prosentti lasketaan omaisuuserän käyttöajan mukaan. Jos omaisuuserän käyttöaika on esimerkiksi viisi vuotta, poistoprosentti on 40 (200 % ÷ 5).

Tästä menetelmästä käytetään myös nimeä DDB-menetelmä.

Jos haluat määrittää jäännösarvoksi 200 %, valitse Poistoprofiilit-sivulla myös Poistovuosi- ja Kausiväli-kentän asetukset. Kausiväli-kentässä valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat Poistovuosi-kentässä valitun arvon mukaan.

Poistovuoden valitseminen

Voit valita Poistoprofiilit-sivulla Poistovuosi-kenttään joko Kalenteri tai Tilikausi. Oletusarvo on Kalenteri.

Valinta määrittää, mitä valintoja Kausiväli-kentässä on käytettävissä. Tämä kenttäsi määrittää poiston jaksotuksen kirjauspäivät ja -määrät kalenterivuoden aikana.

Kalenteri

Voit säilyttää Poistovuosi -kentässä oletusarvon Kalenteri.

Kalenteri-vaihtoehto päivittää joka vuosi poistokannan 1. tammikuuta. Yleensä poisto on nettokirjanpitoarvo vähennettynä jäännösarvolla. Alla olevissa esimerkeissä poistokanta on laskentasarakkeen ensimmäisen lausekkeen osoittaja.

Jos poistovuodeksi valitaan Kalenteri, Kausiväli-kentässä ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  • Vuosittain kirjaa summan 31. joulukuuta.
  • Kuukausittain kirjaa kuukausikohtaisen poiston kunkin kuun lopussa.
  • Neljännesvuosittain kirjaa neljännesvuoden poiston kalenterivuoden kunkin neljänneksen lopussa (31.3, 30.6. 30.9. ja 31.12.)
  • Puolivuosittain kirjaa puolen vuoden summan kalenteripuolivuosittain (30.6. ja 31.12.).
  • Päivittäin kirjaa päivittäisen poistomenetelmän poistosumman käyttämällä yhtä tapahtumaa päivää kohden.

Veroasiakirja

Jos valitset Poisto vuosi-kentässä Tilivuosi-vaihtoehdon, 200 prosentin jäännösarvo lasketaan kirjalle määritetyn kirjanpidon vuosikalenterin tilivuoden perusteella tai Kirjanpito-sivulla valitun kirjanpidon vuosikalenterin perusteella. Kirjanpidon vuosikalenterit määritetään Kirjanpidon kalenterit -sivulla.

Esimerkiksi tilikauden 1.7 – 30.6. poistojen laskeminen alkaa 1.7. Tilivuosi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Poisto oikaistaan jokaisella kaudella. Kirjanpidon kalenterit -sivun kausien asetuksissa määritetään seuraavan tilikauden pituus.

Jos poistovuodeksi valitaan Tilivuosi, Kausiväli-kentässä ovat valittavana seuraavat vaihtoehdot:

  • Vuosittain-vaihtoehto kirjaa tilikaudelle lasketun poiston kokonaismäärän yhtenä summana tilikauden viimeisenä päivänä.
  • Tilikausi kirjaa tilivuodelle lasketun poiston kokonaismäärän. Summa on jaksotettu tilikausille, jotka määritetään Kirjanpidon kalenterit -sivulla.

Esimerkki 200 prosentin jäännöspoistosta

Hankintakustannukset 11 000
Jäännösarvo 1 000
Poistokanta 10 000
Käyttöikä vuosina 5
Vuosittainen poistoprosentti: 40 %

200 %:n jäännösarvomenetelmä jakaa arvon 200 % käyttövuosilla. Kyseinen prosentti kerrotaan käyttöomaisuuserän nettokirjanpitoarvolla, jolloin saadaan tulokseksi vuoden poistosumma.

Kausi Vuotuisen poistomäärän laskeminen Kirjanpitoarvo Nettokirjanpitoarvo vuoden lopussa:
Vuosi 1 (11 000 – 1 000) × 40 % = 4 000 11 000 – 4 000 = 7 000 11 000 – 1 000 – 4 000 = 6 000
Vuosi 2 6 000 × 40 % = 2 400 7 000 – 2 400 = 4 600 6 000 – 2 400 = 3 600
Vuosi 3 3 600 × 40 % = 1 440 4 600 – 1 440 = 3 160 3 600 – 1 440 = 2 160

Huomautus

Jos 200 %:n jäännösarvon poistomenetelmän avulla laskettu määrä on pienempi kuin tasapoistomenetelmän avulla laskettu määrä, jäljellä olevalle käyttöiälle on yleensä olemassa tasapoistomenetelmä.