EU-saapumistodistukset

Tässä artikkelissa on tietoja Euroopan unionin (EU) saapumistodistuksista.

Voit suorittaa seuraavat Euroopan unionin (EU) saapumistodistuksen tehtävät:

 • Luo ja julkaise EU-saapumistodistus yhdessä pakkausluettelon tai myyntilaskun kanssa nimikkeiden tai palveluiden toimittamiseksi EU-maihin tai EU-alueille.
 • Vastaanota EU-asiakkaan allekirjoittama merkinnän varmenne.
 • Lataa allekirjoitettu EU-saapumistodistus, joka on vastaanotettu joko asiakkaalta tai kolmannelta osapuolelta, joka on vastuussa nimikkeiden toimittamisesta asiakkaalle.
 • Liitä ladattu EU-merkinnän sertifikaatti myyntilaskuun.
 • Päivitä ladatun EU-merkinnän varmenteen tila.

Edellytykset

Seuraavassa taulukossa esitellään edellytykset, joiden on täytyttävä ennen aloittamista.

Luokka Edellytys
Maa/alue Yrityksen ensisijainen osoitteen on oltava EU-jäsenvaltiossa.
Liittyvät määritystehtävät
 • Valitse Myyntireskontran parametrit -sivulla vaihtoehdot Ota käyttöön merkinnän varmenteen hallinta ja Ota käyttöön merkinnän varmenteen myöntäminen.
 • Valitse Asiakkaat-sivun Lasku ja toimitus -pikavälilehdessä Merkinnän varmenne tarvitaan osoittamaan, että EU-saapumistodistus on pakollinen asiakkaalle. Myönnä asiakkaalle yrityksen EU-saapumisilmoitus valitsemalla Myönnä merkinnän varmenne.
 • Valitse Myyntireskontran parametrit -sivulla Merkinnän varmenne -viitteeksi numerosarjakoodi.
Liittyvät tapahtumat
 • Luo asiakastili.
 • Luo myyntitilaus.

EU-saapumistodistuksen luominen, rekisteröidään ja lataaminen

Voit luoda EU-merkinnän varmenne automaattisesti vai manuaalisesti. EU-merkinnän sertifikaatti luodaan ja tulostetaan automaattisesti, kun kirjaat pakkausluettelon tai asiakkaan laskun käyttämällä Pakkausluettelon kirjaus- tai Laskun kirjaus -sivua. Voit luoda tai uudelleentulostaa EU-saapumistodistuksen manuaalisesti asiakaslaskulle Laskukirjauskansio-sivulla. Voit myös antaa Merkinnän varmenteen tosite -sivulla tietoja kolmannen osapuolen myöntämästä EU-saapumistodistuksesta.

EU-saapumistodistuksen luominen automaattisesti tai manuaalisesti

Voit luoda EU-saapumistodistuksia automaattisesti pakkausluettelon avulla Kaikki myyntitilaukset -sivulla tai laskun avulla Myyntitilaus-sivulla. Voit luoda EU-saapumistodistuksen manuaalisesti laskun avulla Laskukirjauskansio-sivulla. Laskun todistuksen tila on kuitenkin muutettava ennen EU-saapumistodistuksen luontia manuaalisesti.

EU-saapumistodistuksen rekisteröinti

Jos rekisteröinti on pakollinen, voit rekisteröidä kolmannen osapuolen myöntämän EU-saapumistodistuksen Merkinnän varmenteen tosite -sivulla.

Vastaanotetun EU-saapumistodistuksen lataaminen

Lataa EU-asiakkaan allekirjoittama EU-saapumistodistus Liitteet-sivulla. Kun todistus on ladattu, voit liittää sen laskuun näyttönä nimikkeiden toimituksesta. Tämä näyttö on pakollinen, jos on tehtävä lasku, joka ei sisällä arvonlisäveroa (ALV). Sitä käytetään myös tilintarkastuksen aikana.

Valinnainen: Todistuksen tilan ja laskun tulostustilan päivittäminen

Voit päivittää saapumistodistuksen tilan ja myyntilaskun tulostustilan Laskukirjauskansio-sivulla.

Teknisiä tietoja järjestelmänvalvojille

Jos sinulla ei ole niiden sivujen käyttöoikeutta, joita käytetään tämän tehtävän suorittamiseen, ota yhteys järjestelmänvalvojaan ja anna seuraavassa taulukossa näkyvät tiedot.

Luokka Edellytys
Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet Jos haluat määrittää ja luoda EU-merkinnän varmenteita nimikkeille tai palveluille, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy seuraavat tehtävät:
 • Myyntireskontran käsittelijä (CustInvoiceAccountsReceivableClerk)
 • Asiakaspalvelun edustaja (TradeCustomerServiceRepresentative)
 • Myyjä (TradeSalesClerk)
 • Kuljetushenkilö (InventShippingClerk)