Kulutuspoisto

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus poiston kulutusmenetelmästä.

Kun määrität käyttöomaisuuksien poistoprofiilin ja valitset Poistoprofiilit-sivun Menetelmä-kentässä Kulutus, poistoprofiiliin määritetyt käyttöomaisuudet perustuvat niiden käyttöön. Prosenttiosuuksia ja välejä ei tarvitse määrittää Poistoprofiilit-sivulla. Kun olet luonut kulutusmenetelmää käyttävän poistoprofiilin, voit määrittää menetelmän monella tavalla.

Kulutuspoiston määrittäminen ja käyttö

 1. Luo poistoprofiili valitsemalla Poistoprofiilit-sivu. Kulutuslaskelmia varten poistoprofiililla on oltava tunnus ja nimi. Lisäksi Menetelmä-kentässä on valittava Kulutus.

 2. Määritä kulutuskertoimet Kulutuskertoimet-sivulla. Jokaisella kulutuskertoimelle on oltava tunnus ja nimi. Lisäksi kulutuskertoimen on oltava määritetty määräksi tai prosenttiosuudeksi.

 3. Määritä kulutusyksiköt Kulutusyksiköt-sivulla. Jokaisella kulutusyksiköillä on oltava tunnus ja nimi. Poistoyksiköitä käytetään laskemaan kulutuspoisto Kulutuspoisto-sivulla. Yksiköitä ovat esimerkiksi kilometri (km), kilogramma (kg) ja tunti.

 4. Määritä yksittäiset käyttöomaisuudet Käyttöomaisuudet-sivulla. Valitse kullekin käyttöomaisuudelle arvomallit ja poistokirjat, joilla on poistoprofiilit. Kulutuspoistolle on määritettävä arvomallit tai poistokirjat, jos jokin käyttöomaisuuksista käyttää kulutusmenetelmään perustuvia poistoprofiileja. Tämä määritys tehdään joko Arvomallit-sivun Poisto-välilehdessä tai Poistoprofiili-sivun Yleinen-pikavälilehdessä. Samaa arvomallia voi käyttää useissa käyttöomaisuuksissa. Poistoprofiilit ovat osa kullekin käyttöomaisuuserälle valittua arvomallia tai poistokirjaa. Ei voi lisätä etkä muokata poistoprofiileja suoraan Käyttöomaisuudet-sivulla. Voit muokata poistoprofiileja vain Poistokirjat-sivulla.

 5. Anna tiedot seuraaviin Arvomallit- tai Poistokirjat-sivun Kulutuspoisto-kenttäryhmän kenttiin:

  • Kulutuskerroin
  • Yksikkö
  • Yksikköpoistot
  • Arvioitu kulutus

  Kirjattu kulutus -kentässä näkyy yksikköinä kulutuspoisto, joka on jo kirjattu joko käyttöomaisuus- ja arvomalliyhdistelmälle tai poistokirjaan. Et voi päivittää tämän kentän arvoa manuaalisesti.

Esimerkkejä

Esimerkki 1

Seuraava kulutuskerroin on määritetty tammikuun 31. päivälle:

 • Määrä on 1 000.
 • Kiinteälle omaisuudelle määritetty yksikön poistohinta on 1,5.

Tammikuun 31. päivän poistoehdotus on seuraava: määrä x yksikkö poisto 1 000 × 1,5 = 1 500 Jos käyttöomaisuudelle määritetty kerroin on prosenttikerroin, käyttöomaisuuden arvomallin Arvioitu kulutus -kentässä arvioitu määrä kerrotaan valitulle päättymispäivälle määritetyllä prosentilla. Tulokseksi saatavaa määrää ehdotetaan sitten kauden poistomääräksi.

Esimerkki 2

Seuraava kulutuspoiston kerroin on määritetty tammikuun 31. päivälle:

 • Prosentti on 10 prosenttia.
 • Kiinteälle omaisuudelle määritetty yksikön poistohinta on 1,5.
 • Käyttöomaisuuserän arvioitu määrä on 2 000.

Tammikuun 31. päivän poistoehdotus on seuraava: arvioitu määrä × prosentti × yksikköpoisto 2 000 × 0,10 × 1,5 = 300