Käyttöomaisuuserän luovutuskirjaustilit

Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka määritetään kirjanpitotilejä käyttöomaisuuden luovuttamista varten.

Määritä kirjanpitoon kirjaukset valitsemalla Käyttöomaisuuden kirjausprofiilit -sivulla Poistomyynti tai Poistohävikki.

Molempien tapahtumalajien kohdalla kirjanpitotiliä hyvitetään käyttöomaisuuserän luovutusarvolla. Debet kirjataan vastatilille, joka voi olla esimerkiksi pankkitili. Jos käyttöomaisuuserä myydään asiakkaalle, vastatilin asemesta käytetään asiakastiliä.

Valitse Luovutus, valitse Myynti tai Hävikki ja määritä sitten yksityiskohtaiset tilit käyttöomaisuuserän nettokirjanpitoarvon vähentämistä varten. Voit syöttää tietoja myös Luovutusparametrit-sivun Kirjausarvo- ja Myyntiarvo-kenttiin.

Arvoltaan vähäisen käyttöomaisuuden ryhmässä olevan käyttöomaisuuserän poistotapahtuma vähentää arvoltaan vähäisen käyttöomaisuuden ryhmän nettokirjanpitoarvoa vain poistetulla summalla. Jos käyttöomaisuuserän myyntisumma on kuitenkin suurempi kuin arvoltaan vähäisen käyttöomaisuuden ryhmän nettokirjanpitoarvo, nettokirjanpitoarvo vähennetään nollaan.