Rekisteröintitunnukset

Tässä ohjeaiheessa on tietoja rekisteröintitunnuksien määrittämisestä ja käyttämisestä.

Monilla mailla ja alueilla on eri säädökset ja vaatimukset rekisteröintinumeroiden tai -tunnusten tallentamiseen. Tässä aiheessa on yleiskatsaus tuettujen rekisteröintityyppien tarvittavista asetuksista ja käsittelystä, kun osapuolet ovat eri Euroopan maissa/alueilla. Kaikilla mailla/alueilla on omat vaatimukset tuesta erilaisille maakohtaisille toiminnoille, jotka liittyvät eri valtion virastojen antamiin rekisterinumeroihin. Esimerkkejä rekisterinumeroista ovat verovelvollisen tunnistenumero (TIN), henkilötunnus (SSN) ja Euroopan ALV-tunnus (EU VAT ID). Tämä toiminto tarjoaa yhtenäisen kehyksen kaikille maille kaikilla alueilla ottaen huomioon maakohtaiset vaatimukset joissakin Euroopan maissa. Seuraavissa osissa kuvataan rekisteröintitunnusten määrittämisessä ja käsittelyssä käytettävää yleistä tiedonkulkua.

Rekisteröintityypin luominen

Ennen rekisteröintitunnuksen määrittämistä on määritettävä tyypit erilaisille osapuoleen liittyville rekisteröintinumeroille. Siirry Organisaation hallinta > Yleinen osoitekirja > Rekisteröintityypit > Rekisteröintityypit -sivun luodaksesi ja hallitaksesi rekisteröintityyppejä toimittajille, asiakkaille, työntekijöille ja yrityksille eri maissa/alueilla.

Kenttä kuvaus
Nimi Rekisteröintityypin nimi.
kuvaus Rekisteröintityypin kuvaus.
Maa/alue Maan/alueen yksilöivä tunnus.
Veroviranomainen Veroviranomainen, joka liittyy rekisteröinnin tyyppiin.
Rajoitettu: Rajoitus, joka koskee verorekisteröinnin tyyppejä Ei mitään, Henkilö ja Organisaatio.
Muoto Rekisteröintityypin vahvistusmuoto.
Voidaan päivittää Määrittää, voiko rekisteröintityypin rekisteröintinumeron päivittää syöttämisen jälkeen.
Yksilöivä Määrittää, onko rekisteröintityypin rekisterinumero on yksilöllinen.
Ensisijainen maalle Jos osapuoleen on liitetty yksi tai useita osoitteita tietyssä maassa ja rekisteröintitunnus kelpaa kaikkiin näihin osoitteisiin, tälle maalle on nimettävä yksi osoite ensisijaiseksi. Voit rekisteröidä vain yhden tunnuksen ensisijaiseksi. Määrittää, voiko rekisteröintinumeron syöttää vain ensisijaiselle maan osoitteelle.

Määritä rekisteröintityyppi rekisteröintiluokkaan

Rekisteröintiluokka on maan/alueen rekisteröintitunnus, joka on hyväksytty tietyssä maassa vero-, tulli- ja muita tarkoituksia varten. Tämä luokka määrittää kelpoisuussääntöjä tietylle rekisteröintitunnukselle (mukaan lukien tarkistusnumerot jne.) ja rekisteritunnuksen sisällyttämisen erilaisiin raportteihin. Sivulla Organisaation hallinta > Yleinen osoitekirja > Rekisteröintityypit > Rekisteröintiluokat voit määrittää tietyn maan rekisteröintityypin tuettuun rekisteröintiluokkaan.

Kenttä kuvaus
Rekisteröintityyppi Rekisteröintityyppi tietyssä maassa/alueessa.
Rajoitettu: Rajoitus, joka koskee verorekisteröinnin tyyppejä Ei mitään, Henkilö ja Organisaatio.
Rekisteröintiluokka Yksilöllinen rekisteröintitunnus, joka on hyväksytty käyttöön kyseisessä maassa. Täydellinen luettelo Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsissa tuetuista luokista on jäljempänä.

Kirjoita yleisen osoitekirjan tietueiden rekisteröintitunnukset

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsin yleinen osoitekirja sisältää konsolidoidut osoitetiedot asiakkaille, toimittajille, yhteyshenkilöille, liikesuhteille ja yrityksille. Lisätietoja saat ohjeaiheesta Yleisen osoitekirjan yleiskatsaus. Osapuolen tietueet, jotka on tallennettu yleiseen osoitekirjaan, voivat sisältää yhden tai useampia osoitetietueita. Näitä osoitteita käytetään eri tarkoituksiin, esimerkiksi laskutukseen tai toimitukseen. Voit määrittää rekisteröintitunnukset asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden ja oikeussubjektien osoitetiedoille. Etsi osapuolen (oikeushenkilö, toimittaja, asiakas, työntekijä) tietue, jolle haluat syöttää rekisteritunnuksen ja valitse sitten Rekisteröintitunnukset oikeushenkilöön, toimittajaan, asiakkaaseen tai työntekijään liittyvässä lomakkeessa avataksesi Osoitteiden hallinta -sivun. Valitse Verorekisteröinti-välilehdessä Lisää ja kirjoita seuraavat tiedot rekisteröintitunnuksesta.

Kenttä kuvaus
Rekisteröintityyppi Rekisteröintityyppi valitussa maassa/alueessa.
Rekisteröintinumero Osapuolen rekisteröintitunnus.
kuvaus Rekisteröintinumeron kuvaus.
Osa Lisätietoja rekisteröintinumerosta.
Myöntäjätaho Rekisteröintinumeron myöntävä veroviranomainen.
Luontipäivämäärä Rekisteröintinumeron luontipäivä.
Voimassa Rekisteröintinumeron voimaantulopäivä.
Vanhentuminen Rekisteröintinumeron vanhentumispäivä.

Huomautus

Yrityksen, toimittajan tai asiakkaan verovapautusnumero voidaan valita ALV-tunnukseen liittyvistä rekisteröintitunnuksista ja määrittää osapuolelle.

Hae tietueita rekisteröintitunnuksella

Etsi osapuolen tietueita perustuen osapuolen, yrityksen, toimittajan, asiakkaan tai työntekijän lomakkeiden rekisteröintitunnukseen. Valitse Rekisteröintitunnuksen haku avataksesi Rekisteröintitunnuksen hakuehdot -sivun. Määritä hakuehdot ja valitse Etsi. Järjestelmä näyttää valitut tietueet yleisestä osoitekirjasta sekä osapuolitietueiden liittyvät tyypit.

Tuetut rekisteröintiluokat

Seuraavassa taulukossa on lueteltu Finance and Operationsissa tuetut rekisteröintityypit. Jos osaat käyttää Microsoft Dynamics AX 2012:n kenttiä rekisteröintitunnusten kenttiä, myös tässä taulukossa nämä kentät yhdistetään Dynamics 365 for Finance and Operationsin rekisteröintiluokkiin.

Finance and Operationsin rekisteröintiluokka Maa/alue Dynamics AX 2012:n termi/kenttä
ALV-tunnus Kaikki Euroopan unionin (EU) maat Verovapautusnumero (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi TAX ID)
Yrityksen tunnus (COID) Belgia Tsšekki Viro Unkari Latvia Liettua Puola Sveitsi Yrityksen numero (EnterpriseNumber) Rekisteröintinumero (RegNum_W) Rekisteröintinumero (RegNum_W) Rekisteröintinumero (RegNum_W) Rekisteröintinumero (RegNum_W) Yrityksen koodi (EnterpriseCode) Rekisteröintinumero (RegNum_W) UID-tunnus (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi UID)
Sivuliikkeen tunnus Belgia Sivuliikkeen numero (BranchNumber)
Spisová-značka (rekisterinumero, myöntävä toimisto, osasto) Tšekin tasavalta Lisänumero (CommercialRegisterInsetNumber) Pidetään kaupparekisterissä (CommercialRegister) Kaupparekisterin alue (CommercialRegisterSection)
Tullin asiakastunnus Suomi Tullin asiakasnumero (CustomsCustomerNumber_FI)
INN Venäjän federaatio INN (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi INN)
RRC Venäjän federaatio RRC (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi RRC)
OKDP Venäjän federaatio OKDP (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi OKDP)
OKPO Venäjän federaatio OKPO (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi OKPO)
RCOAD Venäjän federaatio RCOAD (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi RCOAD)
OGRN Venäjän federaatio OGRN (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi OGRN)
SNILS Venäjän federaatio SNILS (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi SNILS)
CIFTS Venäjän federaatio CIFTS (AX 2012 R3:n lainsäädännöllinen tyyppi CIFTS)
Passi Espanja Passi
Virallinen tunnistusasiakirja Espanja Virallinen tunnistusasiakirja
Asuinpaikkatodistus Espanja Asuinpaikkatodistus
Muu tunnistusasiakirja Espanja Muu tunnistusasiakirja
Väestönlaskentaa ei tehty Espanja Ei käytettävissä AX 2012 R3 -versiossa

Lisätietoja rekisteröintitunnusten käsittelystä mukaan lukien vaaditut edellytykset löydät seuraavista Lifecycle Services (LCS) -palvelusta ALV-tunnuksen tehtävätallenteista:

  • Aseta ALV-tunnus
  • Toimittajan ALV-tunnuksen rekisteröinti
  • Osaouolen haku ALV-tunnuksen avulla