Kirjanpitotilin saldot

Tässä artikkelissa esitellään kirjanpitotilien saldojen kaksi erilaista tarkastelutapaa: Pääkirja-luettelosivu ja talousraportit. Artikkelissa kerrotaan myös, miten dimensioyhdistelmän saldot päivitetään.

Käyttäjät voivat tarkastella saldoja kirjanpidossa monin eri tavoin. Yleisimpiä vaihtoehtoja ovat:

  • Pääkirja
  • Talousraportit
  • Tositetapahtumat
  • Kirjanpitoraportit

Yleisinpiä tapoja ovat pääkirjan luettelosivu ja tilinpäätökset.

Pääkirja

Pääkirja on luettelosivu, jossa näkyvät kaikki tilin ja/tai dimensioiden saldot tietyn ajanjakson aikana. Kun pääkirja avataan saldot päivitetään päivämäärille ja ominaisuuksille, jotka on määritetty parametreissa. Ominaisuudet, joita voidaan muuttaa parametreissa ovat päivämäärät, kirjanpitotasot, kuinka alkusaldojen halutaan näyttävän ja mitä sulkemisen tapahtumatyyppejä näytetään.

Kun käyttäjä muuttaa parametrejä, saldot päivitetään. Käyttäjän voivat myös valita, minkä dimensioyhdistelmän saldoja he haluavat tarkastella ja näytetäänkö jokainen dimensio eri sarakkeissa.

Käyttäjät voivat mennä saldoja alaspäin tarkastelemaan tapahtumia, joista saldo muodostuu.

Lisätietoja on kohdassa Näytä talousraportit.