Alv-koodien koko summa- ja väli-laskentavaihtoehdot

Huomautus

Tämä aihe koskee sekä Dynamics 365 for Finance and Operationsia että Dynamics 365 for Retailia.

Tässä artikkelissa kuvataan arvonlisäverokoodien Laskentatapa-kentän asetuksia ja sitä, miten arvonlisävero lasketaan välejä ja koko summia varten.

Voit määrittää, että alv-koodi lasketaan koko summan tai välisumman perusteella. Valitse Arvonlisäverokoodit-sivulla alv-koodin laskentatapa Laskenta-pikavälilehden Laskentatapa-kentässä.

  • Koko summa – veroprosentti kohdistetaan koko verotettavaan summaan.
  • Väli – Verotettava summa on jaettu osiin, joista jokainen kuuluu tietyn alv-prosentin alueeseen. Määritetylle välille osuvan summan vero lasketaan kyseistä väliä koskevan prosentin mukaan. Arvonlisävero on kullekin summavälille laskettavien verosummien yhteissumma.

    Huomautus

    Väli-vaihtoehto on käytettävissä vain, jos valitset Kirjanpitoparametrit-sivulla Arvonlisävero-alueen Laskentatapa-kentästä Rivi-vaihtoehdon.

Välit määritetään Arvonlisäverokoodin arvot -sivulla syöttämällä kunkin veroprosentin vähimmäis- ja enimmäisrajasummat. Jotta verot voidaan laskea kaikille verotettaville summille valitusta laskentatavasta riippumatta, välien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

  • Ensimmäisen välin vähimmäisraja on oltava 0.
  • Viimeisen välin enimmäisrajan on oltava nolla, joka tarkoittaa ääretöntä.
  • Välin enimmäisrajan on oltava seuraavan välin vähimmäisraja.

Jos summa on edellisen välin enimmäisraja ja seuraavan välin vähimmäisraja, summaan käytetään ensimmäisen välin arvonlisäveroprosenttia. Jos summa jää enimmäis- ja vähimmäisrajojen määrittämien välien ulkopuolelle, alv-prosentti on 0.

Esimerkki: Koko summa -laskutapa

Arvonlisäveron koodi -sivulla arvonlisäveroprosentit määritetään seuraavin välein:

Vähimmäisraja Enimmäisraja Veroprosentti
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Arvonlisävero lasketaan koko verotettavasta summasta

Verotettava summa (hinta) Laskelma Arvonlisävero
35,00 35,00 * 0,30 10,50
50,00 50,00 * 0,30 15,00
85,00 85,00 * 0,20 17,00
305,00 305,00 * 0,10 30,50

Esimerkki: Väli-laskentatapa

Arvonlisäveroprosentit määritetään Arvot-sivulla seuraavin välein:

Vähimmäisraja Enimmäisraja Veroprosentti
0,00 50,00 30 %
50,00 100,00 20 %
100,00 0,00 10 %

Arvonlisävero on kullekin summavälille laskettavien verosummien yhteissumma.

Verotettava summa (hinta) Laskelma Arvonlisävero
35,00 35,00 * 0,30 10,50
50,00 50,00 * 0,30 15,00
85,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (35,00 * 0,20 = 7,00) 22,00
305,00 (50,00 * 0,30 = 15,00) + (50,00 * 0,20 = 10,00) + (205 * 0,10 = 20,50) 45,50

Lisätietoja on kohdassa Arvonlisäveroprosenttien määrittäminen Alv-rajan peruste- ja Laskentatapa-kenttien perusteella.