Poistomenetelmät ja -käytännöt

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsin tukemista poistomenetelmistä.

Voit valita useita poistomenetelmiä. Menetelmien tarkoituksena on kohdistaa käyttöomaisuuserän poistokelpoinen arvo tilikausille. Käyttöomaisuuserän poistokelpoinen arvo on hankintahinta vähennettynä mahdollisella jäännösarvolla.

Jos käytät poistomenetelmiä ja muutat käyttöomaisuuserän viimeisen poiston suorituspäivää, jolloin jotkin poistot jäävät väliin, viimeisen vuoden poisto voi olla odotettua suurempi tai pienempi. Poistoa muutetaan niiden poistokausien määrällä, joihin viimeisen poistokerran päivämäärän muuttaminen vaikuttaa

Jos esimerkiksi käytät puolivuosittaista poistomenetelmää kolmen vuoden ajan, poistot tehdään yleensä 3,5 vuoden aikana. Jos muutat viimeisen poiston suorituspäivää tämän 3 1/2 vuoden kuluessa, viimeinen poistovuosi siirtää niiden kausien määrää, joihin muutos vaikuttaa. Jos siirrät päivämäärää kolmella kuukaudella, viimeisessä vuodessa on yhdeksän kuukautta poistettavaa, kun tavallisesti siinä olisi kuusi kuukautta poistettavaa.

Voit valita jonkin seuraavista poistomenetelmistä.

 • Puolivuosi
 • Täysi kuukausi
 • Vuosineljänneksen puoliväli
 • Kuukauden puoliväli (kuukauden 1. päivä)
 • Kuukauden puoliväli (kuukauden 15. päivä)
 • Puolivuosi (vuoden alku)
 • Puolivuosi (seuraava vuosi)

Voit valita seuraavista poistomenetelmistä.

 • Tasapoisto - käyttöaika
 • Jäännösarvopoisto
 • Manuaalinen
 • Kerroin
 • Kulutus
 • Tasapoisto - jäljellä oleva käyttöaika
 • Jäännös 200 %
 • Jäännös 175 %
 • Jäännös 150 %
 • Jäännös 125 %

Lisäresurssit

Käyttöomaisuuden poisto

Käyttöikään perustuva tasapoisto

Jäännöspoisto

Manuaalinen poisto

Kerroinpoisto

Kulutuspoisto

Jäljellä olevan käyttöajan tasapoisto

Jäännöspoisto 125 prosenttia

Jäännöspoisto 150 prosenttia

Jäännöspoisto 175 prosenttia

Jäännöspoisto 200 prosenttia