Käyttöomaisuuserien tapahtuma-asetukset

Tässä artikkelissa kerrotaan käyttöomaisuustapahtumien luomisessa käytettävät menetelmät.

Voit määrittää käyttöomaisuuden integrointiin ostoreskontran, myyntireskontran, hankinnan ja kirjanpidon kanssa. Varastossa olevia nimikkeitä voi myös siirtää käyttöomaisuuteen sisäistä käyttöä varten.

Ostoreskontra

Voit määrittää käyttöomaisuustapahtumia Kirjaustosite-sivulla. Tämä sivu voidaan avata Laskukirjauskansio-sivulta. Voit avata Kirjaustosite-sivun myös Hyväksyttyjen laskujen kirjauskansio -sivulta. Valitse Vastatilityyppi-kentässä Käyttöomaisuudet. Valitse sitten Vastatili-kentässä käyttöomaisuuserän numero. Anna Käyttöomaisuudet-välilehteen Tapahtumatyyppi- ja Kirja-kenttien arvot.

Myyntireskontra

Voit määrittää käyttöomaisuustapahtumia Vapaatekstilasku-sivulla. Valitse rivinimike Vapaatekstilasku-sivun Laskurivit-ruudukossa. Valitse Rivin erittely -pikavälilehti. Kirjoita poistotapahtuman käyttöomaisuuserän numero ja kirja. Vapaatekstilaskujen käyttöomaisuustapahtumatyyppi on aina Poistomyynti.

Hankinta

Voit määrittää käyttöomaisuustapahtumia Ostotilaus-sivulla. Luo ostotilaus antamalla vaaditut tiedot ja valitse sitten OK. Valitse Ostotilaus-sivulla Rivin erittely -pikavälilehti. Anna sitten Käyttöomaisuudet-välilehdessä käyttöomaisuuden tiedot.

Kirjaa hankintatapahtuma olemassa olevalle käyttöomaisuuserälle määrittämällä kirja numero, kirja ja tapahtumatyyppi. Käyttöomaisuutta ei voi kirjata, jos jokin näistä tiedoista puuttuu. Kirjaa hankintatapahtuma uudelle käyttöomaisuuserälle valitsemalla Uusi käyttöomaisuus? -asetus ja valitsemalla sitten käyttöomaisuuserä, johon uusi omaisuuserä liitetään. Käyttöomaisuuskentät eivät ole käytettävissä, jos nimike kuuluu varastomalliryhmään, joka käyttää muuta vakiovarastomallia. Käyttöomaisuuden parametrit -sivulla määritetyt asetukset määrittävät lisäksi, voitko kirjata hankintatapahtumia ostomoduuleista.

Jos käyttöomaisuuserien hankinnoissa käytetään ostotilauskirjauskansiota tai Siirto varastosta käyttöomaisuuteen -kirjauskansiota, sillä on vaikutusta varastoarvoon.

Kirjanpito

Käyttöomaisuustapahtumatyyppejä voi kirjata Kirjauskansio-sivulla. Voit käyttää myös käyttöomaisuuden kirjauskansioita kirjaamaan käyttöomaisuustapahtumat.

Käyttöomaisuustapahtumatyyppien kirjausvaihtoehtotyypit

Tapahtumatyyppi Moduuli Optiot
Hankinta, hankintaoikaisu Käyttöomaisuudet Käyttöomaisuudet, Siirto varastosta käyttöomaisuuteen
Kirjanpito Kirjauskansio
Ostoreskontra Laskukirjauskansio, hyväksyttyjen laskujen kirjauskansio
Hankinta Ostotilaus
Poisto Käyttöomaisuudet Käyttöomaisuudet
Kirjanpito Kirjauskansio
Luovutus Käyttöomaisuuserät Käyttöomaisuuserät
** ** Kirjanpito Kirjauskansio
** ** Myyntireskontra Vapaatekstilasku

Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttöomaisuuden integrointi.