Tilikauden sulkeminen

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä toimintaohjeessa selvitetään tilinkauden lopetusprosessi, joka siirtää saldot uuteen tilikauteen.

Vahvista tilikauden lopetuksen parametrit

 1. Valitse Kirjanpito > Kirjanpidon asetukset > Kirjanpitoparametrit.
 2. Laajenna Tilikauden lopetus -osa.
 3. Valitse Kyllä tai Ei -arvo asetukselle Poista päätöstapahtumat siirron yhteydessä.
  • Jos tilikausi on jo päätetty ja tilikauden lopetus suoritetaan uudelleen, tämä asetus on tärkeä. Jos arvoksi asetetaan Kyllä, edellisen tilikauden lopetustosite poistetaan ja uusi tosite luodaan kaikkien tilien alkusaldoille. Jos arvoksi asetetaan Ei, edellinen tosite säilytetään ja uusi tosite luodaan vain oikaisutapahtumille, jotka kirjattiin tilikauden lopetuksen jälkeen.
 4. Valitse, luodaanko päätöstapahtumat siirron yhteydessä vai ei.
  • Jos arvoksi asetetaan Kyllä, luodaan kaksi tapahtumaa. Yksi tosite luodaan lopetettavaan tilivuoteen, jotta tuloskirjanpitotilit ovat tasassa, ja toinen tosite luodaan seuraavaan tilivuoteen alkusaldoille. Jos arvo on Ei, yksi tosite luodaan uuden tilikauden alkusaldoille.
 5. Valitse, muutetaanko tilikauden tilaksi pysyvästi suljettu vai ei.
  • Jos arvoksi on asetettu Kyllä, tilikauden tilaksi asetetaan olla Suljettu pysyvästi. Koska pysyvästi suljettua kautta ei voi avata uudelleen, on parasta asettaa tämän asetuksen arvoksi Ei.
 6. Valitse, onko tositenumero syötettävä manuaalisesti tilikauden lopetusprosessin aikana vai ei.
  • Jos arvoksi asetetaan Kyllä, tositenumero on syötettävä manuaalisesti tilikauden lopetusprosessin aikana. Tositenumeron luomiseen ei käytetä numerosarjaa. On suositeltavinta arvoksi Kyllä.
 7. Sulje sivu.
 8. Valitse Kirjanpito > Kausi suljettu > Tilikauden lopetus.
 9. Luo tilikauden lopetusmalli valitsemalla Uusi.
  • Mallin voi luoda yritysjoukolle, jolle tilikauden lopetus suoritetaan. Tätä mallia voidaan käyttää uudelleen vuodesta toiseen.
 10. Kirjoita Ryhmän nimi -kenttään tilikauden lopetusmallin nimi.
 11. Valitse tilikausi, jolle malli luodaan.
  • Vain yritykset, jotka käyttävät samaa tilikautta, voidaan liittää tilikauden lopetusmallin ryhmään. Tämä johtuu siitä, että tilikauden lopetus tehdään valitsemalla tilikausi, ei päivämäärä.
 12. Tallenna tietue tällä pikanäppäimellä.
 13. Valitse mallin yritykset Lisää-painikkeella.
  • Yritykset voidaan lisätä joko valitsemalla ne tai valitsemalla organisaatiohierarkia. Organisaatiohierarkiasta lisätään ainoastaan yritykset, joilla on sama tilikausi.
 14. Valitse joko yritykset tai organisaatiohierarkia.
 15. Valitse OK.
 16. Valitse, siirretäänkö taloushallinnon dimensiot seuraavalle tilikaudelle.
  • Suositeltavinta on asettaa tämän asetuksen arvoksi Kyllä tasetileille. Tämä säilyttää kirjattujen tapahtumien taloushallinnon dimensiot, kun alkusaldot luodaan tasetileille. Tulostileille voit valita, säilytetäänkö taloushallinnon dimensiot (Sulje kaikki), kun saldot siirretään jakamattomiin voittoihin tai voit valita, että taloushallinnon dimension vaihdetaan eri dimensioarvoihin (Sulje yksi). Jos valitset arvoksi Sulje yksi, voit määrittää tietyn dimensioarvon kullekin dimensiolle tai halutessaan myös jättää arvon tyhjäksi.
 17. Valitse Tallenna.
 18. Aloita tilikauden lopetus valitsemalla Suorita tilikauden lopetus toimintoruudusta.
  • Tilikauden lopetus ajetaan valitulle mallille.
 19. Valitse kaikki mallin yritykset tai niiden osajoukko, joille tilikauden lopetus suoritetaan.
  • Kun tilikauden lopetus ajetaan ensimmäisen kerran, useimmat organisaatiot tuottavat alkusaldot ajamalla tilikauden lopetuksen kaikille mallin yrityksille. Jos oikaisuja tehdään lopetuksen jälkeen, tilikauden lopetuksen voi ajaa vain niille yrityksille, joilla oikaisuja on.
 20. Valitse OK.
 21. Valitse lopetettava tilikausi.
 22. Kirjoita arvo kenttään Tosite.
  • Se on suositeltavinta sisällyttää tilikausi tositteen numeroon, jotta luotu tilikauden lopetustosite on helpompi löytää.
 23. Tilikauden lopetus ajetaan oletusarvoisesti eräajona.
  • On suositeltavinta ajaa pitkään kestävät prosessit eräajona. Tämä on yleensä pitkäkestoinen prosessi, minkä vuoksi oletusasetus on eräajon käyttäminen.
 24. Valitse OK.