Jäljellä olevan käyttöajan tasapoisto

Tässä artikkelissa on yleiskuvaus jäljellä olevaan käyttöaikaan perustuvasta tasapoistomenetelmästä.

Jos määrität käyttöomaisuudelle poistoprofiilin ja valitset Tasapoisto - jäljellä oleva käyttöaika -asetuksen Poistoprofiilit-sivun Menetelmä -kenttään, niiden käyttöomaisuuserien poisto, joille on määritetty tämä poistoprofiili, perustuu käyttöomaisuuden jäljelläoleviin käyttövuosiin. Tavallisesti poiston määrä on tällöin sama kullakin poistojaksolla. Jos haluat määrittää jäljellä olevaan käyttöaikaan perustuvan tasapoiston, valitse Poistoprofiilit-sivulla myös Poistovuosi- ja Kausiväli-kenttien asetukset. Kausiväli-kentän käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat Poistovuosi-kentässä valitun arvon mukaan.

Poistovuoden valitseminen

Voit valita Poistoprofiilit-sivulla Poistovuosi-kenttään joko Kalenteri tai Tilikausi. Oletusarvo on Kalenteri. Valinta määrittää, mitä valintoja Kausiväli-kentässä on käytettävissä. Tämä kenttäsi määrittää poiston jaksotuksen kirjauspäivät ja -määrät kalenterivuoden aikana.

Kalenteri

Valitessasi Poistovuosi-kentän arvoksi Kalenterivuosi, järjestelmä olettaa kauden olevan 1. tammikuuta – 31. joulukuuta, vaikka kirjanpidon vuosikalenteri olisikin määritetty toisin. Kalenteri-vaihtoehto päivittää joka vuosi poistokannan 1. tammikuuta. Yleensä poistokanta on nettokirjanpitoarvo vähennettynä jäännösarvolla. Alla olevissa esimerkeissä poistokanta on laskentasarakkeen ensimmäisen lausekkeen osoittaja. Jos poistovuodeksi valitaan Kalenteri, Kausiväli-kentässä ovat käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  • Vuosittain kirjaa summan 31. joulukuuta.
  • Kuukausittain kirjaa kuukausikohtaisen poiston kunkin kuun lopussa.
  • Neljännesvuosittain kirjaa neljännesvuoden poiston kalenterivuoden kunkin neljänneksen lopussa (31.3, 30.6. 30.9. ja 31.12.)
  • Puolivuosittain kirjaa puolen vuoden summan kunkin kalenterivuosipuolikkaan lopussa (30.6. ja 31.12.)
  • Päivittäin kirjaa päivittäisen poistomenetelmän poistosumman käyttämällä yhtä tapahtumaa päivää kohden.

Jos valitset esimerkiksi Vuosittain, vuoden poisto kirjataan vain kerran eli kunkin vuoden joulukuun 31. päivä. Jos valitset Kuukausittain, kuukauden poisto kirjataan joka kuukausi käyttämällä kahdestoistaosaa koko vuoden poistosummasta.

Veroasiakirja

Jos valitset Poistovuosi-kentästä Tilivuosi-vaihtoehdon, käytetään käyttöaikaan perustuvaa tasapoistomenetelmää. Poisto lasketaan jäljellä olevien tilikausien mukaan. Esimerkiksi tilikauden 1.7.2015 – 30.6.2016 poistojen laskeminen alkaa 1.7. Tilivuosi voi olla pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta. Poisto oikaistaan jokaisella tilikaudella. Kirjanpidon kalenterit -sivun kausien asetuksissa määritetään seuraavan tilikauden pituus. Jos valitset poistovuodeksi Tilivuosi, seuraavat vaihtoehdot ovat valittavissa Kausiväli-kentässä:

  • Vuosittain kirjaa tilivuodelle lasketun poiston kokonaismäärän yhtenä summana tilivuoden viimeisenä päivänä.
  • Tilikausi laskee tilikaudelle lasketun poiston kokonaismäärän. Tämä määrä jaetaan kirjauskausille, jotka on määritetty kirjan Kirjanpidon kalenterit -sivulla valitussa kirjanpitokalenterissa.

Esimerkki muuttamattoman käyttöomaisuuden tasapoistosta

Käyttöomaisuudella on seuraavat ominaisuudet:

Hankintakustannukset 11 000
Jäännösarvo 1 000
Poistokanta 10 000
Käyttöikä vuosina 5
Vuotuinen poisto 2 000

Poiston määrä on sama vuosittain: (hankintahinta-jäännösarvo) / käyttövuodet

Kausi Vuotuisen poistomäärän laskeminen Nettokirjanpitoarvo vuoden lopussa:
Vuosi 1 (11 000 – 1 000) ÷ 5 = 2 000 −9 000
Vuosi 2 (9 000 – 1 000) ÷ 4 = 2 000 7 000
Vuosi 3 (7 000 – 1 000) ÷ 3 = 2 000 5 000
Vuosi 4 (5 000 – 1 000) ÷ 2 = 2 000 3 000
Vuosi 5 (3 000 – 1 000) ÷ 1 = 2 000 1 000