Kanavan asiakasohjelmien, kassakoneiden ja laiteasemien määrittäminen ja ylläpitäminen

Tärkeä

Tämä aihe koskee Dynamics 365 for Retail- ja Dynamics 365 for Finance and Operations -sovelluksia.

Tässä aiheessa käsitellään oheislaitteiden liittämistä Retail POS:hon.

Huomautus: lisätietoja asennusohjeista on artikkeleissa Retail Hardware Stationin määritykset ja asennus ja Retail Modern POS:n omatoiminen lataus ja asennus sekä Modern POS- ja Cloud POS -laiteaktivointi.

Tärkeimmät osat

Myymälän, myyntipisteen kassakoneiden tai myymälän kanavien sekä kyseisten kassakoneiden tai kanavien tapahtumien käsittelyyn käyttämien myymälän oheislaiteiden välisten suhteiden määrittämiseen tarvitaan useita osia. Tässä osassa käsitetään kutakin osaa ja kerrotaan, miten niitä käytetään vähittäismyymälän käyttöönotossa.

Kassakoneet

Siirtyminen: Valitse Vähittäismyynti > Kanavan asetukset > POS-asetukset > Kassakoneet. Myyntipisteen kassakone on yksikkö, jolla määritetään tietyn POS-esiintymän ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia ovat laiteprofiili tai kassakoneessa käytettävien vähittäismyymälän oheislaitteiden asetukset, myymälä, johon kassakone on yhdistämismääritetty, ja kyseiseen kassakoneeseen kirjautuvan käyttäjän visuaalinen kokemus.

Laitteet

Siirtyminen: Valitse Vähittäismyynti > Kanavan asetukset > POS-asetukset > Laitteet. Laite on yksikkö, joka ilmaisee myyntipisteen kassakoneeseen yhdistämismääritetyn laitteen fyysisen esiintymän. Kun laite on luotu, siitä muodostetaan yhdistämismääritys myyntipisteen kassakoneeseen. Laiteyksikkö seuraa seuraavia tietoja: myyntipisteen kassakoneen aktivoinnin ajankohta, käytettävän asiakasohjelman tyyppi ja tietyssä laitteessa käyttöönotettu sovelluspaketti. Laitetyyppejä on kaksi: Retail Modern POS (MPOS) ja Retail Cloud POS (Cloud POS).

MPOS

MPOS on myyntipisteen asiakasohjelma, joka asennettu Windows 8.1- tai sitä uudempaan PC-pohjaiseen käyttöjärjestelmään. Jos Retail Modern POS -sovellustyyppi on yhdistämismääritetty laitteeseen, ladattava paketti voidaan määrittää tietylle laitteelle. Ladattava paketti voidaan mukauttaa sisältämään asennuspaketin eri versioita. Koska käyttöön voi ottaa erilaisia paketteja, joustavuus paranee tilanteissa, joissa myyntipisteen eri kassakoneissa on käytettävä erilaisia integrointeja. MPOS otetaan käyttöön yhdessä sisäisen laiteaseman kanssa.

Cloud POS

Cloud POS on selainpohjainen myyntipiste. Koska sitä käytetään selaimessa, Cloud POS:n käyttöä varten ei tarvita Windows 8.1- tai sitä uudempaa PC-pohjaista käyttöjärjestelmää. Jos Retail Cloud POS -sovellustyypistä on yhdistämismääritys tiettyyn Retail Headquarters -laitteeseen, laitetta voidaan käyttää selaimella pakettia lataamatta tai asentamatta. Cloud POS tarvitsee laiteaseman, jotta laitetta voi käyttää muutenkin kuin näppäimistöliitokseen perustuvaan viivakoodin lukemiseen.

Laiteprofiili

Siirtyminen: Valitse Kauppa > Kanavan asetukset > POS-asetukset > POS-profiilit > Laiteprofiilit. Laitteistoprofiili tunnistaa myyntipisteen kassakoneeseen tai laiteasemaan liitetyt laitteet. Laitteistoprofiililla määritetään myös maksun käsittelyprofiilit, joita käytetään tiedonsiirrossa maksuohjelmiston kehityspaketin (SDK) kanssa. (Maksu-SDK otetaan käyttöön laiteaseman osana.)

Laiteasema

Siirtyminen: Valitse Vähittäismyynti > Kanavat > Vähittäismyymälät > Kaikki vähittäismyymälät. Valitse ensin myymälä ja sitten Laiteasemat-pikavälilehti. Laiteasema on liiketoimintalogiikan esiintymä, jolla POS-oheislaitteita käytetään. Laiteasema asennetaan automaattisesti yhdessä MPOS:n kanssa. Laiteasema voidaan vaihtoehtoisesti asentaa erillisenä osana, jota MPOS tai Cloud POS käyttävät verkkopalvelusta. Laiteasema on määritettävä kanavatasolla.

Laiteaseman profiili

Siirtyminen: Valitse Kauppa > Kanavan asetukset > POS-asetukset > POS-profiilit > Laiteaseman profiilit. Siinä missä kanavatasolla määritetty laiteasema sisältää esiintymäkohtaisia tietoja, kuten laiteaseman URL-osoitteen, laiteaseman profiili sisältää joko staattisia tietoja tai useiden laiteasemien kesken jaettuja tietoja. Staattisia tietoja ovat esimerkiksi käytettävä portti, laiteasemapaketti ja laiteaseman profiili. Staattisia tietoja ovat myös kuvaus käyttöönotettavan laiteaseman tyypistä, joka voi olla esimerkiksi Siirry kassalle tai Palautukset, sen mukaan minkälaista laitetta kukin laiteasema edellyttää.

Skenaariot

MPOS, johon on liitetty oheislaitteita

Perinteinen kiinteä myyntipiste

Jos haluat liittää MPOS:n myyntipisteen oheislaitteisiin perinteistä kiinteää myyntipistettä käytettäessä, siirry ensin kassakoneeseen ja määritä sille laiteprofiili. Pääset myyntipisteen kassakoneisiin valitsemalla Vähittäismyynti > Kanavan asetukset > POS-asetukset > Kassakoneet. Synkronoi muutokset laiteprofiilin määrityksen jälkeen kanavatietokantaan käyttämällä Kassakoneet-jakeluaikataulua. Pääset jakeluaikatauluihin valitsemalla Vähittäismyynti > Vähittäismyynnin IT > Jakeluaikataulu. Määritä kanavaan seuraavaksi paikallinen laiteasema. Valitse ensin Vähittäismyynti > Kanavat > Vähittäismyymälät > Kaikki vähittäismyymälät ja sitten myymälä. Lisää sitten laiteasema valitsemalla Laiteasemat-pikavälilehdessä Lisää. Kirjoita kuvaus, anna isäntänimeksi localhost ja synkronoi sitten kanavan muutokset käyttämällä Kanavan konfigurointi -jakeluaikataulua. Pääset jakeluaikatauluihin valitsemalla Vähittäismyynti > Vähittäismyynnin IT > Jakeluaikataulu. Valitse lopuksi MPOS:ssä Valitse laiteasema -toiminnolla localhost-laiteasema. Valitse laiteaseman asetukseksi Aktiivinen. Tässä skenaariossa käytettävä laiteprofiili on haettava myyntipisteen kassakoneesta. Laiteaseman profiilia ei tarvita tässä skenaariossa. Huomautus: osa laiteprofiilin muutoksia, kuten kassojen muutokset, edellyttää uuden vuoron avaamista sen jälkeen, kun muutokset on synkronoitu kanavaan. Huomautus: Cloud POS:n on käytettävä erillistä laiteasemaa tiedonsiirtoon vähittäismyynnin oheislaitteiden kanssa.

MPOS tai Cloud POS ja erillinen laiteasema

Jaetut oheislaitteet

Tässä skenaariossa MPOS- ja Cloud POS -asiakasohjelmat jakavat laiteaseman. Tämä skenaario edellyttää laiteaseman luontia määrittämään ladattavan paketti, portti ja laiteaseman käyttämä laiteprofiili. Pääset laiteaseman profiiliin valitsemalla Vähittäismyynti > Kanavan asetukset > POS-asetukset > POS-profiilit > Laiteaseman profiilit. Kun olet luonut laiteaseman profiilin, siirry tiettyyn vähittäismyyntikanavaan (Vähittäismyynti > Kanavat > Vähittäismyymälät > Kaikki vähittäismyymälät) ja lisää uusi laiteasema. Tee tämän uuden laiteaseman yhdistämismääritys aiemmin luotuun laiteaseman profiiliin. Anna seuraavaksi kuvaus, jonka avulla kassa tunnistaa laiteaseman. Anna Isännän nimi -kenttään isäntäkoneen URL-osoite seuraavassa muodossa: https://<MachineName:Port>/HardwareStation. (Vaihda <MachineName:Port> -kohtaan laiteaseman fyysisen koneen nimi ja laiteaseman profiilissa määritetty portti.) Jos kyse on erillisestä laite-asemasta, määritä myös sähköisen rahansiirron (EFT) päätetunnus. Tämä arvo yksilöi sen sähköisen rahansiirron päätteen, joka on liitettynä laiteasemaan, kun maksuyhdistin on yhteydessä maksupalveluun. Siirry seuraavaksi laiteaseman fyysisestä koneesta kanavaan ja valitse laiteasema. Valitse sitten Lataa ja asenna laiteasema. Valitse MPOS:ssä tai Cloud POS:ssä seuraavaksi Valitse laiteasema -toiminnolla aiemmin asennettu laiteasema. Muodosta suojattu suhde myyntipisteen ja laiteaseman välille valitsemalla Muodosta laitepari. Tämä vaihe on suoritettava kerran kullekin myyntipiste- ja laiteasemayhdistelmälle. Kun laiteasemalle on muodostettu laitepari, laiteasema aktivoidaan samalla toiminnolla niin kauan kuin sitä käytetään. Tässä skenaariossa laiteprofiili on määritettävä laiteaseman profiilille eikä kassakoneelle. Jos laiteasemalle ei ole jostain syystä määritetty suoraan laiteprofiilia, käytetään kassakoneelle määritettyä laiteprofiilia.

Asiakasohjelman ylläpito

Kassakoneet

Myyntipuheen kassakoneita hallitaan ensisijaisesti kassakoneista sekä kassakoneisiin määritetyistä profiileista. Yksittäisiä kassakonekohtaisia määritteitä hallitaan kassakonetasolla. Näitä määritteitä ovat myymälä, jossa kassakonetta käytetään, kassakoneen numero, kuvaus ja kassakonekohtainen sähköisen rahansiirron päätetunnus.

POS-profiilit

Pääset myyntipisteen profiileihin valitsemalla Vähittäismyynti > Kanavan asetukset > POS-asetukset > POS-profiilit. Monia kassakoneen ominaisuuksia kannattaa hallita profiilien kautta, sillä profiileja voidaan jakaa useissa kassakoneissa. Profiileille voidaan tehdä yhdistämismääritys joko erilliseen kassakoneeseen tai, jos profiilia käytetään koko myymälässä, vähittäismyymälään. Seuraavissa osissa käsitellään myyntipisteen profiileja ja niiden käyttöä.

Offline-profiili

Offline-profiili määritetään myymälätasolla. Sillä määritetään myyntipisteen kassakoneessa suoritettujen tapahtumien latausasetukset palvelimeen tilanteessa, jossa kassakone ei ole yhteydessä kanavatietokantaan.

Toimintoprofiili

Toiminnon profiili määritetään myymälätasolla. Sillä määritetään myymäläkohtaiset asetukset toiminnoille, joita voidaan suorittaa myyntipisteessä. Seuraavia ominaisuuksia hallitaan toimintoprofiilin kautta. Nämä ominaisuudet järjestetään pikavälilehdessä.

 • Yleinen-pikavälilehti:
  • International Organization for Standardization (ISO).
  • Luo asiakas offline-tilassa.
  • Sähköpostin vastaanottoprofiili.
  • Keskitetty henkilökunnan kirjautumisen todennus.
 • Toiminnot-pikavälilehti:
  • Kirjautuminen ja laajennetun kirjautumisen hallinta.
  • Myyntipisteen taloushallintoon ja valuuttaan liittyvät ominaisuudet, kuten mahdollisuus näppäillä hinnat ja desimaalien käyttö pienessä valuutassa.
  • Aikarekisteröinnin ottaminen käyttöön myyntipisteestä.
  • Tuotteiden ja maksujen näkyminen myyntipisteessä ja kuiteissa.
  • Päivän lopun hallinta.
  • Kanavatietokannan tapahtumien pidätysparametrit.
  • Asiakkaiden haku ja luonti myyntipisteestä.
  • Alennusten laskenta.
 • Summa-pikavälilehti:
  • Suurin ja pienin hinnat, jotka ovat sallittuja.
  • Alennus käyttö ja laskenta.
 • Tietokoodit-pikavälilehti:
  • Kaikki tavat, joilla tietokoodeja hallitaan myyntipisteessä. Lisätietoja on artikkelissa Tietokoodit.
 • Kuitin numerointi -pikavälilehti:
  • Määritä kuittien numeroinnin muodot, joissa voi olla segmentit myymälänumerolle, päätenumerolle ja vakioille, sekä tiedot tulostetaanko myynti, palautukset, myyntitilaukset ja tarjoukset erikseen järjestyksessä vai noudattavatko ne samaa järjestystä.

Kuittiprofiilit

Kuittiprofiilit määritetään tulostimeen laiteprofiilissa. Niillä määritetään tietyssä tulostimessa tulostettavat kuittityypit. Näissä profiileissa on kuittimuotojen asetukset sekä asetukset, joilla määritetään, tulostetaanko kuitti aina vai pyydetäänkö kassaa päättämään kuitin tulostamisesta. Eri tulostimet voivat myös käyttää eri kuittiprofiileja. Jos esimerkiksi tulostin 1 on kuittien vakiolämpötulostin, joten siinä käytetään pienempiä kuittimuotoja. Tulostin 2 on kuitenkin täysikokoinen kuittitulostin, jolla tulostetaan vain enemmän tilaa tarvitsevat asiakastilauksen kuitit.

Laiteprofiilit

Laiteprofiilit on käsitelty aiemmin tässä artikkelissa asiakasohjelman asetusten osana. Laiteprofiilit määritetään suoraan myyntipisteen kassakoneeseen tai laiteaseman profiiliin. Niillä määritetään tietyn myyntipisteen kassakoneen tai laiteaseman käyttämät laitetyypit. Laiteprofiileilla määritetään myös sähköisen rahansiirron asetukset, joita käytetään tiedonsiirtoon maksu-SDK:n kanssa.

Visuaaliset profiilit

Visuaaliset profiilit määritetään kassakonetasolla. Niitä määritetään tietyn kassakoneen teema. Profiileissa on käytettävän sovellustyypin (MPOS tai Cloud POS), korostusväri ja -teeman, fonttimallin, kirjautumistaustan ja myyntipisteen taustan asetukset.

Mukautetut kentät

Voit luoda myyntipisteeseen lisättäväksi mukautettuja kenttiä, jotka eivät ole valmiina paketissa. Lisätietoja mukautettujen kenttien käytöstä on artikkelissa Mukautettujen kenttien käyttöä käsittelevä blogikirjoitus.

Kieliteksti

Voit ohittaa myyntipisteen oletusmerkkijonot käyttämällä kielitekstimerkintöjä. Voit ohittaa myyntipisteen merkkijonon lisäämällä uuden kielitekstirivin. Määritä sitten tunnus, ohitettava oletusmerkkijono ja myyntipisteessä oletusmerkkijonon tilalla näytettävä teksti.

Laiteaseman profiilit

Laiteaseman profiileja on käsitelty aiemmin tässä artikkelissa. Niillä määritetään ei-esiintymäkohtaisia tietoja laiteasemiin.

Kanavaraporttien konfigurointi

Määritä vähittäismyyntikanavassa käytettävissä olevat raportit Vähittäismyyntikanavan raporttien määritykset -sivulla. Voit luoda uusia raportteja antamalla raportin XML-määrityksen ja määrittämällä raportin myyntipisteen tiettyyn käyttöoikeusryhmään.

Laitteet

Laitteet käsiteltiin aiemmin tässä artikkelissa. Niitä hallitaan myyntipisteen tietyn kassakoneen aktivointi. Laitteilla määritetään myös tietyssä kassakoneessa käytettävä sovellus ja asennuspaketti, jolla MPOS-asiakasohjelma asennetaan. Laitteen aktivointitilat:

 • Odottaa – laite on valmis aktivoitavaksi.
 • Aktivoitu – laite on aktivoitu.
 • Aktivointi poistettu – laitteen aktivointi on poistettu joko Retail Headquarters -sovelluksessa tai myyntipisteessä.
 • Ei käytössä – laite on poistettu käytöstä.

Muita aktivointiin liittyviä tietoja ovat laitteen aktivointitilan vaihtanut työntekijä, aktivoinnin aikaleima ja tieto siitä, onko laitteen määritykset vahvistettu.

Asiakasohjelman tietojen synkronointi

Kaikki POS-asiakasohjelmaan tehdyt muutokset laitteen aktivointitilan muutoksia lukuun ottamatta on synkronoitava kanavatietokantaan, ennen kuin ne otetaan käyttöön. Voit synkronoida muutokset kanavatietokantaan valitsemalla Vähittäismyynti > Vähittäismyynnin IT > Jakeluaikataulu ja suorittamalla sitten tarvittavan jakeluaikataulun. Jos kyse on asiakasohjelman muutoksista, suorita Kassakoneet- ja Kanavan konfigurointi -jakeluaikataulut.