Käyttöomaisuustapahtumien kirjaaminen kirjanpitotasoihin

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus käyttöomaisuustapahtumien kirjanpitotason toiminnosta.

Käyttöomaisuus poistetaan yleensä eri tavoin eri tarkoituksissa. Verotuksessa poisto lasketaan nykyisillä verosäännöillä, jotta poisto ennen veroja on suurin mahdollinen, mutta raportoinnissa poisto lasketaan kirjanpitolakien ja -standardien mukaisesti. Erilaiset poistot lasketaan ja kirjataan kirjaustasoille erikseen.

Kullekin käyttöomaisuuteen liitetylle kirjalle on määritetty tietty kirjanpitotaso, jolla on yleinen poistotavoite. Kirjanpitotasoja on kymmenen: Nykyinen, Liiketoiminnot, Vero ja seitsemän mukautettua tasoa Kirjanpitokirjaukset voi poistaa käytöstä asettamalla Kirjaa kirjanpitoon -kentän arvoksi Ei. Kirjanpitotaso -kenttään määritetään automaattisesti Ei. Kirjoja, joita ei kirjata pääkirjanpitoon, käytetään yleensä veroraportoinnissa. Tämän ansiosta voit poistaa menneitä tapahtumia käyttöomaisuuskirjasta, koska niitä ei ole vahvistettu kirjanpitoon.

Käyttöomaisuuden kirjauskansiot määritetään Kirjauskansionimet sivulla kohdassa kirjanpito > kirjauskansion asetukset > kirjauskansionimet. Kukin kirjauskansio, johon poistoja voi kirjata, määritetään vain yhdelle kirjaustasolle sen kirjauskansionimen mukaan. Kirjauskansion kirjanpitotasoa ei voi muuttaa. Tämän rajoituksen avulla varmistetaan, että kunkin kirjanpitotason tapahtumat säilytetään erillään. Kullekin kirjaustasolle on luotava vähintään yksi kirjauskansionimi. Jos käytät kirjoja, joita ei kirjata kirjanpitoon, sinun on luotava kirjauskansio, jossa kirjanpitotasoksi on määritetty Ei mitään.

Voit määrittää kirjanpitotilejä käyttöomaisuustapahtumille Käyttöomaisuuserän kirjausprofiili -sivulla. Valitse kullekin kirjausprofiilille asianmukainen tapahtumatyyppi ja kirja ja määritä sitten kirjanpitotilit. Määritä kirjausprofiilin tietue erikseen jokaiselle kirjalle, joka kirjataan kirjanpitoon.

Huomautus

Käyttämällä johdettuja arvomalleja voit kirjata tapahtumia eri kirjaustasoille samalla kertaa. Ensisijaisen kirjan tapahtumat luodaan kirjauskansioon, jonka kirjaustaso vastaa kirjan kirjaustasoa. Kirjauksen aikana johdetun kirjan tapahtumat kirjataan asianmukaisille kirjaustasoille.

Lisätietoja on kohdassa Johdetut kirjat ja Kirjaaminen johdettujen kirjojen avulla.